• Den Haag
 • Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal, WO bachelor
 • 36 uur
 • €6.074 - €8.534 (bruto)
 • Financieel / economisch
 • Solliciteer voor 16 juni 2024 Nog 1 dag
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 51772, Plaatsingsdatum: 3 juni 2024

De opgave 

Heb jij de kennis van en ervaring die nodig is om leiding te geven aan de Unit Toezicht, Bezwaar en Beroep (TBB) bij de Directie Particulieren van de Belastingdienst? Dan komen wij graag met je in contact. 
Als unitdirecteur TBB geef je direct leiding en richting aan 8 teamleiders die samen met hun collega teamleiders de 21 teams binnen het kantoor Den Haag aansturen. De teams zijn divers van samenstelling. Je geeft onder andere leiding aan de teamleiders van het leerbedrijf. Onder jouw leiding wordt gewerkt aan het behalen van de resultaten vanuit het jaarcontract en het jaarplan van de directie Particulieren waar de unit verantwoordelijk voor is. Je stuurt nauwgezet op het behalen van de afgesproken resultaten waarbij je oog hebt voor het toepassen van de menselijke maat. Intensieve samenwerking met andere kantoorlocaties van de directie Particulieren is vanzelfsprekend.
 

Je stuurt actief op de verdere implementatie van de binnen de directie Particulieren ingezette beweging van operationeel management binnen de processen Toezicht en Bezwaar. Ook draag je bij aan de algemene doelstellingen en veranderopgaven zoals kwalitatief goed personeelsmanagement en het voldoen aan de richtlijnen van de Algemene Verordening Gevensbescherming (AVG).
 

Je vervult een actieve rol in het directie breed aansturen van de processen Wet open overheid en de AVG. Ook het leveren van een bijdrage binnen het proces wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties behoort tot je takenpakket. Je werkt toe naar een goede samenwerking tussen de overige uitvoeringsdirecties bij de implementatie en uitvoering van deze processen. Je stuurt op de uitvoering van het programma Leiderschap en Cultuur van de Belastingdienst. Je geeft ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Je staat tussen je medewerkers en laat op gepaste momenten je gezicht zien. Je weet medewerkers aangesloten, gefocust en gemotiveerd te houden bij de veranderingen. Op alle niveaus weet je te schakelen, zowel op bestuurlijk niveau als met medewerkers.
 

Publiek leiderschap

Deze functie vraagt om zichtbaar publiek leiderschap. Als publiek leider stuur je op het realiseren van de maatschappelijke opgaven. Volgens de rijksbrede visie op publiek leiderschap heb je daarbij drie rollen: maatschappelijk partner, politiek adviseur en manager in je eigen organisatie. En je staat altijd voor de drie kernwaarden: gedeeld leiderschap, responsiviteit en morele motivatie.

Wil je weten of publiek leiderschap bij je past? Kijk dan hier.

Publieke leiders binnen de Rijksoverheid (vanaf salarisschaal 15) vormen met elkaar de Algemene Bestuursdienst (ABD). Zij ontmoeten elkaar voor uitwisseling van kennis en ervaring, en voor de permanente persoonlijke ontwikkeling die voorwaarde is voor duurzame inzetbaarheid.

Deze functie vraagt om zichtbaar publiek leiderschap. Als publiek leider stuur je op het realiseren van de maatschappelijke opgaven.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Particulieren is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van twaalf miljoen belastingplichtigen, buitenlandse belastingplichtigen (burgers en ondernemingen), grensarbeiders en geprivilegieerden; ambassades, consulaten en internationale organisaties, hun werknemers en hun gezinsleden, en gepensioneerden. Kenmerkend voor de doelgroep Particulieren is de omvang van de populatie. Het kwalitatief goed en het effectief en efficiënt behandelen van deze grote groep is imagobepalend voor de Belastingdienst. Hiervoor is een goede samenwerking en afstemming met andere directies, waaronder Klantinteracties en Services en Centraal Administratieve Processen, van de Belastingdienst essentieel. Daarnaast worden binnen Particulieren alle klachten voor de directies Particulieren, Grote ondernemingen, Midden- en Kleinbedrijf, alsmede klachten over Toeslagen met een invorderingscomponent behandeld.

Bij het dragen van die verantwoordelijkheid zijn de inkomensheffing niet-winst en de schenk- en erfbelasting de belangrijkste middelen in relatie tot burgers, waarbij deskundige en persoonlijke ondersteuning waar nodig kenmerkend zijn in de dienstverlening. In relatie tot de in het buitenland gevestigde belastingplichtige ondernemingen is de toenemende internationalisering van het bedrijfsleven en de vertaling daarvan naar de fiscale behandeling een stevige uitdaging voor de directie Particulieren. Dit voeren we uit in samenhang met de andere directies van de Belastingdienst. Ook is de directie Particulieren verantwoordelijk voor de aansturing van Belastingdienst Caribisch Nederland.

Het is de missie van de directie Particulieren om het de belastingplichtige makkelijker te maken om correct aangifte te doen. We vullen steeds meer gegevens vooraf in. We beantwoorden vragen en we helpen de dienstverleners die burgers ondersteunen bij hun aangifte. We controleren aangiften op fouten en dragen vanuit onze wettelijke taak en maatschappelijke rol bij aan de bestrijding van en het voorkomen van fraude.

De directie staat voor een aantal uitdagingen zoals Box 3 IH en de implementatie van de Menselijke Maat. Daarnaast is blijvend aandacht voor werving van nieuwe medewerkers en aspecten zoals (voorkomen van) verzuim. 

Om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen heeft de directie Particulieren focuspunten benoemd voor een tweetal jaren. Dit is de leidraad, waarmee keuzes worden gemaakt. De focuspunten zijn: 

•    Burgers, bedrijven en intermediairs staan centraal 
•    Transactieprocessen eerst 
•    Het werven, opleiden begeleiden, binden en boeien van medewerkers
•    Een open, veilig en vitaal werkklimaat

De directie Particulieren kent een algemeen directeur en vier directeuren. 

directoraat-generaal Belastingdienst

De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland door eerlijk en zorgvuldig belasting te heffen en te innen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om hun verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken door passende dienstverlening te leveren en massale processen juist en tijdig uit te voeren. De Belastingdienst oefent adequaat toezicht uit en dwingt waar nodig naleving bestuurs-of strafrechtelijk af.

Het DG Belastingdienst is sterk in ontwikkeling, met op dit moment ruim 28.000 medewerkers. De ambitie van de Belastingdienst is de beste voor Nederland te zijn. Een organisatie te zijn met oog en oor voor burgers en bedrijven. De Belastingdienst is een organisatie met focus op fiscale taken, en het is een organisatie met vakmanschap. Daarnaast werken we aan het versterken van onze cultuur en gaan we aan de slag met de vernieuwing van onze ICT.

Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, het inrichten van maatwerk in dienstverlening - naast massale processen - en het professionaliseren van informatiegericht toezicht. De invloed van politieke, publicitaire en maatschappelijke dynamiek is ook voor het directoraat-generaal Belastingdienst flink toegenomen. Lees meer over de Belastingdienst.

Ministerie van Financiën
 
Samen werken aan een financieel gezond Nederland. 

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming. 

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien. 

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland. Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Heleen Bisschoff-Moonen

06-18600144

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

van 3 t/m 12 juni: Victor Paumen

06-15273896

Solliciteren?

directoraat-generaal Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Regiodirecteur Midden- en Kleinbedrijf Almere

directoraat-generaal Belastingdienst
 • Stand­plaats Almere
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 19 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Afdelingshoofd Dienstverlening, Signalen en Strategische Ontwikkeling

directoraat-generaal Belastingdienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 17 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Kwartiermaker Afdeling IT Dienstverlening en Beheer

directoraat-generaal Douane
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 28 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)