Uitvoeringscoördinator verduurzaming industrie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 5 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Onderzoek / wetenschap, Techniek / productie
 • Reageren voor 14 april Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20190813_12
 • Plaatsingsdatum 23 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Nederlandse industrie staat voor een stevige verduurzamingsopgave. RVO ondersteunt de industrie hierbij met kennis, netwerken, subsidies en toezicht op het nakomen van afspraken. Met name voor het vormgeven en uitvoeren van diverse vormen van toetsing en beoordeling zoeken we een uitvoeringscoördinator, Hiermee werk je samen met  collega’s en bedrijven aan een circulaire, energie-efficiënte industrie met in de toekomst nagenoeg geen uitstoot van broeikasgassen.

Als uitvoeringscoördinator werk je bij de afdeling Industrie, Agro en Financiering (IAF) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in Utrecht. Samen met de projectleiders en het management ontwikkel en professionaliseer je het projectmatig werken en professioneel uitvoeren van toetsing en beoordeling binnen IAF. Hiervoor digitaliseer en optimaliseer  je dataprocessen, oftewel processen die veelal draaien om het inwinnen, bewerken, toetsen, beoordelen en rapporteren van industriedata. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inrichten van een landelijk digitaal loket, waarmee ondernemingen met een wettelijke informatieplicht aan RVO, gemeenten en provincies rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij nemen. Andere voorbeelden zijn het toetsen van de energie-efficiëntieplannen van deelnemers aan de energiebesparingsconvenanten en het toetsen van de energie-audits van bedrijven in het kader van de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED).

Samen met het team dat je aanstuurt, zorg je voor een efficiënte en effectieve uitvoering van diverse toetsings- en beoordelingsprocessen die bijdragen aan het verduurzamen van de industrie. Klantgerichtheid staat hierbij voorop. Je maakt afspraken met de verschillende expertteams binnen RVO als het gaat om kennisinzet voor de uitvoering. Je kunt daarbij denken aan technisch-inhoudelijke kennis, data-science, doelgroepenkennis én aan communicatie, juridische of ICT-vakgebieden.

Wanneer de projectleider de voorbereidende werkzaamheden heeft uitgevoerd, neem jij het stokje over. Voor die tijd draai je al wel mee in het projectteam, zodat de overgang soepel verloopt en je een goed uitvoerbare werkprocessen meekrijgt. Je stelt de uitvoeringsplannen op en zorgt voor het jaarlijks evalueren en aanscherpen van de uitvoering. Ook die verbeteringen in de procesvoering pak je projectmatig aan. Zo werken we binnen RVO - en dus ook binnen IAF – aan Lean Six Sigma.

De komende jaren staan meerdere projecten op de planning waarvoor jij als uitvoeringscoördinator aan de slag kunt gaan. Het betreft veelal vormen van toetsing en beoordeling op basis van afspraken uit het Klimaatakkoord. Bijvoorbeeld het beheren en uitbouwen van een kennissysteem van energie- en CO2-besparende technieken voor de Nederlandse industrie en het mkb. Dit systeem kunnen we onder andere gebruiken als basis voor de handhaving van energiebesparingsverplichtingen. Kortom: jij kunt als uitvoeringscoördinator de transitie naar een circulaire en CO2 neutrale industrie versnellen.

Functie-eisen

 • Je hebt academisch niveau en kennis van en affiniteit met de industrie, vooral de verduurzaming van de industrie.
 • Je hebt ervaring met dataprocessen of business intelligence en affiniteit met de daarvoor noodzakelijke ICT.
 • Je hebt ervaring met het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Ervaring met lean of soortgelijke procesverbeteraanpakken is een pre.
 • Je hebt actuele kennis op het gebied van de organisatie van processen.

Competenties:

 • Je bent gewend om bij afwegingen diverse belangen in het oog te houden en je voelt goed aan wat er in je omgeving speelt.
 • Je bent succesvol in het begeleiden en coachen van medewerkers.
 • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een kritische instelling en je werkt nauwkeurig.
 • Je communiceert effectief om tot goede afspraken en resultaten te komen.
 • Je bent een kei in coördinatie en een afmaker.
 • Je hebt snel inzicht in complexe materie en krijgt energie van het verbeteren van processen.
 • Je kunt je in contacten van verschillend niveau goed uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent klantgericht, deskundig en je werkt kostenefficiënt. Het streven naar optimale samenwerking zit in je bloed.
 • Je bent integer, en kunt goed analyseren en mensen motiveren en overtuigen.
 • Je bent resultaatgericht, handelt innovatief en kunt goed plannen en organiseren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 5 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Na de sluitingsdatum is de vacaturetekst online niet meer zichtbaar. Wil je deze na je sollicitatie nog eens inzien? Download de tekst dan.

 

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Door toenemende klimaaturgentie krijgt de afdeling Industrie, Agro en Financiering (IAF) steeds meer opdrachten die sterk projectmatig worden aangepakt en uitgevoerd. Afgelopen periode ging dit onder meer over de toetsing van energiebesparingsplannen van circa 1.100 bedrijven in het kader van de energieconvenanten, de toetsing van de 9 PJ-energiebesparingsplannen van de MEE-bedrijven, en het vormgeven en opzetten van de informatieplicht energiebesparing voor bedrijven.

Momenteel bereiden we voor circa 4.000 bedrijven de uitvoering van de EED-energie-auditplicht voor (EED-opdracht), de toetsing van de CO2-plannen van 300 bedrijven in het kader van het concept Klimaatakkoord (PVI-opdracht) en vervolgwerkzaamheden in het kader van de informatieplicht (IP2020-opdracht). Ook neemt het belang van scherpe toetsing en handhaving toe door de klimaaturgentie.

De voorbereidende werkzaamheden voor al deze opdrachten worden uitgevoerd door projectleiders uit de IAF-projectleiderspool. Gerealiseerde producten en diensten worden overgedragen aan de lijnorganisatie. Binnen de lijnorganisatie ben jij als uitvoeringscoördinator, veelal met het team, verantwoordelijk voor de uitvoering van de aangenomen opdracht. Vaak ben je er al in de opstartfase bij betrokken.

Voor deze uitdagende klus zoeken wij een ervaren uitvoeringscoördinator die samen met de projectleiders en het management het projectmatig werken binnen de afdeling IAF verder ontwikkelt en professionaliseert.

We streven ernaar om op een integrale wijze bedrijfssectoren te bedienen zoals de hightech- en maakindustrie, ICT, chemie, olie en gas en de agro- en foodketen. Centraal staan op dit moment thema’s als het Klimaatakkoord, bedrijfsleven- en topsectorenbeleid, het Groene Groeibeleid en het Energieakkoord. 

Met zeven kennisteams bedienen we sectoren met een palet van diensten op het vlak van innovatie, ondernemerschap en van verduurzaming van ketens, bedrijfsprocessen en producten. We doen dit voor diverse opdrachtgevers zoals de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Justitie en Veiligheid. De diensten variëren op dit moment van ondersteuning aan de topconsortia voor kennis en innovatie, het faciliteren van green deals, energiebesparingsconvenanten, diverse duurzaamheidsconvenanten, biobased economy, advisering naar aanleiding van bedrijfseconomische analyses en met (het leveren van kennis voor en opzetten van) bancaire en investmentinstrumenten.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever en maakt het werk leuker.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stimuleert ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. Het doel is om kansen van ondernemers te vergroten en hun positie te versterken.

RVO werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie en is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De organisatie bestaat sinds 2014 en is ontstaan uit een fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen.

Dienstverlening aan de ondernemer staat centraal bij RVO. Door slimme organisatie en digitale communicatie zorgt de rijksdienst voor een soepele en optimale dienstverlening. RVO werkt in binnen- en buitenland samen met overheden, kennisinstellingen, internationale organisaties en tal van andere partnerorganisaties.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Marco Kavelaars, Teammanager IAF

06-27878949

De heer Marcel Verzandvoort, Teammanager IAF

06-46430913

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Jurist

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Jurist / senior dossierbeoordelaar

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur Ondernemersplannen Team Internationaal Talent

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 13 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd