• Stand­plaats Alkmaar
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 32 - 38
 • Maand­salaris €3.776 - €5.144
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 1 maart
 • Vacaturenummer 2021-591
 • Plaatsingsdatum 9 december 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als HR Business Partner ben je sparringpartner van de Districtsmanager en lijnmanagement. Je bent in staat om de HR-adviesrol te ontstijgen en je weet met een klantgerichte houding en onafhankelijke en stevige advisering aansluiting te vinden bij de business.

De focus van de HR Business Partner ligt op de (middel)lange termijn ontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers. Thema’s als organisatieontwikkeling, verandermanagement, leiderschapsontwikkeling, talentmanagement en strategisch personeelsplanning zijn ‘core business’. Als HR Business Partner kijk je vanuit een brede bedrijfskundige blik en draagt medeverantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en sturing van je district. Bovendien ben je verantwoordelijk voor divisie brede portefeuilles of projecten en neem je deel aan divisie overstijgende projecten.

HRM-vraagstukken zijn steeds meer tactisch en strategisch van aard. Deze vraagstukken vragen een meer integrale en multidisciplinaire benadering. HRM wil een belangrijke bijdrage leveren aan een blijvende ontwikkeling van de UWV-organisatie als een aantrekkelijke werkgever en zo UWV aan laten sluiten bij de organisatiecompetenties die op dat moment worden gevraagd in de dienstverlening aan onze klanten. In termen van organisatie en medewerkers worden hoge eisen gesteld aan verandervermogen en professionalisering, een terrein waarop de HR Business Partner waarde kan toevoegen en een rol van betekenis kan spelen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen UWV is het directoraat Bezwaar en Beroep (B&B) het onderdeel waar klanten terecht kunnen als zij het niet eens zijn met een door UWV genomen beslissing. In elf districten werken ruim 1.200 B&B-medewerkers (waaronder juristen, administratief medewerkers, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen) aan de behandeling van bezwaar- en beroepsprocedures. Dit doen wij via een op de klant toegesneden benadering met als doel het conflict op te lossen. Natuurlijk krijgt niet iedere klant gelijk, maar wij zorgen er wel voor dat de acceptatie van de beslissing bij de klant toeneemt zodat de klant verder kan.
We werken bij B&B in resultaatverantwoordelijke teams die bestaan uit enthousiaste collega’s, waaronder Juristen, Administratief medewerkers, Verzekeringsartsen en Arbeidsdeskundigen.
Alle collega’s binnen het team werken samen aan het resultaat waarbij een open en transparante
communicatie plaatsvindt. Binnen het team is ieder teamlid (mede) verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde dienstverlening, waarop hij kan worden aangesproken door de in- en externe klant en waarbij de verantwoordelijkheid verder gaat dan de eigen functie.
De komende tijd ligt de focus binnen B&B op het verder verbeteren van de dienstverlening. Het programma ‘Sneller voor de Klant’ wordt in 2022 binnen heel B&B geïmplementeerd. Deze implementatie bewerkstelligd het simpeler organiseren van processen en slimmer organiseren van werk, zodat we de doorlooptijd van de bezwaarprocedure verkorten. Hierdoor hoeven klanten niet onnodig langer te wachten en hebben we steeds meer inzicht in de kwaliteit van het werk dat we leveren, zodat we daar als professionele organisatie van elkaar kunnen leren. HR heeft een belangrijke rol in deze verandering.

UWV

UWV is de uitvoeringsinstelling op het gebied van uitkeringsverstrekking, arbeidsbemiddeling en claimbeoordeling. UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. We zijn een zelfstandig bestuursorgaan en voeren in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werknemersverzekeringen uit, zoals WW, WIA, Wajong, WAO, WAZO en Ziektewet.

Daarmee zijn we de grootste landelijke speler binnen de sociale zekerheid. Dagelijks bieden we 1,5 miljoen klanten snelle en deskundige dienstverlening op maat. We ondersteunen hen in hun re-integratie en bij het vinden van een baan. Waar nodig voorzien we hen van tijdelijk inkomen. Zo bieden we onze klanten nieuw perspectief op de maatschappij.

Onze visie is dat mensen op hun best zijn als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij. De maatschappij functioneert het best als zoveel mogelijk mensen er met werk aan deelnemen. Het is onze missie om, samen met onze partners, verschil te maken voor mensen door werken te bevorderen. Als werken onmogelijk is, zorgen we snel voor inkomen.

De breedte van onze dienstverlening en het maatschappelijke speelveld zorgen voor een veelzijdige en dynamische werkomgeving met veel aandacht voor persoonlijke ontplooiing.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

UWV nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

UWV Enterprise Architect CIO Office Concern ICT

UWV
 • Stand­plaats Amsterdam Sloterdijk
 • Uren per week 32-38
 • Reageren voor 31 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

UWV Kwaliteitsadviseur BC&K Klant & Service

UWV
 • Stand­plaats Amsterdam Sloterdijk
 • Uren per week 32-38
 • Reageren voor 7 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

UWV Medior Contract- en Leveranciersmanager Inkoop Facilitair Bedrijf

UWV
 • Stand­plaats Amsterdam Sloterdijk
 • Uren per week 38
 • Reageren voor 2 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd