• Stand­plaats Utrecht of Lelystad
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.252 - €6.374
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 6 april Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer WVL-694
 • Plaatsingsdatum 16 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Nederland is een waterland. Samen met de waterschappen beschermt Rijkswaterstaat ons land tegen overstromingen. Het hebben en houden van 3500 kilometer veilige dijken langs de grote wateren heeft dan ook continu onze aandacht. Als Technisch manager Waterkeringen bij RWS ben jij hierbij een onmisbare schakel. Dit is jouw unieke kans om als Waterbouwkundig- of Civiel Technisch ingenieur mee te werken aan het Programma Rijkskeringen en zo te zorgen voor een veilig en leefbaar Nederland.

In de kern bestaat deze positie uit twee taken: enerzijds stuur je het technisch team van het programma Rijkskeringen aan en anderzijds geef je op (inter)nationaal niveau advies over waterkeringen en de meest recente waterveiligheidsnormen. In de praktijk zal de nadruk vooral op het eerstgenoemde liggen.
Het Programma Rijkskeringen is een samenwerkingsverband tussen regionale en landelijke dienstonderdelen van Rijkswaterstaat. Je geeft leiding aan het technisch team, bestaande uit zowel experts van Rijkswaterstaat als ingehuurde specialisten, zal de zeven Rijkswaterstaat regio’s technisch ondersteunen bij de aanpak van alle primaire en regionale Rijkskeringen. Je bent een belangrijke speler bij de afronding van de wettelijke verplichte veiligheidsbeoordeling van de primaire keringen voor 2022, het bepalen van de technische opgave in voorverkenningen voor beheer- en versterkingsmaatregelen en draagt zorg voor de terugkoppeling van deze ervaringen naar de ontwikkeling van kennis en instrumenten.

Kennis van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van waterveiligheid is, met het zicht op al het genoemde, dan ook cruciaal. Ook heb je zicht op de consequenties van deze ontwikkelingen op technisch, economisch, sociaal-maatschappelijk en politiek-bestuurlijk niveau. Soms moet je optreden als opdrachtgever van marktpartijen en kennisinstituten, waarbij het creëren van draagvlak van groot belang is. Ook maak je je sterk voor de algemene ontwikkeling van Rijkswaterstaat als organisatie en je collega’s. Ten slotte werk je mee aan de professionalisering van het waterkeringswerkveld en, niet onbelangrijk, wil je je met volle overtuiging inzetten om onze dijken en dammen op orde te houden.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Functie-eisen

 • Je hebt een WO afgeronde opleiding Civiele Techniek, Waterbouwkunde of vergelijkbaar.
 • Je hebt tenminste 3 jaar ervaring met en aantoonbaar succesvol in het aansturen van een technisch team binnen een dijkversterkingsproject of relevant project of programma binnen het thema waterveiligheid.
 • Je hebt kennis van en ervaring met het werken met de nieuwe beoordelings- en ontwerpinstrumenten en het toepassen daarvan in de praktijk.
 • Je hebt aantoonbare werkervaring (minimaal 6-7 jaar) op het gebied van waterkeringen, bezien in bredere afwegingen op het gebied van waterveiligheid en bij voorkeur vanuit verschillende werkprocessen.
 • Je bent bekend met de (internationale) ontwikkelingen op gebied van waterveiligheid en kunt deze verbinden met verschillende domeinen.
 • Je bent ervaren en succesvol in adviseren op alle niveaus en beschikt daarbij over een goede politiek-bestuurlijke antenne.
 • Het hebben van een technisch netwerk bij de beheerders van Rijkswaterstaat, waterschappen en/of marktpartijen / kennisinstellingen is een pré.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.252 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. Daarvoor kun je bovenop het salaris rekenen op een individueel keuzebudget van 16,37% van je salaris. Tot slot hecht de Rijksoverheid sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor ook tal van mogelijkheden.

Bijzonderheden

 • De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 15 april 2020.
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Water, Verkeer en Leefomgeving is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zijn binnen de organisatie leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij werken daarin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis. Zo werken we bijvoorbeeld aan duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval en plastic rondom en in onze wegen en wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook onderhouden we dijken langs Rijkswaterstaat en keringen, en onderzoeken we hoe we in tijden van droogte water beter vast kunnen houden. WVL monitort en analyseert verkeersongevallen en onderzoekt hoe de wegen nog veiliger kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de mensen, dieren en natuur in de omgeving.

In totaal werken er ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement, Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit en Veiligheid en Water en Leefomgeving. We delen onze ervaringen en inzichten, om anderen te voorzien in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van overmorgen.

Jouw team: afdeling Waterkeringen
Deze afdeling is kennisdrager binnen Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op het gebied van waterkeren en zorgt voor overzicht, samenhang en verbinden van beschikbare en nieuw te ontwikkelen kennis. Dit ten behoeve van het beoordelen, versterken en in stand houden van waterkeringen. Vanuit deze kennis draagt de afdeling ook bij aan het (inter)nationale waterveiligheidsbeleid.

Een belangrijk product dat de afdeling levert is het Beoordelings- en Ontwerp Instrumentarium (BOI), ondersteunt vanuit praktijkervaring en door onderzoek. In opdracht van DGWB wordt de regie gevoerd over het onderzoeksprogramma Kennis voor Keringen en zorgen we dat die is afgestemd met de andere kennisagenda’s van partners in de waterveiligheid. Door onder andere een sturende rol in het adviesteam dijkontwerp (binnen HWBP) en het werken aan het programma Rijkskeringen kan de relatie worden gelegd tussen praktijkervaringen en het ontwikkelen van het instrumentarium en het vormgeven van de kennisagenda. Voor Rijkswaterstaat maakt de afdeling de kaders die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die Rijkswaterstaat als waterkeringbeheerder heeft, zoals de zorgplicht en het beoordelen / toetsen van de waterkeringen in beheer bij Rijkswaterstaat. We zijn de spin in het web van beleid, onderzoek en uitvoering.

De afdeling Waterkeringen is een hechte afdeling van zelfstandige professionals die op basis van hun deskundigheid, netwerken en gedrevenheid het verschil maken. Iedereen gaat uit van zijn/haar sterke eigenschappen en werkt samen met anderen voor succes. Een gezamenlijk opgestelde visie en het kennisprofiel waterveiligheid geeft richting aan de ontwikkeling van de afdeling. Het hebben van kennis en overzicht speelt daarin een belangrijke rol.

De afdeling zorgt ervoor dat Rijkswaterstaat een toonaangevende en gewaardeerde partner binnen waterveiligheid is voor waterkeringbeheerders, beleidsmakers, kennisinstellingen, onderwijsinstellingen en ook internationaal.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Cees Henk Oostinga, Afdelingshoofd Waterkeringen

06-51687124

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marc van Eick, Adviseur Werving & Selectie

06-54243724

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur asbest

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 17 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Manager projectbeheersing

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht, Lelystad of Rijswijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Medewerker frontoffice

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk
 • Uren per week 24
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 10 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd