UWV GZ-Psycholoog/basispsycholoog met ervaring binnen GGZ Sociaal Medische Zaken

UWV

 • Stand­plaats Dordrecht
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36 - 38
 • Maand­salaris €4.730 - €6.151
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 1 juli
 • Vacaturenummer 2022-296
 • Plaatsingsdatum 4 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De GZ Psycholoog/ basispsycholoog met ervaring binnen GGZ wordt hiërarchisch aangestuurd door regie-verzekeringsarts en de afdelingsmanager Sociaal Medische Zaken (SMZ) van het in opbouw en ontwikkeling zijnde Sociaal Medische Centrum.
Het doel van de functie is het adviseren van verzekeringsartsen op het gebied van psychologische en orthopedagogische diagnostiek ten behoeve van een sociaal medische beoordeling.
De belangrijkste onderdelen van de functie:
• Je werkt in teamverband aan de opbouw en ontwikkeling van de Sociaal Medische Centra van SMZ Dordrecht (met name in het kader van de WIA/claim producten)
• Je bent betrokken bij de casussen waar de verzekeringsarts het nodig vindt om jouw kennis en kunde in te zetten om een specifieke vraagstelling van de verzekeringsarts te beantwoorden.
• Indien de vraagstelling van de verzekeringsarts er om vraagt, moet je kunnen: diagnosticeren, indiceren en adviseren op behandelingen die zich richten op uiteenlopende problematiek, variërend van enkelvoudig tot matig complex, die de gehele levensloop kunnen omvatten. Hiervoor moet je (indien klant toestemming ervoor verleent) de klant op het spreekuur zien (met of zonder de verzekeringsarts, afhankelijk van de situatie).
• De verzekeringsarts kan met jou laagdrempelig overleggen/sparren over bepaalde casuïstiek (hiervoor is geen toestemming nodig van klant omdat dit in zulke gevallen geen psychologisch onderzoek uitvoert).

Op verzoek van de verzekeringsarts:
• Adviseer je indien nodig andere disciplines (zoals Ziektewet of Participatiewet team) binnen de Sociaal Medische Centra op het terrein van psychodiagnostiek, indicatiestelling en verwijsmogelijkheden.
• Breng je met behulp van tests, observaties en interviews psychologische en orthopedagogische diagnostiek in kaart
• Voer je (neuro)psychologische diagnostiek uit met betrekking tot het psychisch en cognitief functioneren en analyseert gedragsveranderingen en/of andere problemen die hieruit kunnen ontstaan.
• Onderken je de trends en risico’s binnen je vakgebied en deel je de inzichten met andere disciplines binnen de Sociaal Medische Centra
• Geef je in het kader van consultatie advies aan verzekeringsartsen op het terrein van psychodiagnostiek, indicatiestelling, behandeling en verwijsmogelijkheden
• Neem je deel aan landelijke SMZ projecten en kun je ingezet worden bij overleggen met externe organisaties; te allen tijde ben jij je bewust van de omgeving en maatschappelijke context waarin UWV opereert.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Sociaal Medische Zaken
Sociaal Medische Zaken (SMZ) is de divisie van UWV die de beoordelingen van arbeidsongeschiktheid uitvoert en adviezen uitbrengt die herstel en re-integratie bevorderen. SMZ is de leidende maatschappelijke organisatie in Nederland op het gebied van sociaal medisch beoordelen en adviseren inzake het arbeidsvermogen van mensen. Onze experts in verzekeringsgeneeskunde en arbeidskunde beoordelen dagelijks of en hoe mensen met een arbeidsbeperking toch kunnen meedoen met de maatschappij. Dit doen zij in samenwerking met collega’s uit andere disciplines. SMZ staat voor de goede beoordeling.

Sociaal Medisch Centrum
Het district Rijnmond fungeert als proeftuin voor een toekomstig organisatiemodel met geregistreerde verzekeringsartsen als regievoerder. Onder meer onderzoeken we de inzet van (para) medici in de praktijk waarbij de uitgebrachte adviezen onderdeel uitmaken van de sociaal medische beoordelingen van de verzekeringsarts.

UWV

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jaap-Jan Boendermaker

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

UWV nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

UWV Sociaal Medisch Verpleegkundige Sociaal Medische Zaken

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 • Stand­plaats Haarlem
 • Uren per week 28-38
 • Reageren voor 25 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

UWV Teamondersteuner Sociaal Medische Zaken

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-38
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

UWV Manager Business Control & Kwaliteit Sociaal Medische Zaken

UWV
 • Stand­plaats Den Haag en Leiden
 • Uren per week 36-38
 • Reageren voor 26 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd