Teammanager Nederlandse Arbeidsinspectie

Nederlandse Arbeidsinpectie

 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 2 februari Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer NLA-23-011
 • Plaatsingsdatum 12 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Dat is ‘the big picture’ waar jij als teammanager bij de Nederlandse Arbeidsinspectie aan werkt. Dat doe je door inspirerend leiding te geven aan een team van arbeidsinspecteurs en te zorgen dat zij de kennis in huis hebben om de uitdagingen op hun vakgebied op te pakken.

Als teammanager geef je leiding aan een team van arbeidsinspecteurs binnen de Nederlandse Arbeidsinspectie. Op dit moment heeft de vakgroep Arbeidsomstandigheden een vacature voor teammanager met standplaats Amsterdam.

Het is als teammanager jouw opdracht een veilige thuisbasis te creëren voor de inspecteurs in het team. Deze inspecteurs hebben een ambulante status en werken vooral vanuit huis. Je bent verantwoordelijk voor de persoonlijke ontwikkeling van de inspecteurs, voor de vakontwikkeling van de groep en voor de uitvoering van de personele aangelegenheden in de volle breedte, waaronder ziekteverzuim, functioneren en loopbaanbegeleiding. Je bent voor je medewerkers het eerste aanspreekpunt en coacht en begeleidt hen. Als leidinggevende stimuleer je mensen graag het beste uit zichzelf te halen.

In de functie van teammanager (personeel leidinggevende) werk je nauw samen met de projectleider (functioneel leidinggevende). Samen zijn jullie verantwoordelijk voor het leveren van de afgesproken capaciteit aan de programma’s, waar het inhoudelijke werk van de inspecteurs plaatsvindt. Bij de toedeling gaat het niet alleen om de benodigde hoeveelheid mensen, maar ook om de juiste kennis en kunde. Je zorgt dan ook voor de borging van kennis en kwaliteit binnen het team en stemt functioneel af met collega-projectleiders waar je aan levert. Op die manier bereiken we binnen de Nederlandse Arbeidsinspectie een optimale inzet van mensen in programma’s, een uniforme wijze van aansturen, kennismanagement en netwerkbeheer over de programma's heen.

Tot slot — en net zo belangrijk — geef je met energie en bevlogenheid vorm aan ontwikkelingen, innovaties en mogelijkheden tot verbetering van het vakmanschap. Deze vertaal je naar de werkprocessen van de vakgroep.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen.
Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

 • Je hebt academisch niveau. Dit kun je aantonen met een wo-diploma en relevante werkervaring, of we kunnen dit met een assessment vaststellen.
 • Je hebt ervaring in verandermanagement en kunt medewerkers aansturen, coachen, begeleiden, stimuleren en motiveren. Het feit dat de je je medewerkers niet dagelijks ziet is voor jou geen belemmering om er een goed team van te maken.
 • Je begrijpt groepsdynamica en kunt daarmee omgaan.
 • Bij voorkeur heb je kennis van en ervaring met bestuursrechtelijke handhaving.
 • Actuele kennis en vaardigheid op ICT-gebied is een pré.
 • Je laat durf zien in je aanpak van houding en gedrag.
 • Je denkt en handelt innovatief en vernieuwend. Daarbij kun je planmatig een idee uitwerken en doorontwikkelen.
 • Je bent organisatiesensitief en omgevingsbewust en hebt inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in brede context.
 • Je bent verbindend en reflectief in je denken en handelen.
 • Je kunt je in helder en vlot taalgebruik zowel mondeling als schriftelijk uitstekend uitdrukken en een boodschap overbrengen.
 • Je bent sterk in netwerken en benut de juiste contacten op het juiste moment om doelstellingen te bereiken.
 • Je herkent interne en externe klantwensen en je kunt daarnaar handelen en voorstellen doen.
 • Je kunt goed plannen en organiseren en werkt actief aan je eigen ontwikkeling.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal €6045,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 12 van de CAO Rijk.

 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • Ben je een VWNW kandidaat? Stuur dan jouw sollicitatie uitsluitend in via e-mailadres: HRMwerving@minszw.nl. Overige sollicitanten kunnen solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de sollicitatiebutton onder aan deze vacaturemelding.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Nederlandse Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het ministerie van SZW. Wij werken aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Op basis van risico- en omgevingsanalyses zetten wij toezicht en opsporing in waar de meest hardnekkige problemen voorkomen en waar de kans op effect groot is. Daarnaast signaleren we de risico’s en relevante ontwikkelingen op de beleidsterreinen van het ministerie van SZW en geven die door aan onze minister en beleidsambtenaren. Binnen de Nederlandse Arbeidsinspectie wordt in programma’s en projecten gewerkt.

We houden onder andere toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden, productveiligheid van professionele producten, het verbod op illegale tewerkstelling en betaling onder het wettelijk minimumloon. We sporen fraude en georganiseerde criminaliteit binnen de keten van werk en inkomen op. Het inhoudelijke werk wordt risicogericht vormgegeven en via programma's aangestuurd.

Naast de directies Toezicht, Analyse, Programmering en Strategie, Opsporing en Informatievoorziening kent de Nederlandse Arbeidsinspectie de directie Meldingen en Verzoeken. Binnen deze directie komen onder meer de vakgroepen Arbeidsomstandigheden (Arbo) en Arbeidsmarktfraude (AMF) voor. Deze onderdelen zijn de afgelopen periode al fors uitgebreid en deze ontwikkeling zet zich de komende periode nog verder door.

Nederlandse Arbeidsinpectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie staat voor eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht is gericht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. Daarnaast onderzoekt ze de werking van het stelsel van sociale zekerheid en signaleert ontwikkelingen en risico’s op de beleidsterreinen van het ministerie van SZW. Ook werkt de Arbeidsinspectie op het gebied van pgb- en declaratiefraude als opsporingsorganisatie voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zie voor meer informatie www.nlarbeidsinspectie.nl

Nederlandse Arbeidsinpectie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Nederlandse Arbeidsinpectie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Specialist chemische procesveiligheid

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats woonplaats is standplaats
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Data Governance Specialist

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 14 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Specialist Arbeidsmarktfraude

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats woonplaats
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)