Twee wetenschappelijk medewerkers

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 1 jaar, met uitzicht op verlenging tot 4 jaar
 • Uren per week 32
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Niveau Gepromoveerd
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 8 februari Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer BD23/WODC/230008
 • Plaatsingsdatum 19 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Vind jij het als migratieonderzoeker belangrijk dat jouw onderzoek een bijdrage levert aan Nederlands (vluchtelingen)beleid? Als onderzoeker Asiel en Migratie bij het WODC verzamel, bewerk en analyseer je data, schrijf je mee aan rapporten waarin je complexe analyses en bevindingen inzichtelijk maakt voor een breder publiek, en presenteer je de bevindingen aan beleid en wetenschap.

Binnen de afdeling Intern Wetenschappelijk Beleidsonderzoek (IWB) van het WODC zijn we op zoek naar twee onderzoekers op het terrein van Asiel en Migratie:

1) Ben je op zoek naar een uitdagende functie waarin je helpt inzicht te krijgen in de obstakels die Oekraïense vluchtelingen in Nederland ervaren? Hou je van puzzelen met grote datasets? Dan zoeken we jou. Een onderzoeker voor ons meerjarige onderzoeksproject naar Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Samen met het CBS, het RIVM en de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoeken we op basis van unieke panelsurvey- en registerdata hoe het vluchtelingen vergaat in de eerste jaren na aankomst in Nederland en welke factoren bijdragen aan een succesvolle start. Hierbij maken we ook de vergelijking met andere vluchtelingengroepen.

Je bent vanaf de start van het project betrokken en werkt mee aan het vormgeven en opzetten van het project. Je duikt in de literatuur, stelt met een multidisciplinair team van onderzoekers van verschillende instituten onderzoeksvragen op, analyseert panelsurvey- en registerdata. Je schrijft mee aan rapporten waarin je complexe analyses en bevindingen inzichtelijk maakt voor een breder publiek. Je werkt constructief samen met andere onderzoekers op het project, zowel bij het WODC als bij meewerkende instituten. Ook onderhoud je contacten met andere onderzoekers in Europa die vergelijkbare thematiek bestuderen.

2) Wij zoeken voor binnen het team Asiel en Migratie daarnaast een allround migratie-onderzoeker, met goede kwantitatieve skills, belangstelling voor kwalitatief onderzoek en een vlotte pen, om mee te werken aan verschillende interessante en langlopende onderzoeken. Je gaat aan de slag met vragen als: welke knelpunten zijn er in de opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen? Hoe kan beleid bijdragen aan het faciliteren van een goede start van statushouders in Nederland? Hoe vaak komen incidenten in en rondom AZC's voor, en hoe kunnen we die duiden? Ben je breed inzetbaar en wil je onderzoek doen met impact op beleid en de maatschappij, dan zoeken wij jou!

 • Je bent gepromoveerd in de gedrags- of maatschappijwetenschappen, bij voorkeur sociologie.
 • Je hebt veel ervaring met bewerking en analyse van kwantitatieve gegevens en bent gewend te werken met grote databestanden.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in het analyseren van paneldata (vacature 1)
 • Je hebt ervaring met/interesse in kwalitatief onderzoek (vacature 2) .
 • Je bent goed thuis in gangbare statistische softwarepakketten, zoals SPSS, Stata en/of R.
 • Je hebt inzicht in vraagstukken op het gebied van migratie en asiel, en weet wat er speelt op dit terrein.
 • Je hebt belangstelling voor beleidsvraagstukken en daarop gericht onderzoek.
 • Je bent in staat zelfstandig te rapporteren en presenteren over de onderzoeksbevindingen, zowel nationaal als internationaal.
 • Je bent gemotiveerd, initiatiefrijk, en hebt doorzettingsvermogen.
 • Je functioneert uitstekend in een team.
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €5.343 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar, met uitzicht op verlenging tot 4 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 32

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Heb je interesse in beide functies? Geef dat dan aan in de brief, je hoeft niet 2 brieven op te sturen!

Gesprekken vinden plaats op vrijdag 17 februari.

De startdatum kan in overleg worden vastgesteld, we zoeken iemand die op korte termijn kan starten.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Intern onderzoek wordt uitgevoerd door medewerkers van de afdeling Intern Wetenschappelijk beleidsonderzoek (IWB). Deze onderzoeksafdeling is onderverdeeld in vijf kennislijnen en twee programma's. Je komt te werken binnen de kennislijn Asiel en Migratie. Deze kennislijn bestaat uit zes medewerkers.

Intern Wetenschappelijk Beleidsonderzoek (IWB)

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is een zelfstandige dienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en verricht onafhankelijk, wetenschappelijk, beleidsgericht onderzoek. Dit gaat gepaard met een constructieve relatie met JenV, haar ketenpartners en relevante anderen van buiten het ministerie. Het WODC draagt met haar onderzoek bij aan beleid dat door feiten en kennis wordt ondersteund. Door het ontsluiten van onderzoeksresultaten voor politici, professionals, burgers, media en wetenschappers levert het WODC een bijdrage aan een veiligere en rechtvaardigere samenleving.

Het WODC bestaat uit vijf afdelingen. De afdeling Intern Wetenschappelijk Beleidsonderzoek (IWB) richt zich primair op het uitvoeren van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek. De afdeling Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse (SIBa) verzamelt, verwerkt en analyseert data en maakt deze toegankelijk. De afdeling Extern Wetenschappelijke Beleidsonderzoek (EWB) is verantwoordelijk voor de aanbesteding en begeleiding van extern uitgevoerde onderzoeksprojecten. Ook kent het WODC twee stafafdelingen: de afdeling Bedrijfsvoering & Directieondersteuning (B&D) en de afdeling Communicatie & Informatie (C&I). De hoofden van de afdelingen vormen samen het MT. De directeur/bestuurder is integraal verantwoordelijk voor het WODC.

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mieke Maliepaard (vacature 1)

06-25684526

Djamila Schans (vacature 2)

06-52872640

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jacoline Ilmer

06-52877255

Solliciteren?

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Wetenschappelijk medewerker

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Programmamanager energietransitie in de gebouwde omgeving

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior programmamedewerker bij het NRO

NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-38
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd