• Almere  -  route
  • Bachelor - HBO
  • 24 - 36 uur
  • €3.404 - €5.389 (bruto)
  • Onderwijs / opleiding
  • Solliciteer voor 22 juli 2024 Nog 5 dagen
  • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 50552, Plaatsingsdatum: 7 juli 2024

Forensisch Psychiatrisch Centrum de Oostvaarderskliniek in Almere is op zoek naar een trainer. Ben jij een innovatieve en ondernemende trainer/coach die energie haalt uit het overbrengen van kennis en vaardigheden op anderen? Beschik jij over een flexibele instelling en een flinke dosis energie om samen met de collega’s het Bureau Deskundigheidsbevordering binnen de Oostvaarderskliniek verder te verfijnen en vorm te geven? Dan zijn we op zoek naar jou! 

De medewerkers van de Oostvaarderskliniek zijn het belangrijkste instrument om de behandeling van onze doelgroep effectief uit te voeren. Het werken met deze doelgroep brengt risico’s met zich mee en dat vraagt het nemen van verantwoordelijkheid, reflecteren, forensische scherpte en jezelf blijven opstellen als lerende professional. BDB ondersteunt de medewerkers in de realisatie hiervan.

Eigenaarschap Reflecteren Inspireren Toerusten
De trainer verzorgt, samen met collega’s, de begeleiding en training van medewerkers en teams. Je geeft trainingen, coacht medewerkers en/of teams en begeleidt intervisie. Je zet waar nodig leer-, trainings- of coachingstrajecten in of geeft supervisie. Dit alles in lijn met de jaardoelen van de kliniek. Eén van de doelen is om de komende jaren de focus te leggen op sociale veiligheid voor medewerker en patiënt. Om die reden zijn we afgelopen jaar gestart met de training ‘Samen Veilig’ in samenwerking met Kudding en partners. Als trainer wordt je opgeleid om deze training te geven en leer je meteen meer over het trainerschap. 

Als trainer zorg je ook de voor aansluiting bij de multidisciplinaire trainerspool in de kliniek, die zich bezighoudt met bijvoorbeeld de ‘Samen Uit Samen Thuis’ training of de RNR-trainingsmodule. Binnen BDB draag je bij aan het ontwikkelen en in gebruik nemen van nieuw en gedegen trainingsmateriaal. Je onderzoekt de mogelijkheden om dit praktisch vorm te kunnen geven en weet anderen te motiveren hiermee aan de slag te gaan. 

Meer over de functiegroep Trainer

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Oostvaarderskliniek is een forensisch psychiatrisch centrum (FPC). Gericht op de veiligheid van de samenleving behandelen wij patiënten met aantoonbaar risicovol gedrag en psychiatrische problematiek. Dit zijn tbs-patiënten en patiënten met een andere juridische reden. De behandeling, zorg en het toezicht zijn gericht op het verminderen van de risicofactoren die hebben geleid tot agressief en onveilig gedrag. Met als belangrijkste doel een veilige terugkeer in de samenleving.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Mevrouw M. Buter, Trainer, Bureau deskundigheidsbevordering 08807-13161

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Rob Stiekema, senior adviseur Werving & Selectie 06-25095127

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.