Teammanager Duurzaam Bouwen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Volkshuisvesting, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 9 december Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20210908_13a
 • Plaatsingsdatum 25 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bijdragen aan de energietransitie in Nederland op het gebied van de gebouwde omgeving? Daar ga je voor als teammanager bij de afdeling Duurzame Bouw, Regio en Samenleving. Vanuit Utrecht en Roermond werk je zeer nauw samen met de andere twee teammanagers, zodat jullie gezamenlijk - met portefeuilleverdeling - het team Duurzaam Bouwen aansturen.

Het team Duurzaam Bouwen bestaat uit drie teams, elk van ongeveer twintig medewerkers. Deze drie teams staan samen aan de lat om uitvoering te geven aan de opgave rondom verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het opdrachtenpakket van jouw team is divers en wordt in nauw overleg met de andere twee teammanagers en je leidinggevende samengesteld. Samen met negen andere teammanagers maak je deel uit van het managementteam van de afdeling Duurzame Bouw, Regio en Samenleving. Een afdeling waarin collegiaal en nauw over de teams, afdelingen en directie heen wordt samengewerkt, vanuit de opgaven, maar ook om de agenda 2022 en verder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vorm te geven.

Nu het klimaatakkoord van Parijs in werking is (en recent het IPCC-rapport is uitgebracht) zijn er voldoende uitdagingen in de uitvoering. De ambities en opgave voor de Rijks- en medeoverheden en betrokken stakeholders zijn groot op het gebied van de gebouwde omgeving. Nederland moet van het gas af en zowel de utiliteitsbouw als woningbouwsector staan aan de vooravond om grote stappen te zetten in de verdere verduurzaming. Daarbij wordt een groter potentieel in Nederland aangeboord om in te zetten op de energietransitie. Circulariteit en innovatie in de bouw zijn hierin onmiskenbare thema's.

In jouw rol als teammanager ben je de opdrachtvertegenwoordiger richting het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en heb je zowel een strategische en adviserende rol richting BZK als intern om RVO mee te nemen in de strategische overwegingen vanuit de uitvoering. Je opereert dan ook stevig op tactisch en strategisch niveau, zeker met het oog op de ambitie van RVO om klantgericht en waar mogelijk integraal te opereren. Ook de verdere opbouw op bovenstaande thema’s en het ontwikkelen van een gedragen opdrachtenpakket voor 2022 en daarna is onderdeel van je werk. Jij creëert de juiste teamspirit om dit resultaatgericht en in gezamenlijkheid met het team op te zetten.

Uiteraard zorg je als teammanager dat je medewerkers hun werkzaamheden onder de juiste omstandigheden kunnen uitvoeren. De juiste mensen op de juiste plek is daarbij een belangrijke aandachtspunt, net als de ontwikkeling van medewerkers. Daarmee laat je een evenwichtige balans zien in verstand van (inhoudelijke) zaken en coachend leidinggeven. Zo draag je bij aan de energietransitie in Nederland op het gebied van de gebouwde omgeving. Vernieuwing en verbetering van diensten, producten en processen zijn daarvoor essentieel en jij loopt daarin voorop.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Duurzame Bouw, Regio en Samenleving maakt onderdeel uit van de directie Nationale Programma's. De medewerkers binnen de afdeling bedienen een breed scala aan sectoren binnen de bouwsector, duurzame mobiliteit en regionale initiatieven. Centraal staan duurzaamheid, leefbaarheid en (sociale) innovatie. We werken voor verschillende opdrachtgevers bij diverse ministeries, waaronder Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Onze diensten lopen uiteen van het integrale Programma Energie en Gebouwde Omgeving tot energiebesparingsconvenanten en Green Deals. Wij bedienen daarbij de steden en regio’s op het gebied van bouw en diensten waar het gaat om (sociale) innovatie en duurzame economische ontwikkeling (bijvoorbeeld INTERREG en elektrisch rijden).

De afdeling Duurzame Bouw, Regio en Samenleving bestaat uit negen teams:

 • twee teams Gebied en Ruimtelijke Ontwikkeling;
 • team Natuurlijk Ondernemen;
 • twee teams Regionale Ontwikkeling en Mobiliteit;
 • team Stedelijke Ontwikkeling en Leefbaarheid;
 • drie teams Duurzaam Bouwen.

Team Duurzaam Bouwen
Het team Duurzaam Bouwen is een kennisintensief team. Vanuit deze kennisrol ondersteunt zij de beleidsdepartementen bij het formuleren van beleid én faciliteren we onder andere (decentrale) overheden en marktpartijen bij de verdere verwezenlijking van de duurzaamheidsopgave. De energietransitie binnen de gebouwde omgeving is een actueel en complex vraagstuk dat vraagt om een participerende rol van de overheid om tot duurzame samenwerkingssystemen te komen. Dit vraagt van het team zorgvuldig en veelvuldig schakelen met marktpartijen, (de)centrale overheden en departementen om dit effectief om te zetten in krachtige uitvoering. Continue reflectie op de rol die we als Rijksdienst voor Ondernemend Nederland binnen dit speelveld innemen, het optimaal inrichten van werkprocessen, transitiedenken, kennis van techniek en de markt, en een goed gevoel voor verschillende stakeholders zijn daarbij van belang voor dit team.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever en maakt het werk leuker.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij RVO. We zorgen voor een soepele en optimale dienstverlening. Met nationale en internationale programma’s; van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim te organiseren en maximaal gebruik te maken van digitale communicatie. En we bieden nieuwe inzichten en mogelijkheden door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen. Voor en achter de schermen zetten 4.500 mensen zich op verschillende vestigingen in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland.

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen zorgen dat we ons houden aan wet- en regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies. 

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Judith Arends, afdelingsmanager

06-5158 3990

Martijn Habets, teammanager

06-2901 2669

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur monitoring duurzaam bouwen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Assen, Den Haag, Utrecht, Roermond, Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 10 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur monitoring duurzame mobiliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Assen, Den Haag, Roermond, Utrecht, Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 10 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Projectleider Duurzaamheid

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Assen, Den Haag, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd