Universitair docent assetmanagement

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

 • Stand­plaats Breda
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling van 2 jaar met uitzicht op vaste aanstelling
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.389 - €5.643
 • Niveau Gepromoveerd
 • Vakgebied Onderwijs / opleiding
 • Reageren voor 24 september Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 372036
 • Plaatsingsdatum 26 augustus 2020
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Onze krijgsmacht is actief in buitenlandse missiegebieden. Hiervoor leidt de Nederlandse Defensie Academie de beste officiers op. En daar speel jij een belangrijke rol in. Als universitair docent assetmanagement ontwikkel en verzorg je vanuit Breda en Den Helder samenhangende wetenschappelijke onderwijsonderdelen.

Je gaat uit van het facultaire onderwijsprogramma om relevante leerdoelen bij de studenten te realiseren. Je standplaats is Breda. Daarnaast vinden ook (onderwijs)activiteiten in Den Helder plaats.

Jouw taken

 • Je ontwikkelt en verzorgt wetenschappelijke onderwijsonderdelen voor uiteenlopende doelgroepen, overwegend in Breda, maar ook in De Helder.
 • Je initieert en stelt verbetervoorstellen op naar aanleiding van onderwijsevaluaties voor de toegewezen onderwijsonderdelen en relevante onderwijsprogramma’s.
 • Je verricht wetenschappelijk onderzoek, met name op het gebied van aan Defensie gekoppelde actuele assetmanagementthema’s, inclusief valorisatie van onderzoek. Actuele thema’s die spelen binnen Defensie omvatten onder meer waarde-alignement en sourcing rond wapensystemen (performance-based contracting, collaborative procurement, maintenance valley/ecosystemen), de smart buyer-/maintainer-rol, servicelogistieke waardeketens, (strategisch gebruik van) business analytics, informatiemanagement en informatietechnologieondersteuning (IoT-ontwikkelingen, digital twins).
 • Je maakt deel uit van vakoverstijgende onderzoeks-, vernieuwings- en ontwikkelprojecten.

Functie-eisen

 • Je hebt (binnen een jaar) een PhD in technische bedrijfskunde of een hieraan nauwverwante opleiding.
 • Je hebt – via recente publicaties – aantoonbare kennis van assetmanagement.
 • Je hebt actuele kennis op het gebied van lifecyclemanagement, assetmanagementstandaarden zoals de ISO 55000-serie en instandhouding van technologisch complexe systemen.
 • Je hebt een sterke affiniteit met Defensie, met name op het gebied van Defensiespecifieke assetmanagementtoepassingen zoals wapensysteemmanagement (inclusief integrated logistics support), spare parts management en business analytics.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek van 38 uur.

 • Maand­salaris Min €4.389 Max. €5.643 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling van 2 jaar met uitzicht op vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

 • Houd er rekening mee dat het afhandelen van jouw sollicitatie vertraagt in verband met de richtlijnen voor COVID-19. Ook worden sollicitatiegesprekken op een alternatieve wijze ingevuld of uitgesteld. Als je tot de genodigden hoort, informeren wij je hierover. Excuses voor het ongemak.
 • Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Jouw sollicitatiedocumenten worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaardtermijn die de Algemene verordening gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval er door een interne kandidaat een bezwaar- en/of beroepsprocedure wordt gestart.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) is onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). De FMW verzorgt de wetenschappelijke bacheloropleidingen krijgswetenschappen, militaire bedrijfswetenschappen en militaire systemen en technologie als onderdeel van de initiële officiersopleiding, en van de wetenschappelijke masteropleiding military strategic studies. Daarnaast verzorgen we onderwijs voor de andere onderdelen van de NLDA: het Koninklijk Instituut voor de Marine, de Koninklijke Militaire Academie, het Instituut Defensie Leergangen en het Expertisecentrum Leiderschap Defensie. De faculteit voert wetenschappelijk onderzoek met militaire relevantie uit ter onderbouwing van het wetenschappelijk onderwijs. De expertise van de faculteit wordt ook voor andere onderdelen van Defensie en organisaties ingezet.

De FMW wordt geleid door het faculteitsbestuur, dat wordt voorgezeten door de decaan en daarnaast twee leden kent: een portefeuillehouder onderzoek en een portefeuillehouder onderwijs. De FMW omvat drie capaciteitsgroepen die worden geleid door een hoogleraar. De capaciteitsgroepen zijn: Krijgswetenschappen (KW), Militaire Bedrijfswetenschappen en Militaire Technische Wetenschappen. Vanuit deze clusters wordt de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek bewaakt en het onderwijs en onderzoek voorbereid en uitgevoerd. Binnen de capaciteitsgroepen komen de volgende functies voor: hoogleraar, universitair hoofddocent, universitair docent en docent.

Binnen de capaciteitsgroep Militaire Bedrijfswetenschappen (MBW) zijn er leerstoelen op de volgende terreinen: militaire logistiek, Defensie-economie, exportcontrol, civiel-militaire interactie, militaire ethiek en militair management en organisatie.

De capaciteitsgroep MBW kent de volgende functies voor universitair hoofddocent: bestuurlijke informatievoorziening, supplychainmanagement, externe organisatie, human factors en veiligheid, HRM, organisatieverandering en krijgsmacht en samenleving, strategisch organiseren en veranderen, leiderschap en ethiek, Defensie-accountancy en -control, business ethics, interne controle, militair leiderschap en ethiek.

De functies voor de universitair docent en de docentfuncties (zowel burger als militair) binnen de capaciteitsgroep MBW zijn gekoppeld aan de verschillende leerstoelen.

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw prof. dr. M.T.I.B. Bollen, Hoogleraar Civiel Militaire Interactie

076-5273229

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer R.J.M. van Nimwegen, P&O adviseur NLDA

06-20793297

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker inwendige dienst

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 25
 • Salaris­niveau schaal 4
 • Reageren voor 5 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Junior adviseur informatievoorziening

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-38
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 19 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Kok (Van Ghentkazerne Rotterdam)

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 3
 • Reageren voor 23 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd