• Veendam  -  route
 • MBO
 • 32 - 36 uur
 • €3.317 - €4.752 (bruto)
 • Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 23 september 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 92, Plaatsingsdatum: 4 juli 2024

Heb jij hart voor het milieu en wil jij je inzetten voor onze leefomgeving? En met jouw werk bijdragen aan een schone en veilige bodem? Dat kan bij ons als toezichthouder bodem. Door een interne verschuiving zoeken wij een nieuwe toezichthouder bodem. Iemand die niet bang is om af en toe met de voeten in de Groningse klei te staan. Solliciteer en wie weet werk jij binnenkort met ons mee aan het beschermen van de bodem in onze regio!

Door het uitvoeren van toezicht en de inzet van handhaving zorg jij ervoor dat de wet- en regelgeving wordt nageleefd. Je werkt hierbij nauw samen met de collega’s binnen de omgevingsdienst zoals de toezichthouders, bodemadviseurs, milieuspecialisten en juridisch adviseurs. Maar ook onze externe handhavingspartners weet je te vinden. Kortom een baan met veel verschillende contacten en belangen!

Wat ga je bij ons doen?
Als toezichthouder bodem bezoek je locaties waar grondverzet plaatsvindt of waar een bodemsanering wordt uitgevoerd. Daarbij controleer je de uitvoerende bedrijven op naleving van de voorschriften die van toepassing zijn.

Je takenpakket is divers:

 • Je voert toezicht uit (administratief of in het veld) op bodemsaneringen, grondverzet en de toepassing van bouwstoffen. Als het nodig is zorg je voor de noodzakelijke opvolging om naleving van regels af te dwingen.
 • Je draagt bij aan projectmatige toezichtacties, risicoanalyses en andere projecten.
 • Je controleert, adviseert en informeert uitvoerende partijen bij incidenten en calamiteiten waarbij direct actie ondernomen moet worden. Bijvoorbeeld bij restanten van drugslaboratoriums of lekkages van gevaarlijke stoffen bij industrie.
 • Je voert vrije veld controles uit, waarbij je illegaliteiten opspoort, zoals niet gemelde toepassingen van grond of dumpingen van afvalstoffen in de bodem.
 • De resultaten van uitgevoerde controles leg je zorgvuldig administratief vast.
 • Ook toets je plannen en (BUS) meldingen op handhaafbaarheid en beoordeel je monitorings- en evaluatierapporten van saneringen.
 • Met het ingaan van de Omgevingswet zijn er andere regels en is communicatie een belangrijk aspect om de nieuwe wetgeving uit te kunnen leggen aan bedrijven of burgers.

Omgevingsdienst Groningen

Wie zijn wij?
Als omgevingsdienst zorgen we in de regio Groningen voor de toepassing en de naleving van de milieuwet- en regelgeving. Dit doen we door het verlenen van vergunningen, het houden van toezicht en handhaving als dat nodig is. Ook geven wij specialistisch advies. Met ons werk hebben wij impact op thema’s die dagelijks in de krant staan, zoals stikstof, energie, lucht en geluid. Ons werk doen we in opdracht van de Groninger Gemeenten en de provincie Groningen, veelal in samenwerking met regionale en landelijke partners.

Werken bij de Omgevingsdienst Groningen betekent werken bij een betrokken organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want we hebben te maken met een sterk veranderende omgeving waarin volop wordt geïnvesteerd en het milieu steeds meer aandacht krijgt. Denk bijvoorbeeld aan vraagstukken over de bouw van windmolens en de inzet van waterstof. Maar ook aan het stikstofdossier en de beperking van uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen.

Onze collega’s hebben oog voor alle belangen en moeten daarin continu de juiste afweging maken. In alles wat wij doen dragen we bij aan een veilige en schone leefomgeving. Dat is onze missie. En hier werken we met ruim 250 professionals hard aan.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Michel Jaroch 06-46936605

Solliciteren?

Omgevingsdienst Groningen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.