Technisch medewerker werktuigbouw

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.312 - €3.013
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Stedebouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 27 juni Nog 1 dag
 • Vacaturenummer RVB/2019/63
 • Plaatsingsdatum 12 juni 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

De portefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf varieert van paleizen tot musea, kantoren, gevangenissen, rechtbanken en militaire terreinen. Of ons vastgoed nu leegstaat of in gebruik is: wij zorgen ervoor dat de panden tiptop in orde zijn. En daar draag jij als technisch medewerker aan bij.

Je gaat als technisch medewerker aan de slag voor het cluster Werktuigbouw van de afdeling Realisatie West, sectie Noord/West van het Rijksvastgoedbeheer. Daar adviseer je over technische aangelegenheden tijdens de voorbereiding van projecten. Dat doe je door adviezen op te stellen, problemen in de uitvoering te beoordelen en verbetervoorstellen te doen. Dit alles op het gebied van werktuigbouwkundige, gebouwgebonden installaties en ondergrondse infra zoals gas-, water- en brandstofdistributie.

Je werkzaamheden hebben onder meer te maken met het toezicht op werk door derden. Je adviseert over te nemen maatregelen en draagt bij aan het opstellen van werkdocumenten. Daarbij kun je denken aan bestekken, berekeningen, tekeningen, (kosten)ramingen en contracten. Ten slotte breng je relevante ontwikkelingen en knelpunten op het gebied van wet- en regelgeving in beeld.

Functie-eisen

 • Je hebt een mbo 4-diploma in een technische richting of vergelijkbaar niveau, aangevuld met relevante opleidingen en/of cursussen.
 • Je hebt minimaal drie jaar ervaring in het voorbereiden en toezicht houden op de uitvoering.
 • Je hebt oog voor je persoonlijke ontwikkeling in het werk.
 • Je schrijft heldere adviezen en je beheerst de Nederlandse taal goed, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent resultaatgericht en kunt goed samenwerken.
 • Je werkt accuraat en houdt de vinger aan de pols bij de voortgang van je projecten.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 7
 • Maand­salaris Min €2.312 Max. €3.013 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

Je werkt veelal op locaties van het ministerie van Defensie. Mogelijk is er daarom sprake van een screening door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Defensie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Vastgoedbeheer bestaat uit de afdelingen Klant- en Vastgoedmanagement, Technisch beheer, Realisatie West, Realisatie Oost en Expertisecentrum Techniek. Wij beheren gebouwen, gebouwgebonden (technische) installaties, terreinen en gronden van het Rijksvastgoedbedrijf, zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als leegstand.

Afdeling Realisatie West
De afdeling Realisatie West is, samen met de afdeling Realisatie Oost, integraal verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de panden die het Rijksvastgoedbedrijf in eigendom heeft of huurt. Onze afdeling omvat de sectie Noord/West (provincies Noord-Holland en Utrecht), de sectie Zuid/West (provincies Zuid-Holland en Zeeland) en de sectie CARIB (het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk).

Samen hebben wij de volgende kerntaken:

 • het inplannen van onderhoudsactiviteiten door leveranciers bij de klant;
 • het bewaken van planning en uitvoering;
 • het afroepen van leveranciersdiensten op basis van zowel planmatig als dagelijks onderhoud;
 • het signaleren van knelpunten bij storingsopvolging en bij risico's voor wet- en regelgeving;
 • het onderhouden van klantcontacten als eerste aanspreekpunt voor de gebruiker op pandniveau;
 • het afgeven van prestatieverklaringen op uitgevoerd werk;
 • het uitvoeren van vervangings- en investeringsprojecten tot € 1 miljoen, eventueel met de daaraan gekoppelde facturering;
 • het signaleren van aspectprogramma’s: externe acties naar klanten en/of installateurs, en intern naar afdelingen en directies;
 • het aangaan en uitvoeren van serviceovereenkomsten. 

Cluster Werktuigbouwkunde
Ons cluster Werktuigbouwkunde zorgt voor de werktuigbouwkundige expertise en uitvoering in de desbetreffende sectie. 

Directie Vastgoedbeheer, afdeling Realisatie West, cluster Werktuigbouwkunde

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en waar het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Rijksvastgoedbedrijf
Het Rijksvastgoedbedrijf is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12,4 miljoen vierkante meter bruto vloeroppervlak aan gebouwen en circa 94.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons/organisatie voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Erik Tromp , Clusterhoofd Werktuigbouwkunde

06-11341812

Mevrouw Ina van Rooijen, HRM-adviseur

06-52877005

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw Marilyn Antonia, Backoffice Werving & Selectie

06-50738020

Mevrouw Shamin Naipal, Backoffice Werving & Selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Een ieder wordt uitgenodigd te solliciteren, tenzij anders vermeld. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Relevante vacatures

Senior medewerker vastgoed en infrastructuur

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf
 • Stand­plaats Tilburg
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 26 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior technicus werktuigbouwkunde

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Tilburg
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Medewerker Vastgoed en Infrastructuur

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf
 • Stand­plaats Tilburg
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 5 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)