Twee (senior) Beleidsmedewerkers Internationaal en Duurzaam Wegtransport

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.825
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Opslag / vervoer / logistiek, Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 18 augustus Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer IW DGMO 22-296
 • Plaatsingsdatum 28 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Je wekelijkse boodschappen in de supermarkt, dat pakketje dat je online besteld hebt en thuis wordt bezorgd, dat drankje dat je met je vrienden nuttigt op het terras. Veel producten die je online of in de winkel koopt, worden vervoerd over de weg voordat het op plek van bestemming aankomt. Voor veel mensen een vanzelfsprekendheid, maar niet voor de collega’s van het cluster Wegvervoer bij het ministerie van IenW. Een jong en gedreven team dat nauw samenwerkt met andere overheden en brancheorganisaties aan de vele uitdagingen die het transport over de weg kent:

 • Hoe zorgen we er voor dat chauffeurs goed de weg op kunnen; uitgerust en met de juiste faciliteiten onderweg? En dat wegtransport ook voor de andere weggebruikers op een veilige manier plaatsvindt?
 • Hoe houden we het goederenvervoer over de weg toekomstbestendig? Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van klimaat en duurzaamheid?
 • Op welke manier ontwikkelen de andere vervoersmodaliteiten zich zoals spoor en binnenvaart en hoe kan of moet het goederenvervoer over de weg zich daar op aansluiten?
 • Hoe vertalen we Europese regelgeving op een goede manier naar de Nederlandse situatie? En wat spreken we af met landen om ons heen?

Vind jij het leuk om samen met de collega’s in het cluster Wegvervoer je vast te bijten deze vraagstukken? Ben je iemand die graag samen met andere partijen naar oplossingen zoekt in een omgeving waarbij er soms sprake is van tegengestelde belangen? En gaat je interesse uit naar het werken in een omgeving waarin je schakelt tussen politiek-beleid-uitvoering en toezicht? Dan nodigen we jou graag uit om te solliciteren naar de functie van beleidsmedewerker Internationaal en Duurzaam Wegtransport.

Je komt binnen de afdeling Wegverkeersbeleid bij het Ministerie van IenW te werken in een divers team met verschillende actuele onderwerpen die je regelmatig in het nieuws tegenkomt. De dossiers in het cluster Wegvervoer hebben te maken met verduurzaming, hebben een grensoverschrijdend karakter en vaak een sociaal element. Het gaat bijvoorbeeld om onderwerpen als het aanpassen van vrachtwagens zodat ze minder brandstof verbruiken of elektrisch kunnen gaan rijden, het voorkomen van inklimmers in vrachtwagens en de gevolgen van de Oekraïnecrisis voor het nationale en internationale wegtransport. Ook behandelen we samen met de collega’s van Sociale Zaken vraagstukken over het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van chauffeurs. Denk verder aan onderwerpen als de bevoorrading van supermarkten, digitalisering en de pakketvervoersector. We volgen internationale ontwikkelingen en verzorgen de Nederlandse inbreng en implementatie van EU-regelgeving voor wegverkeer. Maar ook wegvervoer naar landen buiten de EU valt binnen ons werkveld.

In deze specifieke functie ga jij je onder meer aan de slag met de gevolgen van het IenW verduurzamingsbeleid op de wegtransportsector. Wat betekent dat beleid nu concreet voor de wegtransportsector? Als vrachtwagens elektrisch gaan rijden dragen ze meer gewicht bij zich door de accu. Hoe passen we de regelgeving daar goed op aan? En vrachtwagens die nog wel op diesel rijden, maar extra lang zijn om zo brandstof te besparen, kunnen alleen goed ingezet worden als we binnen de EU daar afspraken over maken en regelgeving voorbereiden. Dat ga jij namens Nederland doen!

Een ander belangrijk aspect van je functie wordt de verbetering van de koerierssector. Dat doe je natuurlijk niet alleen. Samen met andere departementen, met uitvoeringsorganisaties en met de sector zorg jij ervoor dat de koeriers zich aan de regels voor de vergunningverlening houden. Je helpt de minister met het beantwoorden van Kamervragen hierover en bereidt debatten voor. En met de politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport heb je regelmatig contact om de controle goed vorm te geven.

Alle facetten die horen bij de rol van beleidsmedewerker komen in deze functie echt aan bod: van het adviseren van de ambtelijke en politieke top tot het informeren van de Kamer en de voorbereiding van debatten. En van beleidsontwikkeling tot implementatie in afstemming en samenwerking met andere overheden en brancheorganisaties. De vraagstukken zijn nooit simpel. Wel concreet, uitdagend en leuk om in vast te bijten. Waarbij je er niet alleen voor staat, maar deel uitmaakt van een klein en hecht team.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Wegverkeersbeleid is verantwoordelijk voor het beleid van wegverkeer op het hoofdwegennet (HWN). Dit geldt zowel voor personen- als goederenvervoer. Daarin kent de afdeling drie ambities:

 1. Verbeteren van de bereikbaarheid/doorstroming van het HWN. WVB is beleidsverantwoordelijk voor wegbeprijzing, file-aanpak, verkeersmanagement en het snelhedenbeleid van het HWN. De afdeling kijkt naar aanbod (wegaanleg) en vraagkant (beprijzen, beïnvloeding van verkeer, toegang tot de weg).
 2. Verbeteren van de verkeersveiligheid van het HWN. De afdeling is beleidsverantwoordelijk voor de veiligheid van het HWN, tunnelveiligheid, verlichting HWN, rij- en rusttijden, verzorgingsplaatsen en truckparkings.
 3. Verbeteren van leefbaarheid en duurzaamheid. WVB is beleidsverantwoordelijk voor autodelen en bandenbeleid. En ook voor geluid- en luchtkwaliteit (waaronder stikstof) van het HWN.

De afdeling is ook verantwoordelijk voor de IenW-brede stikstofaanpak (wegen, luchtvaart, spoor, water, milieu, natuur enz.) Daarnaast vertegenwoordigt Wegverkeersbeleid de belangen, opgaven en ambitie van het wegverkeer binnen IenW-brede dossiers zoals de IMA, de mobiliteitsschets, de goederenvervoeragenda en verkeersramingen. WVB draagt daarbij de verantwoordelijkheid voor een adequate onderbouwing als beleidsverantwoordelijke van (weg)verkeersmodellen.

In de afdeling Wegverkeersbeleid werken ca. 25 medewerkers, ieder met zijn eigen expertise en met diverse achtergronden. We werken in een team waar hard gewerkt en ook gelachen wordt. Waar ruimte is om jezelf te zijn en jezelf te ontwikkelen. En waar iedereen een handje helpt als je inhoudelijke of andere vragen hebt. Door de politieke hectiek komt het wel eens voor dat de werktijden en werkzaamheden variëren. Dat vraagt flexibiliteit en dat vind je eigenlijk wel leuk. Maar we begrijpen ook dat je naast het werk ruimte wil hebben voor andere zaken en houden daar rekening mee. Ook werken we aan een prettige sfeer en goede onderlinge relaties. Het is een heel diverse en levendige afdeling. En dat maakt het werken bij ons ontzettend leuk!
De beleidsmedewerkers zullen binnen deze afdeling werkzaam zijn in het cluster Wegvervoer. De onderwerpen waar aan gewerkt wordt, hebben vaak een onderlinge samenhang, waarbij de verantwoordelijkheden voor dossiers verdeeld zijn maar er ook nauw wordt samengewerkt binnen het cluster. Tijd voor het sociale aspect zoals samen lunchen en werkbezoeken afleggen, is er ook. Het is een hecht team dat werkplezier hoog in het vaandel heeft staan.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Bregtje Dikker-Pavlovski

06-11853835

Tanja Gellweiler-Woeltjes

06-50768075

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Paul Eliens

06-28748366

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

UX- en data visualisatie specialist

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 34-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Adviseur HRM

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker Hoofdwegennet

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd