• Stand­plaats Amsterdam Sloterdijk
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 36 - 38
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied Facilitair / dienstverlening
 • Reageren voor 7 oktober Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer 2022-644
 • Plaatsingsdatum 24 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als manager IV Office ben je verantwoordelijk voor het aansturen van het office en de daarbij horende IV-professionals.

Opgaven manager IV Office Uitkeren
De belangrijkste opgaven voor de nieuwe manager zijn:

 • Bouwen aan het team en de ontwikkeling van de mensen in het team. Je stimuleert vakmanschap en eigenaarschap binnen het team door de verantwoordelijkheid daar te leggen en je stimuleert samenwerking over de bredere IV-keten. Als manager IV Office ben je een inspirerend voorbeeld voor het team; je initieert ‘leren’ van medewerkers, promoot overleg en feedback en staat voor een gedragen resultaat;
 • Op inhoud is het professionaliseren van de vakgebieden een doel voor de komende tijd, het aansluiten op Agile werken en de samenhang van alle vakgebieden duiden en uitdragen. Aan de vóórkant van nieuwe initiatieven meedenken, sturen, adviseren en kader stellen i.p.v. aan de achterkant corrigeren en bijsturen.
 • Op een goede manier de verbinding aangaan met de vele stakeholders in het speelveld;
 • Het verder vormgeven aan de ingezette organisatieontwikkeling en cultuuromslag in een complexe organisatie;
 • Ook het opstellen van de strategische plannen zoals het jaarplan en het Business Informatie Plan vallen onder verantwoordelijkheid van jou als manager IV Office.

Je rapporteert aan de directeur IV Uitkeren en maakt samen met de overige (domein)managers onderdeel uit van het managementteam. Met hen werk je samen aan de uitdagingen binnen de domeinen en domeinoverstijgend. Je hebt een functionele lijn met het hoofd CIO Office op centraal niveau en je stemt af met de managers van de andere decentrale IV Offices.
Met jouw inbreng lever je een belangrijke bijdrage aan het verstrekken van uitkeringen aan burgers die dit nodig hebben.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Uitkeren is een van de onderdelen (divisies) van UWV en levert een belangrijke bijdrage door:

 • Klanten die recht hebben op een uitkering inkomenszekerheid te bieden.
 • Te zorgen dat de communicatie met de klant duidelijk, toegankelijk en tijdig is.
 • Naar onze opdrachtgever SZW verantwoording af te leggen over het goed, snel en efficiënt verwerken van uitkeringen en het implementeren van wijzigingen in wet- en regelgeving.

Bij deze divisie werken zo’n 5000 mensen verspreid over het gehele land. Onze ambitie is om een in alle opzichten landelijk werkende serviceorganisatie te zijn waarin we met vakkundige medewerkers en vakkundige managers werken aan drie kerntaken:
toegankelijke standaarddienstverlening met een hoge kwaliteit, persoonlijke service en effectief, efficiënt en wendbaar veranderen.

Informatievoorziening Uitkeren (IV)
IV Uitkeren is verantwoordelijk voor het realiseren en beheren van de bedrijfsprocessen en hun digitale ondersteuning van de divisie Uitkeren, voor een optimale ondersteuning van de collega's in de uitvoering. Bij IV Uitkeren werken we (wets)domein gestuurd voor de Ziektewet (ZW), Werkeloosheidswet (WW), Overige Soorten Werkeloosheid (OSW), Arbeids(on)geschiktheidswetten (AW) en Verwerking Financiële Verplichtingen (VFV). Samenwerken en de (interne) klant staan hierbij centraal. Kenmerkend voor medewerkers van IV is dat zij affiniteit hebben met Agile werken. Daarnaast werken we bij IV vanuit onze ROEP-waarden: Respect, Openheid, Eigen verantwoordelijkheid en Professionaliteit.

Het IV Office heeft binnen IV voor de divisie Uitkeren een prominente rol en bestaat onder andere uit de expertisegebieden Informatieplanning, Architectuur, Portfoliomanagement, Informatiebeveiliging & Privacy en Domeinondersteuning. Beleid en kaders voor de uitvoering van IV wordt op UWV centraal niveau geregisseerd. IV Office is verantwoordelijk voor de toepassing en borging van dit beleid en kaders voor het de divisie Uitkeren. Zo proberen we de uniformiteit en integraliteit over de divisies, ketens en afdelingen heen te borgen.

Voor het IV Office Uitkeren zijn wij op zoek naar een enthousiaste en ervaren manager die verantwoordelijk is voor het boeien en binden van circa 40 medewerkers binnen het office, met een managementteam van 1 teammanager en 5 leads.

UWV

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Wij zorgen voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast bieden wij arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. Het is onze missie om, samen met onze partners, verschil te maken door werken voor mensen te bevorderen. Ieder mens wil meedoen en iets bijdragen aan de maatschappij. Werk is een manier om bij te dragen. Maar ook mensen die niet (kunnen) werken, horen erbij. Dat is waar samenleven over gaat. UWV ondersteunt mensen daarom bij het vinden van passend werk. En als werken niet mogelijk is zorgt UWV snel voor inkomen. Daarmee geven we invulling aan onze maatschappelijke opdracht.

We voeren deze diensten uit als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Meer informatie over UWV vindt u hier.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

UWV nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

UWV Hoofd IT Operations ICT Services ICT

UWV
 • Stand­plaats Amsterdam Sloterdijk
 • Uren per week 36-38
 • Reageren voor 7 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

UWV Testanalist Informatievoorziening VFV Uitkeren

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 • Stand­plaats Amsterdam Sloterdijk
 • Uren per week 32-38
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

UWV Senior Functioneel Ontwerper IV Uitkeren

UWV
 • Stand­plaats Amsterdam Sloterdijk
 • Uren per week 32-38
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd