Transitiemaker Opschaling van energie-innovaties

TKI Urban Energy

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1
 • Uren per week 40
 • Niveau Master/doctoraal, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Financieel / economisch, Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl., Techniek / productie, Natuur / milieu, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Vacaturenummer TKI230002
 • Plaatsingsdatum 16 augustus 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

TKI Urban Energy richt zich van oorsprong op het ondersteunen van innovatie-ontwikkeling, van de vroege fasen van fundamenteel en toegepast onderzoek tot de fasen waarin een product of dienst gereedkomt voor toepassing in de praktijk. Aanvullend heeft het programma Uptempo! de afgelopen jaren ondernemers geholpen die klaar zijn voor de laatste fase: marktintroductie. Zo worden aanbieders van innovatieve producten en diensten verbonden aan potentiële afnemers op het platform uptempo.nu, wordt podium geboden aan marktrijpe innovaties via presentaties, matchmaking, webinars, podcasts, infographics en andere publicaties, worden startende ondernemers geholpen bij het ontwikkelen van hun ondernemersvaardigheden met een training, is een applicatie ontwikkeld die scale-ups inzicht biedt in de marktrijpheid van hun oplossing en organisatie en zijn hackatons georganiseerd om partijen samen te laten werken aan uitdagingen rond de warmtetransitie. Deze activiteiten hebben geleid tot een community van innovatieve ondernemers die met elkaar kennis delen en leerervaringen uit de praktijk uitwisselen. Uptempo! werd daarmee de schakel tussen innovatieontwikkeling en de programma’s die grootschalige implementatie bevorderen: Verbouwstromen (gericht op grootschalige verduurzaming van woningen), Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (gericht op collectieve oplossingen voor de warmtetransitie in gemeenten), Nieuwe Warmte Nu (ontwikkeling van warmtenetten) en PVB Nederland (verduurzaming van bedrijventerreinen).

Het programma Uptempo! is nu klaar om vast onderdeel van TKI Urban Energy te worden. We zoeken daarom twee nieuwe collega's om de voortzetting van het programma binnen TKI Urban Energy vorm te geven (in beide gevallen betreft het een (fulltime) dienstverband met uitstekende arbeidsvoorwaarden):

Over de functie

De Transitiemaker Opschaling zet zich, in nauwe samenwerking met de programmamanager, in voor het aanjagen en opschalen van kansrijke energie-innovaties voor de gebouwde omgeving. Hij/zij begrijpt de commerciële kant van de energietransitie, signaleert marktkansen en helpt innovators uit het netwerk van TKI Urban Energy en daarbuiten om hun innovatieve producten en diensten te koppelen aan partijen die deze kunnen gebruiken. De transitiemaker is sterk gemotiveerd om implementatie van innovaties daadwerkelijk te (helpen) realiseren. Hij/zij maakt daarbij gebruik van de middelen die binnen Uptempo! zijn ontwikkeld maar organiseert ook nieuwe activiteiten voor en samen met het netwerk van innovators (zoals webinars, themabijeenkomsten en trainingen), en is tevens het aanspreekpunt voor de samenwerkende ondernemers. De transitiemaker denkt proactief en creatief mee over mogelijke nieuwe toepassingen of betere benutting van de bestaande middelen, in nauwe samenwerking met de communicatieadviseur op dit thema en in afstemming met de programmamanager. De transitiemaker is ook goed in onderzoek en analyse, en nog beter in de vertaling van zijn/haar bevindingen in advies aan de collega’s intern en stakeholders daarbuiten.

De ideale Transitiemaker Opschaling:

 • is een (jonge) professional met 3-7 jaar werkervaring in de energietransitie;
 • heeft bij voorkeur een studie in een economische of commerciële richting gedaan en heeft aanvullende werkervaring in marketing, accountmanagement en/of marktonderzoek opgedaan in een bij voorkeur commerciële projectenorganisatie;
 • is een initiatiefrijke persoonlijkheid die impact wil maken in het versnellen van de energietransitie en die samenwerking met andere professionals vanzelfsprekend vindt;
 • heeft een lerende houding, is analytisch sterk, gaat systematisch en resultaatgericht te werk;
 • is in staat om professionals in de markt te inspireren en tot actie aan te zetten (“aanjager”) en erop gericht om veranderingen tot stand te brengen;
 • is creatief in aanpak, werkvormen en interventies en is praktisch sterk in moderne vormen van organiseren, samenwerken en communiceren;
 • is taalvaardig in woord en geschrift en neemt bij voorkeur ervaring met communicatie mee.
 • Salaris­omschrijving

  Voor deze functie bieden we een marktconform salaris, en uitstekende pensioenvoorziening en arbeidsvoorwaarden.

 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1
 • Maximaal aantal uren per week 40

Interesse?

Stuur je cv en motivatie, graag met een duidelijke beschrijving van passende expertise, competenties en beschikbaarheid, uiterlijk zondag 17 september naar [email protected]. Op dit e-mailadres kan je ook terecht voor algemene vragen over de procedure (gericht aan Marsha Roos) of over de functie (gericht aan Michiel Kirch, directeur TKI Urban Energy).

De gesprekken vinden plaats in september op ons kantoor in Utrecht. Een assessment van je mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid kan onderdeel uitmaken van de procedure: kandidaten die doorgaan naar de tweede ronde worden gevraagd een case uit te werken en te presenteren. We streven naar een korte doorlooptijd van de procedure. Starten kan vervolgens zo snel mogelijk, bij voorkeur nog in 2023.

TKI Urban Energy

Over de organisatie

TKI (Topconsortium voor Kennis en Innovatie binnen de Topsector Energie) Urban Energy werkt aan het versnellen van de energietransitie in de gebouwde omgeving, door innovatieontwikkeling en -toepassing te stimuleren. TKI Urban Energy helpt bedrijven en kennisinstellingen die innovaties ontwikkelen en onderzoeken, door het vormen van kansrijke samenwerkingsverbanden te faciliteren, kennisuitwisseling mogelijk te maken en de weg te wijzen naar financiering. TKI Urban Energy voert ook zelf onderzoeken uit en/of geeft daartoe opdrachten aan onderzoeksorganisaties. Daarnaast bevordert TKI Urban Energy grootschalige toepassing van deze innovaties via de programma’s Verbouwstromen, PVB Nederland, Nieuwe Warmte Nu en het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW). Met het NPLW wordt momenteel gewerkt aan een nauwe samenwerking voor de afstemming over en het uitvoering en verstevigen van de rol van gemeenten in de warmtetransitie.

Verder biedt TKI Urban Energy een gezellig, hecht team van hardwerkende, gedreven professionals met hart voor de energietransitie en de verduurzaming van Nederland. We delen ons kantoor met enkele andere organisaties die zich ook met duurzame energie bezighouden, waardoor de lijntjes met deze “collega’s” kort zijn. We wisselen werk op kantoor (nabij station Utrecht Vaartsche Rijn) en thuiswerk af. Lunchen doen we vaak samen, en regelmatig wordt er samen geborreld of organiseren we een teamuitje.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Michiel Kirch

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marsha Roos

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Programmamanager Opschaling van energie-innovaties

TKI Urban Energy
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 40
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Technisch adviseur

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Verschillende standplaatsen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 1 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Agile coach waardeketen digitale collecties KB

Koninklijke Bibliotheek
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 19 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd