Technisch adviseur Productveiligheid

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.756 - €4.430
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Techniek / productie, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 24 juni Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20210204_10
 • Plaatsingsdatum 3 juni 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben je op zoek naar een zeer veelzijdige functie met grote maatschappelijke relevantie? Wil jij je technische achtergrond inzetten om de veiligheid van producten voor de consument te vergroten? Werk je graag in projecten en zoek je een rol waarin je zowel je technische als je adviesvaardigheden kunt ontwikkelen? Dan is deze baan als Technisch adviseur productveiligheid bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) interessant voor jou.

Je komt te werken bij de directie Handhaven, de divisie Regie & Expertise, in het Team Consument. Het team is verdeeld in verschillende domeinen. Jij zal je bezig gaan houden met het domein productveiligheid. Je begint op de werkterreinen van gastoestellen, ladders en trappen en kunt daarna ook ingezet worden op de andere werkterreinen van fysisch-mechanische en elektrotechnische producten.

Het team Consument draagt bij aan het vergroten van de productveiligheid voor consumenten door het in kaart brengen van de grootste risico’s en het creëren van een optimale mix aan   handhavingsinstrumenten, passend bij het toezichtsdomein. Het doel hiervan is om de productveiligheid te vergroten door de naleving van wet- en regelgeving te verhogen.

Wat ga je doen?
Als Technisch adviseur productveiligheid breng je de grootste risico’s voor een bepaalde   technische productgroep in kaart. Je bent goed op de hoogte van wat er speelt in de markt, de actuele regelgeving, ontwikkelingen en trends. Je maakt analyses en bepaalt wat de grootste risico’s zijn en hoe we deze risico’s het best kunnen verminderen. Je neemt actief deel in Nederlandse- en soms ook Europese netwerken.

Op basis van jouw risicoanalyses en kennis van de markt, ontwikkel je een effectieve interventiestrategie. Dit doe je samen met de directe collega’s binnen Expertise, maar ook met de inspecteurs uit het werkveld en de collega’s van het laboratorium. Daarnaast ben je aanspreekpunt op jouw werkterrein en onderhoud je contact met vertegenwoordigers van verschillende brancheorganisaties. Als Technisch adviseur productveiligheid lever je een   belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het toezicht. Je initieert vernieuwende acties en werkt mee aan het ontwikkelen van creatieve interventiestrategieën waarbij ondernemers worden gestimuleerd de regels na te leven. Je rapporteert je resultaten aan de Coördinerend Specialistisch Inspecteur (CSI) en de teamleider.

Als Technisch adviseur productveiligheid werk je samen met alle andere expertiseteams van de NVWA: een betrokken en intellectueel creatieve omgeving met enthousiaste collega’s!

Functie-eisen

Functie-eisen Jij maakt gemakkelijk contact en bent in staat een breed netwerk op te bouwen en te onderhouden. Je bent ondernemend en durft besluiten te nemen. Je bent een echte innovator en je weet hoe je anderen kunt overtuigen van jouw plannen en ideeën. Je bent vernieuwend, effectief, omgevingsbewust, verbindend en hebt oog voor resultaat.

Wij zien graag het volgende:

 • Een afgeronde HBO bachelor in een technische of mechatronische richting. 
 • Affiniteit met productveiligheid. 
 • Kennis van de actuele wet- en regelgeving hieromtrent is een pré. 
 • Kennis van- en ervaring met het ontwikkelen van toezicht of weet jezelf hier snel in te bekwamen. 
 • Gevoel voor politieke- en maatschappelijke verhoudingen. 
 • Goede mondelinge- en schriftelijke communicatieve vaardigheden. 
 • Een goede beheersing van zowel de Nederlandse, als de Engelse taal.

Competenties:

 • Oordeelsvorming 
 • Organisatiesensitiviteit 
 • Overtuigingskracht 
 • Stressbestendigheid 
 • Plannen en organiseren 
 • Accuraat werken 
 • Zelfontwikkeling

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.756 Max. €4.430 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Waar kom je te werken?

De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang, jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.

Wat bieden wij jou?

 • Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie.
 • Ruime opleidings- en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
 • Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
 • Er heerst een prettige werksfeer binnen de verschillende locaties en het hoofdkantoor is gevestigd op loopafstand van het Centraal Station in Utrecht.
 • Regelmatig leuke activiteiten met je collega’s, zoals onze (inmiddels legendarische) pub-quiz!

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de CAO Rijk- en NVP-sollicitatiecode.
 • Voor werken bij de NVWA is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
 • Betreft het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je (in beginsel), ter beoordeling van je geschiktheid, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.
 • Geef duidelijk in je curriculum vitae aan dat je aan de gevraagde opleidingseisen voldoet.
 • De selectiecommissie kan referenties inwinnen, maar zal dit altijd vooraf met jou afstemmen.  
 • Een online screening via bijvoorbeeld zoekmachines of sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), kan een vereiste zijn voor een aantal functies bij de NVWA  (o.a. bij de IOD).

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Expertise is het inhoudelijk geweten van de NVWA en verantwoordelijk   voor kennisopbouw en kennisdeling. De kennisdragers binnen de afdeling Expertise ontwikkelen, ontsluiten en borgen de kennis die nodig is voor het toezicht op de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn, de veiligheid van voedsel en consumentenproducten en op de handhaving van de natuurwetgeving.

De afdeling levert op transparante wijze kwalitatief hoogstaande informatieproducten, die inzicht geven in de naleving van onze onder toezichtgestelden. En als inhoudelijke spreekbuis van de gezaghebbende autoriteit, verbindt de afdeling de buiten- met de binnenwereld en signaleert risico’s.

De afdeling Expertise zorgt verder, door middel van de ontwikkeling van nieuwe en effectieve toezichtmethoden, voor een innovatie van het toezicht. De medewerkers van de afdeling Expertise voeren zelf geen inspecties uit.

De afdeling levert hiermee een bijdrage aan de doelstelling van de NVWA risicogericht en kennisgedreven te werken, zodat de capaciteit daar ingezet wordt, waar de risico’s het grootst zijn en de inzet, als gevolg van de ontwikkelde handhavingsmix, het meest effectief is.

De afdeling Expertise is een onderdeel van de de divisie Regie & Expertise en bestaat uit 5 teams.
Ieder team bevat een of meerdere specifieke domeinen:

 • Het team Fytosanitair heeft een diversiteit aan taken, waarmee uitvoering wordt gegeven aan de National Plant Protection Organisation. Een bijzondere taak in deze is   o.a. het waarborgen van markttoegang. 
 • Het team Natuur en Gewasbescherming kenmerkt zich door de taakaccenten handhaven Natuur en Gewasbescherming en beleidsadvisering Gewasbescherming. 
 • Het team Dier ontwikkelt, ontsluit en borgt de kennis voor de domeinen Mest, Dierenwelzijn, Diergeneesmiddelen en Diergezondheid & Levende Dieren. Kenmerkend voor dit team is de hoge aandacht in het publieke debat. 
 • Het team Industrie bundelt de kennis van de volgende domeinen:
  Diervoeder, Dierlijke Bijproducten, Bijzondere Eet- en Drinkwaren, Microbiologie &   Chemie, Industriële productie (waaronder o.a. VIS, Zuivel en Eieren), Dierproeven en duurzaamheid VIS.
 • Het team Consument ontwikkelt kennis, is kennismakelaar (intern en extern) en borgt kennis voor de domeinen Alcohol & Tabak (AT), Horeca & Ambachtelijke Productie (HAP) en Productveiligheid (PV).

Alle genoemde teams leveren een belangrijke bijdrage aan de innovatie van het toezicht, rekening houdend met de externe ontwikkelingen. Kenmerkend voor de teams is dat de domeinen ieder op hun eigen specifieke wijze, de verbindende tactische schakel tussen de strategische opdrachten en de operationele afdeling zijn.
Daarmee leveren de teams als NVWA-onderdelen hun bijdrage aan de politieke- en   maatschappelijk opdracht, zorg te dragen voor het bewaken van voedsel –, productveiligheid en volksgezondheid.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers
samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het lijkt vanzelfsprekend dat ons eten en andere producten veilig zijn. Consumenten en gebruikers moeten hierop kunnen vertrouwen. Bedrijven werken daar iedere dag aan. De overheid ziet er op toe dat zij zich aan de geldende wetten en regels houden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Door het voeren van de dialoog met belanghebbenden, het toezien op (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s vergroten we de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren.

De NVWA ziet erop toe dat bedrijven hun zaken goed op orde hebben om gezondheid, veiligheid en kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij gaan we uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen treden we stevig op in het belang van de samenleving.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken, en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit 4 directies, Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

M. (Marco) Kooij, Manager team Consument

06-18307469

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Bevlogen Specialistisch Adviseur Retributies

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 29 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur inspecties dierenwelzijn

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Manager team Levend Vee

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 28 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)