Toezichthouder

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.786
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied ICT, Juridisch, Onderzoek / wetenschap, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 2 mei
 • Vacaturenummer AZ-2022-027
 • Plaatsingsdatum 20 december 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) toetsen we of de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zich aan de wet houden. Jij toetst de activiteiten van de AIVD en de MIVD, draagt bij aan het ontwikkelen van toetsingskaders en adviseert de Commissie. De CTIVD wil zo een goede balans vinden tussen de bescherming van de nationale veiligheid en het waarborgen van fundamentele rechten.

Jij bent degene die nagaat of de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) rechtmatig werken. Het toezicht van de CTIVD richt zich op alle facetten van het werk van de AIVD en de MIVD. Het kan gaan om activiteiten met een technologische dimensie, zoals de inzet van aftap- en hackbevoegdheden en geautomatiseerde gegevensverwerking. Maar ook bijvoorbeeld om agentoperaties of samenwerkingsverbanden in binnen- en buitenland.

Als toezichthouder bij de CTIVD gebruik je jouw expertise om risico’s op onrechtmatigheden te signaleren, verricht je in teamverband diepgaand onderzoek in de systemen van de AIVD en de MIVD, voer je gesprekken met medewerkers van de beide diensten en doe je waar nodig gerichte voorstellen voor interventies.

Er komt bovendien een nieuwe wet aan die de AIVD en MIVD de mogelijkheid geeft hun bevoegdheden flexibeler in te zetten wanneer het gaat om landen met een offensief cyberprogramma. Het toezicht hierop krijgt een dynamisch karakter.

Ben je een ervaren, ondernemende onderzoeker die houdt van afwisseling en dynamiek? Ben jij in staat de inzet van aftap- en hackbevoegdheden en geautomatiseerde gegevensverwerking te toetsen aan juridische kaders? Sta je stevig in je schoenen om in gevallen van onrechtmatigheid de benodigde interventies uit te voeren? Werk je graag samen en zoek je een uitdagende functie bij een unieke organisatie waar de lijnen kort zijn en de professionele standaarden hoog? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen?

 • Door onderzoek in de systemen van de AIVD en de MIVD en het toepassen van juridisch transparante beoordelingskaders, houd je dynamisch toezicht op het werk van deze veiligheidsdiensten.
 • Je stelt rapportages op over je bevindingen, conclusies en aanbevelingen/interventies en stemt deze, voor ze naar de commissieleden van de CITVD gaan, af met de Jurist Bestuursrecht.
 • Je onderhoudt contacten met de TIB om te zorgen dat er een goede informatie-uitwisseling kan plaatsvinden tussen beide organisatie voor effectief dynamisch toezicht.
 • Je draagt bij aan het verder professionaliseren van het toezicht, waarbij je aandacht hebt voor het uitbouwen van systeemtoezicht en het helpen door ontwikkelen van het juridisch toetsingskader.
 • Je initieert en stimuleert kennisontwikkeling binnen de eigen organisatie.

Bij de CTIVD stap je in een bijzondere en besloten werkomgeving. Medewerkers van de CTIVD kenmerken zich door hun juridische en/ of technische expertise en hun vermogen om, onder tijdsdruk, kwalitatief hoge adviezen en inhoudelijke ondersteuning te leveren aan de leden van de CTIVD. Je doet dit binnen een hecht team van professionals, die elk hun eigen expertise hebben en belang hechten aan een gezonde dosis humor tijdens het werk.

Als Toezichthouder functioneer je onder aansturing van de secretaris, maar ben je goed in staat om eigenstandig de leden te adviseren.

• Je hebt een universitaire Master in een relevante richting, bijvoorbeeld rechten, recht en technologie, criminologie of bestuurskunde.
• Je hebt ervaring met het doen van onderzoek en/of het uitvoeren van risicoanalyses, bijvoorbeeld bij een toezichthouder, een inspectiedienst, de accountancy, de opsporing, in het bedrijfsleven of in de wetenschap.
• Je staat sterk in je schoenen, houdt van een stevige discussie en staat tegelijkertijd open voor de ideeën en meningen van anderen.
• Je wacht niet tot het werk naar je toe komt, maar neemt zelf initiatief.
• Je bent flexibel inzetbaar, creatief en vindt het leuk om na te denken hoe het toezicht van de CTIVD nog effectiever kan worden.
• Je kunt goed analyseren en een gewogen oordeel vormen en je hebt goede schriftelijke vaardigheden.
• Je bent integer en je bewust van de omgeving waarin je werkt. Je kunt omgaan met strikte geheimhouding, ook in je eigen omgeving.

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Voorwaarde voor je aanstelling is een gunstige uitslag van een veiligheidsonderzoek categorie A. Als je wordt aangesteld, dan vraagt de CTIVD dit onderzoek bij de AIVD aan. Een dergelijk onderzoek duurt gemiddeld twee maanden.

Vanwege de Staatsgeheime informatie waarmee wordt gewerkt vinden de werkzaamheden primair plaats in het kantoor van de CTIVD in Den Haag. Thuiswerken is daarom niet mogelijk.

De CTIVD gaat zorgvuldig om met verstrekte gegevens. Solliciteren is instemmen met gegevensverwerking en bewaren t.b.v. de sollicitatieprocedure. Na afronding van de selectieprocedure worden uw gegevens binnen 6 weken vernietigd.

Een assessment maakt standaard deel uit van de procedure.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)

De CTIVD is een onafhankelijke toezichthouder. De bevoegdheden en taken van de CTIVD zijn voornamelijk geregeld in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Ook kan zij de betrokken ministers gevraagd en ongevraagd advies geven. De bevindingen van de CTIVD zijn zoveel mogelijk openbaar en worden onder meer ter kennis gebracht van betrokken ministers en het parlement.

De CTIVD is een kleine, platte organisatie die bestaat uit vier leden, die worden ondersteund door een secretariaat dat bestaat uit zo’n 15 medewerkers. Zij hebben vaak een juridische achtergrond, maar zijn gezien de aard van de werkzaamheden ook uit andere – onder meer technische – expertisevelden afkomstig.

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Kristel Koese, secretaris CTIVD

070-3155820

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ouafa Boulâouane, personeelsadviseur

06-21603097

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior jurist/toezichthouder

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 2 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Technisch adviseur

Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 2 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

App Specialist

AIVD
 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd