UWV EURES Adviseur Werkgeversdiensten WERKbedrijf

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

 • Stand­plaats Alkmaar Arnhem of Nijmegen
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 32 - 38
 • Maand­salaris €3.422 - €4.739
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 22 augustus Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer 2022-524
 • Plaatsingsdatum 3 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als EURES adviseur werkgeversdiensten beweeg je je op het snijvlak van de Europese en nationale arbeidsmarkt. De basis hiervoor ligt in een Europese Verordening. Hierin is de dienstverlening geregeld aan werkzoekenden en werkgevers, gericht op ondersteuning van arbeidsmobiliteit tussen de Europese lidstaten. Je maakt deel uit van het landelijk Werkgeverservicepunt EURES Transnationaal en werkt sectorgericht in één of twee rayons. De vraag van de Nederlandse werkgever is daarbij leidend. Vanuit EURES willen wij een bijdrage leveren aan de oplossing van de huidige personeelstekorten op de arbeidsmarkt.

Je ondersteunt werkgevers bij de werving van personeel in Europa, geeft hen hierover informatie en (maatwerk)advies en bemiddelt Europese werkzoekenden naar werkgevers in Nederland. Dit doe je vanuit het principe van het vrije verkeer van werknemers in Europa. Bepalend hierbij zijn zowel het aanbod van Europese werkzoekenden als het standpunt van Fair Mobility. Met werkgevers werk je veelal samen op basis van een service overeenkomst. Je informeert collega’s van UWV WERKbedrijf periodiek over de dienstverlening die EURES kan bieden aan werkgevers.

De verbinding met jouw rayon(s) is cruciaal. Je bouwt en onderhoudt een groeiend netwerk van werkgevers. Daarvoor bezoek je actief werkgevers en neem je deel aan b2b netwerkbijeenkomsten. Naast intensief contact hierover met de WSP collega’s in jouw rayon(s) onderhoud je o.a. een relatie met de Landelijk Adviseurs Werkgevers-diensten van UWV, met de collega’s van NCO, met EURES Crossborder adviseurs, EURES adviseurs van het team werkzoekendendienstverlening en uiteraard met jouw collega EURES adviseurs in Europa. Tevens ga je vanuit het aanbod van Europese werkzoekenden actief op zoek naar Nederlandse werkgevers die deze werkzoekenden een baan kunnen bieden, dan wel bereid zijn om mogelijkheden voor hen te creëren of bereid zijn in hen te willen investeren middels scholing, coaching e.d.

Tot jouw klantenkring behoren werkgevers, Europese werkzoekenden en partnerorganisaties in Nederland en uit andere Europese landen. EURES adviseurs werken voornamelijk zelfstandig en veelal projectmatig en planmatig, maar ook ad hoc. Zij voeren projecten uit, soms samen met één of meerdere collega’s, waarbij zij zelf verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling, de monitoring, de bijsturing en evaluatie ervan. Daarbij doen zij een beroep op hun kennis van cultuur, sollicitatiegebruiken en Europese netwerken evenals hun gevoel voor intercultureel zaken doen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De arbeidsmarktsituatie verschilt per Europees land en nationale regio aanzienlijk. Door het vormen van sectorale, internationale en regionale netwerken kan sneller worden ingespeeld op problemen en kansen in Europa. De effectiviteit van bemiddeling kan worden vergroot door in beleid en uitvoering meer uit te gaan van de vraag van Nederlandse werkgevers. Het zijn immers de werkgevers die uiteindelijk werk creëren. Werkgevers en werknemers beperken zich niet tot gemeentegrenzen, maar opereren veelal regionaal en internationaal. Daarom is er de noodzaak dat publieke en private partijen elkaar vinden op Europees niveau.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

UWV Redacteur Klantcommunicatie NL-ENG Klant & Service

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 • Stand­plaats Amsterdam Sloterdijk
 • Uren per week 28-38
 • Reageren voor 27 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

UWV Medisch Secretaresse Sociaal Medische Zaken

UWV
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-38
 • Reageren voor 20 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

UWV Business Manager Digitale Dienstverlening Klant & Service

uwv
 • Stand­plaats Amsterdam Sloterdijk
 • Uren per week 32-38
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd