Teammanager Soc. Domein/Opgavemanager

Gemeente Zoetermeer

 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.683 - €6.240
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 31 augustus
 • Vacaturenummer 1106451
 • Plaatsingsdatum 23 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij degene die samen met de professionals de teams Jeugd, Onderwijs RMC en Leerplicht naar een hoger niveau kan brengen?
En wil je deel uitmaken van de ontwikkelingen van het Sociaal Domein bij de gemeente Zoetermeer?
Het taakaccent van deze functie ligt bij de teams Jeugd, Onderwijs, RMC en Leerplicht. Deze 3 teams, bestaande uit ca 35 gemotiveerde en zelfstandige professionals, kennen grote opgaven op gebied van kostenbeheersing, innovatie, doorontwikkeling integraliteit en preventie. Denk hierbij aan de ontwikkeling van multidisciplinaire teams, inkoop specialistische jeugdhulp, versterken onderwijsaanbod en ontwikkeling nieuwe vormen van onderwijs, doorontwikkeling IKCs, verbetering aansluiting passend onderwijs jeugdhulp, voorkomen voortijdig schoolverlaten en nog veel meer uitdagende onderwerpen. Daarnaast is het Sociaal Domein zich aan het ontwikkelen richting opgave gestuurd werken. Mogelijk brengt dat nog organisatorische veranderingen met zich mee.
Opgavegericht werken is geen onbekend terrein voor jou en samen met het MT Sociaal Domein breng je dit tot ontwikkeling. In dat kader bevindt deze functie zich ook nog in een ontwikkel-stand en zal in een latere fase een definitief karakter krijgen. Kortom, een interessante en uitdagende functie!

Functie-eisen

Je bent een mens- en resultaatgerichte manager die zich uitstekend weet te bewegen in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je hebt een coachende, inspirerende en richtinggevende stijl van leidinggeven. Vertrouwen is hierbij het vertrekpunt. Je bent doortastend en standvastig. Je hebt een heldere, op ontwikkeling en preventie gerichte visie voor het Sociaal Domein. Je beschikt over inhoudelijke kennis van de domeinen Jeugd en Onderwijs zonder het totaal beeld van het Sociaal Domein te verliezen. Je kunt goed schakelen tussen diverse niveaus en weet de hoofdlijnen te bewaken. Je kunt goed relativeren en kent de kracht van humor.
 • minimaal WO werk- en denkniveau
 • Kennis van en ervaring met opgave gericht werken (=is een absolute pre)
 • kennis van en meerdere jaren ervaring binnen het sociaal domein
 • ruime kennis van en ervaring met werken in een politiek-bestuurlijke omgeving
 • ervaring met bestuurlijke advisering
 • kennis van en ervaring met de domeinen Jeugd, Onderwijs en Leerplicht
 • Analytisch

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­omschrijving
 • Maand­salaris Min €4.683 Max. €6.240 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Bijzonderheden

Competentieprofiel
Klik hier voor het competentieprofiel.

Functieprofiel
De gemeente Zoetermeer werkt met generieke functiebeschrijvingen. Klik hier voor het profiel van de generieke functie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Sociaal Domein is actief op een breed terrein. Sinds de decentralisaties vanaf begin 2015 zijn de taken van de gemeente toegenomen. Wij zijn beleidsmatig verantwoordelijk voor de maatschappelijke ontwikkelingen in Zoetermeer. Onze afdeling ontwikkelt strategie, adviseert het bestuur en werkt nauw samen met zowel externe als interne partners om gemeenschappelijke doelen te bereiken. De positie van inwoners staat hierbij centraal. Extern werken we onder andere samen met (jeugd)zorg- en welzijn aanbieders en instellingen en verenigingen op het gebied van onderwijs, sport en kunst & cultuur. Het sociaal Domein bestaat naast de beleidsteams uit de uitvoeringsteams Werk, Scholing en Inkomen, Zorg & Inkomen, Handhaving en Jeugd en Gezinshulp (JGH). De uitvoeringsteams zijn verantwoordelijk van begeleiding naar werk tot leerplicht, jeugdzorg of inkomensondersteuning waarbij steeds meer onderscheid wordt gemaakt naar unieke behoeften, mogelijkheden en omstandigheden. Belangrijk daarbij is de juiste verbinding van beleid en uitvoering met expliciet aandacht voor integraal werken, en het zorgen voor een klimaat van leren en ontwikkelen voor de medewerkers.
Wie kiest voor werken bij het Sociaal Domein van de gemeente Zoetermeer kiest voor werken bij een ambitieuze afdeling. Een lerende en wendbare houding past daarbij. Collegas hebben het in zich om te netwerken, kwaliteiten en opdrachten dienstbaar te maken aan de noodzakelijke vragen en opgaven uit de samenleving. Het werk is waardevol, we kunnen écht het verschil maken. De sterke gerichtheid op samenwerking helpt om datgene in en voor de stad tot stand te brengen dat nodig is, binnen of buiten de grenzen van de afdeling of de gemeentelijke organisatie.

Gemeente Zoetermeer

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad. We gaan aan de slag voor de stad, samen met onze partners, inwoners en ondernemers. We spelen in op de behoeften die in de stad leven en doen dat op een manier die voor iedereen het beste resultaat oplevert. Daarbij staan vijf themas centraal:
 • Hart voor de Stad denk bij je werk aan de stad, de inwoners en de ondernemers.
 • Eigen kracht we stimuleren de eigen kracht van inwoners en medewerkers.
 • Samen bouwen we werken samen met interne en externe partners.
 • Tijd & Ruimte om te leren we nemen de tijd en ruimte om te leren binnen ons werk.
 • Samen bewegen door samen op te trekken kunnen we flexibel inspelen op ontwikkelingen, initiatieven en kansen in de stad.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Gemeente Zoetermeer nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Asset manager

Gemeente Zoetermeer
 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 28 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Bouwinspecteur

Gemeente Zoetermeer
 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 28 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Allround functioneel beheerder financiële applicaties (Key2Finance)

Gemeente Zoetermeer
 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 12 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd