• Stand­plaats Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven en Zwolle
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 38
 • Maand­salaris €4.800 - €5.805
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 6 juni Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer 2022-315
 • Plaatsingsdatum 10 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als Liaisonmanager Handhaving ga jij de samenwerking bevorderen met andere overheidsinstanties die handhaving tot hun werkterrein hebben. Denk hierbij aan de Belastingdienst, Nederlandse Arbeidsinspectie, VNG, Openbaar Ministerie, Politie en SVB. Gezamenlijk ontwikkelen jullie interventies en voeren deze uit.
Wat ga je dan doen en hoe ziet je werkdag er dan uit? Nou, zo:
• Jij bent het vaste aanspreekpunt voor externe instanties die in het kader van samenwerking bij de aanpak van handhavingsproblemen en/of het doen van meldingen contact willen hebben met UWV;
• Jij voert vanuit UWV de regie op diverse samenwerkingsverbanden en onderhoudt nauw contact met de managers Handhaving over de in te zetten capaciteit;
• Jij geeft advies en brengt desgewenst de verbinding tot stand tussen instanties en Handhaving (en/of andere bedrijfsonderdelen binnen UWV);
• Jij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de algemeen directeur en de districtsmanagers Handhaving;
• Jij rapporteert regelmatig de voortgang binnen de samenwerkingsverbanden;
• Jij signaleert knelpunten op tactisch en uitvoerend niveau;
• Jij stuurt functioneel de handhavers aan die deelnemen aan gezamenlijke interventieprojecten;
• Jij initieert in samenwerking met andere (overheids)instanties projectvoorstellen, uit te voeren door op maat samengestelde interventieteams.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Handhaving UWV
De directie Handhaving richt zich op het bevorderen van het draagvlak voor de sociale zekerheid door naleving van wetten en regels te stimuleren. Zowel preventie als repressie dragen daar aan bij. Preventie beoogt te voorkomen dat klanten onbedoeld de regels overtreden. Repressie richt zich op de klanten die dat bewust doen.
De directie Handhaving intensiveert haar activiteiten met betrekking tot het voeren van ‘UWV-breed risicomanagement’. Als risico’s op bewuste en onbewuste regelovertreding door de klant UWV-breed continu in beeld zijn, dan kunnen maatregelen worden getroffen om onbewuste regelovertreding beter te voorkomen en bewuste regelovertreding te bestrijden. Het doel daarvan is om een grotere mate van klantgerichtheid en rechtvaardigheid in de handhaving te verwezenlijken. Omdat er een verdergaande trend te zien is in de richting van complexe, grootschalige fraudevormen focust de directie Handhaving de komende jaren naast individuele gevalsbehandeling op thematisch gerichte onderzoeken.
De directie Handhaving stimuleert haar medewerkers om permanent te werken aan hun ontwikkeling en professionaliteit. We hechten er waarde aan dat zij de context van hun werk kennen en hun werkzaamheden daarbinnen kunnen plaatsen. De cultuur binnen handhaving wordt
gekenmerkt door plezier in het werk en professionaliteit, waarbij we klantgerichtheid hoog
in het vaandel hebben staan.

UWV

UWV verzorgt werknemersverzekeringen zoals Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Ziektewet (ZW) en de Werkloosheidswet (WW). Mensen zijn op hun best als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij. De maatschappij functioneert het best als zoveel mogelijk mensen er met werk aan deelnemen. UWV wil samen met haar partners verschil maken voor mensen door werken te bevorderen en snel zorgen voor inkomen als werken onmogelijk is.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mohsine Semlali

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

UWV nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

UWV Kwartiermaker (Manager) Handhaving

UWV
 • Stand­plaats Groningen en Zwolle
 • Uren per week 32-38
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

UWV Tactisch Productmanager ICT

UWV
 • Stand­plaats Amsterdam Sloterdijk
 • Uren per week 36-38
 • Reageren voor 14 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

UWV Manager Business Control & Kwaliteit Sociaal Medische Zaken

UWV
 • Stand­plaats Den Haag en Leiden
 • Uren per week 36-38
 • Reageren voor 26 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd