Teammanager Prestatiesturing

Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.252 - €6.374
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Personeel en organisatie, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 24 september Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer IMG_20200817_13
 • Plaatsingsdatum 10 september 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij een team aansturen dat nog volop in ontwikkeling is en voor een belangrijke maatschappelijke opgave staat? Pak je verantwoordelijkheid als manager van ons team Prestatiesturing in Groningen, dat in 2020 in het leven is geroepen door het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Draag bij aan het beleid, de strategie, de uitvoering en de kwaliteitsborging. Geniet van de dynamiek en zet je koers uit.

Het team Prestatiesturing is verantwoordelijk voor de coördinatie en inzet van de onafhankelijke deskundigen die we van externe partijen inhuren. Daarnaast levert het team binnen de keten inhoudelijke expertise over onderwerpen die van invloed zijn op de prestaties van deze deskundigen, zoals de trillingstool, het calculatiemodel en de praktische uitwerking.

Je werkt als teammanager in een omgeving die zich kenmerkt door grote maatschappelijke en politieke druk. We werken nog hard aan de inrichting en doorontwikkeling van het team, op zowel richting, systeem, proces en organisatie. Als teammanager ben je hier binnen het Instituut Mijnbouwschade Groningen als eerste verantwoordelijk voor.

Je opereert in een complex speelveld dat medeafhankelijk is van de strategische keuzes die het bestuur maakt. Die keuzes kunnen we beïnvloeden door het aandragen van andere vormen van prestatiesturing, nieuwe ontwikkelingen van normen in de markt en/of analyses op de kwaliteit van de prestaties. Hierin werk je nauw samen met andere organisatieonderdelen die van invloed zijn op de beleidsontwikkeling. De verdere ontwikkeling van het team heeft impact op andere (organisatie)processen.

Het team Prestatiesturing is sterk extern georiënteerd. Als teammanager draag je nieuw beleid, doelstellingsconcepten en diensten uit. Waar nodig verdedig je deze, zowel extern als in onze eigen organisatie. Je stimuleert het gebruik van de nieuwste concepten en ICT-mogelijkheden en zorgt voor een optimale inzet van de markt. Je deinst er niet voor terug om van de gebruikelijke paden af te wijken.

Je bouwt samen met je collega’s aan een zakelijke relatie met de externe partijen. Daarbij zoek je als team naar de juiste balans om binnen de grenzen van het contract optimaal rendement te halen uit de inzet van deskundigen op het gebied van kwaliteit, doorlooptijd, beschikbaarheid en kosten.

Als teammanager houd je je primair bezig met de hierboven beschreven uitdaging. Daarbij stuur je een hoogwaardig team aan van twintig tot dertig medewerkers. Je draagt de personele, inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid en vervult een inspirerende en coachende rol. Je begeleidt medewerkers in hun taakuitvoering en professionele en persoonlijke ontwikkeling. Je stuurt bij waar dat nodig is. Je hoofdtaken zijn, samengevat:

 • actief optreden als eerstverantwoordelijke voor schade-opname buiten de organisatie en zorgdragen voor de beleidsbepaling, strategie, ontwikkeling, inrichting, borging van kwaliteit, kennis en expertise;
 • contact onderhouden met de externe omgeving, zoals de schade-experts en de betrokken interne ketenpartners, en het creëren van draagvlak voor je voorstellen en de uitvoering daarvan;
 • het vertegenwoordigen van onze organisatie binnen de hele keten;
 • als lid van het managementteam van de afdeling bijdragen aan de koers en uitvoering van de afdeling en, in voorkomende gevallen, meedraaien in of leidinggeven aan organisatiebrede projecten/procesverbeteringen;
 • de aansturing van en controle op de uitvoering van de taken, inclusief de voorbereidingen van een Europese aanbesteding en het dragen van de inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid;
 • zorgdragen voor het personeelsmanagement voor je team en het voeren van voortgangs- en evaluatiegesprekken over individuele werk- en ontwikkelplannen.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau, bij voorkeur in een technische of bestuurskundige richting.
 • Je hebt inzicht in en ervaring met de prestatiesturing van externe partijen.
 • Je hebt ervaring met het aansturen en managen van een organisatie in opbouw.
 • Je bent een stevige gesprekspartner op diverse niveaus, zowel intern als extern, en je beschikt over overtuigingskracht.
 • Je hebt een proactieve houding en denkt en handelt oplossingsgericht.
 • Je koppelt creatief denkvermogen aan het talent om veranderingen overtuigend vorm te geven. Je bent creatief en innovatief.
 • Je beschikt over goede communicatievaardigheden, werkt gemakkelijk samen en kunt je inleven in anderen.
 • Je hebt een coachende stijl van leidinggeven en werkt analytisch en doortastend.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.252 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Na de sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Wij verzoeken je om die reden de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de afdeling Schade-expertise en Herstel vindt de coördinatie en inzet van de onafhankelijke deskundigenpartijen plaats. Daarnaast is de afdeling binnen onze organisatie de inhoudelijke sparringpartner over onderwerpen die de inzet van de onafhankelijke deskundigen raken. Ook is de afdeling verantwoordelijk voor de kwaliteit van de rapportages van deskundigen, het beoordelen van acuut onveilige situaties (team AOS) en het veiligstellen van deze situaties. Tot slot stuurt de afdeling aannemers aan, als de aanvrager kiest voor herstel in natura (team HiN). Op de afdeling werken 55 medewerkers.

Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

Na een halve eeuw gaswinning in Groningen, resulterend in een omvangrijk aantal aardbevingen, is er schade ontstaan aan de huizen en gebouwen van de bewoners, instellingen, organisaties en ondernemers in het gebied.

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (voorheen de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) handelt de schade af als gevolg van gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag Norg als onafhankelijk bestuursorgaan. Het gaat hierbij om de fysieke schade aan woningen en infrastructurele of waterbouwkundige werken, immateriële schade en waardedaling van woningen.

Verder is ons instituut verantwoordelijk voor het herstel van acuut onveilige situaties als gevolg van de gaswinning in Groningen of de gasopslag in Norg. We zijn gevestigd in Groningen en hebben ruim vierhonderd medewerkers. Het bestuur is verantwoordelijk voor de taakuitvoering en de organisatie, en krijgt ondersteuning van het bureau (de uitvoeringsorganisatie). De directie heeft de dagelijkse leiding van het bureau. Het bestuur wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

De directie vormt samen met de afdelingsmanagers het managementteam (MT). Dit team bestaat op dit moment uit één directeur en vier afdelingsmanagers. De afdelingsmanager Bestuurlijke en Juridische Zaken en Schadeafhandeling is tevens plaatsvervangend directeur.

Het MT bestaat verder uit de afdelingsmanagers Klantcommunicatie en -dienstverlening, Schade-expertise en Herstel en Regiebureau. Daarnaast is er een afdeling Corporate Communicatie en een afdeling Bedrijfsvoering. Het managementteam draagt zorg voor de uitvoering van de schadeafhandeling en stelt daarmee het Instituut Mijnbouwschade Groningen in de gelegenheid om te besluiten over de schadeafhandeling.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons ministerie effectiever en innovatiever. En het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw Tini Fokkens

06-21522626

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Teammanager Bedrijfsvoering

Instituut Mijnbouwschade Groningen
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Strategisch contractmanager Instituut Mijnbouwschade Groningen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 27-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur Werkvoorbereiding

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 22 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd