Teammanager Programmabeheersing & Staf

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.126 - €7.493
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, WO bachelor
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 1 oktober Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer 2022-11
 • Plaatsingsdatum 13 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij dé manager die de beheersing van het grootste dijkenprogramma van Nederland aan kan?

Hoe? Als teammanager van het team Programmabeheersing & Staf
Waarom? Je vervult een uitdagende rol voor het programma HWBP. Jouw team levert een belangrijke bijdrage aan de drie kernprocessen van de programmadirectie: programmeren & begroten, subsidiëren en rapporteren/verantwoorden.
Met wie? Samen met circa 65 collega’s van de programmadirectie Hoogwaterbeschermingsprogramma, 21 waterschappen, de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en het ministerie van I&W.

Wat doet de teammanager?
Je komt te werken in het managementteam van de programmadirectie dat bestaat uit twee directeuren en drie teammanagers. Het managementteam is besluitvormend voor subsidieaanvragen, voert regie op programmaniveau en heeft een belangrijke rol in het stimuleren en ontwikkelen van de samenwerking binnen de alliantie HWBP.

Je hebt een sterk gevarieerd takenpakket. Je bent betrokken bij zowel financieel als business gerelateerde onderwerpen en adviseert vanuit een bedrijfskundig perspectief de programmadirectie en het programmabestuur. Je bent op programmaniveau verantwoordelijk voor de financiële administratie, budgettering, beheersing van scope/tijd/geld, risicomanagement, analyses en de bijbehorende verbeterplannen.

Jouw team Programmabeheersing levert een belangrijke bijdrage aan de continue verbetering, transparantie en voorspelbaarheid van het programma Jij bent de katalysator in het verder professionaliseren van de beheersing via jouw team van programmabeheersers. Zij maken deel uit van de begeleidingsteams die de projectteams van de Waterschappen begeleiden.

Je hebt tevens de verantwoordelijkheid voor de aansturing van de stafmedewerkers zoals HRM, secretariaat en andere medewerkers belast met staftaken (juridisch, programmasecretaris, inkoop, informatiemanagement).

Als teammanager van het team Programmabeheersing en Staf rapporteer je aan de directeur bedrijfsvoering.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je komt te werken in het managementteam als teammanager van het team Programmabeheersing en Staf. Dit team bestaat uit circa 25 gedreven professionals en is verantwoordelijk voor begeleiding en advisering van de waterschappen op het onderdeel projectbeheersing, voor alle activiteiten op gebied van bedrijfsvoering (Informatievoorziening, Inkoop, Financiën, HR, Management ondersteuning) én voor de beheersingsactiviteiten rondom het programma (scope, tijd en geld

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

In het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan veilige en sterke dijken in heel Nederland. De komende decennia staan we voor de grootste dijkversterkingsopgave sinds de Deltawerken. Minimaal 1.500 kilometer dijken en 300 sluizen en gemalen, moeten worden versterkt. Dat is nodig omdat Nederland kwetsbaar is voor overstromingen. Zestig procent van ons land zou regelmatig onder water lopen zonder onze dijken en duinen. We willen een grote overstroming vóór zijn. Zo werken we aan een Nederland waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren. We hebben enthousiaste en gedreven collega’s nodig die met ons meters willen maken en willen bijdragen aan een waterveilig Nederland.

De programmadirectie HWBP heeft een regisserende, faciliterende en toetsende rol in de uitvoering van het HWBP. Namens de alliantie van de waterschappen en het rijk ziet de programmadirectie toe op een doelmatige en beheerste inzet van de beschikbare middelen om samen de programmadoelstellingen te realiseren.

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Eric Withaar, Directeur Bedrijfsvoering

06-51998073

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Melanie Kaaij, HR Adviseur

06-11044377

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Kwaliteit

SBB
 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Uren per week 24-32
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Teamcoördinator Kwalificeren en examineren

Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Uren per week 32-40
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Medewerker Operationele Voorbereiding 1

Veiligheidsregio Utrecht
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)