TWEE PROJECTMANAGERS voor opschaling van innovaties in woningen en gebouwen

TKI Urban Energy

 • Stand­plaats Utrecht
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 40
 • Maand­salaris €0 - €0
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Vacaturenummer energietransitie
 • Plaatsingsdatum 13 februari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Hoe kunnen kansrijke energie-innovaties op grote(re) schaal toegepast worden zodat ze meer impact krijgen en bijdragen aan het versnellen van de energietransitie in de gebouwde omgeving? Hoe kunnen we anders samenwerken om die opschaling en versnelling ter realiseren? TKI Urban Energy zoekt drie nieuwe collega’s. Ben je creatief, analytisch, gewend projectmatig te werken, communicatief sterk en pragmatisch ingesteld, en heb je zin om de handen uit de mouwen te steken om de energietransitie te helpen versnellen? Reageer dan op deze vacature.


Binnen het lopende programma Uptempo! onderzoekt een multidisciplinair team van innovatiekenners, bouwdeskundigen, energieprofessionals en creatieve professionals de praktijk van de energietransitie vanuit verschillende perspectieven. Met als centrale vraag; waar en hoe marktrijpe innovaties sneller en vaker toegepast kunnen worden bij woningen en woonwijken om de energietransitie te versnellen binnen de gebouwde omgeving. Hun adviezen brengen zij met uiteenlopende activiteiten direct naar ‘learning communities’, naar de praktijk en naar beleidsmakers.


Vanwege de groeiende activiteiten op het gebied van implementatie en opschaling van kansrijke innovaties worden twee projectmanagers gezocht om dit programma te versterken en uit te bouwen. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

TKI Urban Energy

Over de organisatie
TKI (Topconsortium voor Kennis en Innovatie binnen de Topsector Energie) Urban Energy werkt aan het versnellen van de energietransitie in de gebouwde omgeving, door innovatieontwikkeling en -toepassing te stimuleren. TKI Urban Energy helpt bedrijven en kennisinstellingen die innovaties ontwikkelen en onderzoeken, door het vormen van kansrijke samenwerkingsverbanden te faciliteren, kennisuitwisseling mogelijk te maken en de weg te wijzen naar financiering. TKI Urban Energy voert ook zelf onderzoeken uit en/of geeft daartoe opdrachten aan onderzoeksorganisaties. Daarnaast bevordert TKI Urban Energy grootschalige toepassing van deze innovaties, met als doel een zo snel mogelijke transitie naar een CO2-vrije gebouwde omgeving. Dat doet zij met het programma Uptempo! en vanaf 2022 met een soortgelijk programma, gericht op utiliteitsbouw en bedrijventerreinen.


Het programma Uptempo! is in 2019 opgericht om versnelling van de toepassing van innovaties in woningen en woonwijken te stimuleren. Het is een samenwerking tussen TKI Urban Energy en TKI CLICKNL (topsector creatieve industrie), gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken Uptempo! kent een praktijkgerichte, lerende aanpak en ontplooit uiteenlopende activiteiten, zoals innovaties verbinden met de markt via het platform uptempo.nu, start-ups helpen bij het ontwikkelen van hun ondernemersvaardigheden, de inzet van een zelf ontwikkelde applicatie waarmee ondernemers hun innovatie en organisatie kunnen toetsen op gereedheid voor deployment, het oprichten van learning communities om kennisdeling mogelijk te maken, en het uitwisselen van leerervaringen uit de praktijk faciliteren via ‘communities of practice’.

TKI Urban Energy

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Michiel Kirch

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marsha Roos

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Transitiemakers

TKI Urban Energy
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 40
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Medewerker Operationele Voorbereiding 1

Veiligheidsregio Utrecht
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Verbindende (sr) beleidsmedewerker strategie op data bij Energie-innovatie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)