Teammanager Advies en Ontwikkeling

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 • Stand­plaats Hoogezand/Groningen
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.168 - €6.249
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch
 • Reageren voor 24 juli Nog 1 dag
 • Vacaturenummer RVO_20190627_13
 • Plaatsingsdatum 10 juli 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Voortvarend en zorgvuldig. Sleutelbegrippen in het gecompliceerde proces rond de afhandeling van duizenden verzoeken om vergoeding van schades die verband houden met de gaswinning in Groningen. Als teammanager advies en ondersteuning help je recht te doen aan de vele inwoners van de provincie Groningen.

Je werkt als teammanager Advies en Ontwikkeling voor de projectdirectie Groningen, in een omgeving die zich kenmerkt door grote maatschappelijke en politieke druk en gevoeligheid. Je geeft leiding aan het team Advies en Ontwikkeling, dat adviseert over de koers van de projectdirectie en over de politieke en bestuurlijke context.

In het team zijn uiteenlopende taken gebundeld. Hier is voor gekozen, om ervoor te zorgen dat de verschillende disciplines en de te ondernemen activiteiten elkaar versterken. De werkzaamheden worden uitgevoerd door het cluster Analyse, het cluster Advies en Implementatie en het cluster Bestuursondersteuning.

Het cluster Analyse zorgt voor de analyse, selectie en ontsluiting van informatie uit diverse productiesystemen met de inzet van SAS Enterprise-tooling en GIS-systemen. De kerntaken zijn:

 • het verzamelen en analyseren van informatie rond schademeldingen, beslissingsprocessen en  algemene trends;
 • het ondersteunen van de categorisering en prioritering van dossiers in samenwerking met het team Werkvoorbereiding;
 • het inrichten, onderhouden en verder ontwikkelen van de bestuurlijke informatievoorziening;
 • het leveren van sturings- en verantwoordingsinformatie aan de ketenpartners in de projectdirectie in de vorm van dashboards;
 • het signaleren van knelpunten in de ketensturing en/of in het proces.

Het cluster Advies en Implementatie adviseert en ondersteunt de commissie in de voorbereiding van kaderstelling en werkwijze. De commissie maakt een afweging in juridische correctheid, uitlegbaarheid en uitvoerbaarheid. Dit betekent concreet:

 • het beoordelen van risico’s, uitvoerbaarheid en controleerbaarheid van de werkwijze;
 • het adviseren over kaderstelling en werkwijze, in afstemming met de keten, richting projectdirectie en commissie;
 • het implementeren van de besluitvorming door de commissie in het schadeproces en binnen de verschillende afdelingen in de schadeketen;
 • het organiseren en inrichten van de administratieve organisatie, procesbeschrijving en risicobeheersing.

Het cluster beschikt over academisch geschoolde adviseurs en heeft een projectenbureau waarin alle projectleiders zijn samengebracht. De projectleiders ondersteunen de organisatie om verbeteringen in het proces te realiseren en te implementeren en invulling te geven aan functionele sturingslijnen.

Het cluster Bestuursondersteuning is verantwoordelijk voor de dagelijkse bestuurlijke coördinatie, ondersteuning en advisering van de commissie en het management van de projectdirectie. Wij zorgen voor de verbinding tussen de politiek-bestuurlijke buitenwereld en de commissie.

Intern is het cluster Bestuursondersteuning de schakel naar de afdelingen die vanuit de inhoud bijdragen aan politieke en bestuurlijke dossiers. Bij politieke zaken gaat het om de relatie van de commissie met de politieke arena. Taken zijn onder meer:

 • de ondersteuning en advisering rond overleggen en contacten met bewindspersonen;
 • het onderhouden van contacten met de directeur-generaal Groningen Bovengronds,  politiek adviseurs op departementen en politiek assistenten van bewindspersonen;
 • regievoering op brieven en nota’s aan bewindslieden en binnenkomende Kamervragen;
 • het opstellen van notities ten behoeve van DGB en de minister.

Als teammanager Advies en Ontwikkeling stuur je vanuit je brede ervaring een team van 20 - 25 medewerkers aan. Je draagt de personele, inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid en vervult een inspirerende en coachende rol. Je begeleidt medewerkers in hun taakuitvoering, professionele en persoonlijke ontwikkeling en stuurt bij waar dat nodig blijkt.

Jouw taken

 • Je maakt deel uit van het managementteam en draagt bij aan de koers van de afdeling.
 • Je implementeert besluiten van het managementteam van de projectdirectie en de Commissie.
 • Je voert naast je managementtaken ook inhoudelijke taken uit, met de nadruk op de behandeling van zeer complexe en/of controversiële politiek-bestuurlijke zaken.
 • Je treedt actief op als eerstverantwoordelijke voor de planning en uitvoering van primaire en ondersteunende processen en draagt zorg voor borging van kwaliteit, kennis en expertise.
 • Je draagt zorg voor het personeelsmanagement en voert voortgangs- en evaluatiegesprekken over individuele werk- en ontwikkelplannen.
 • Je staat in nauw contact met het ministerie, in het bijzonder met het directoraat-generaal Bovengronds.
 • Je hebt het totaaloverzicht over de verschillende terreinen en treedt op als persoonlijk adviseur voor het hoofd van de afdeling Juridische zaken, Advies en Ontwikkeling.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-opleiding afgerond, bij voorkeur in de richting bestuurskunde.
 • Je beschikt over een enthousiasmerende en coachende stijl van leidinggeven.
 • Je hebt aantoonbare kwaliteiten in het aansturen van professionals en ervaring met managen in een opbouwende organisatie.
 • Je koppelt creatief denkvermogen aan het talent om verandering overtuigend vorm te geven.
 • Je hebt aantoonbare successen geboekt in het leidinggeven aan professionals.
 • Je bent een stevige gesprekspartner en adviseur op diverse niveaus.
 • Je hebt inzicht in en ervaring met adviestrajecten, productontwikkelingstrajecten, en organisatorische vraagstukken.
 • Je hebt inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en bent vaardig in het omgaan met tegengestelde belangen.
 • Je bent proactief en denkt en handelt oplossingsgericht.
 • Je hebt affiniteit met cijfers en het doorvertalen van cijfers in betekenis voor de sturing van de organisatie,
 • Je bent bij voorkeur 32 tot 36 uur per week beschikbaar en bent flexibel in je werktijden.
 • Je leeft je goed in situaties en mensen in, communiceert gemakkelijk en bent een goede netwerker.
 • Je bent analytisch en doortastend.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.168 Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

We verwachten van je dat je in staat bent tussen de twee vestigingen te pendelen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De projectdirectie  Groningen levert de ambtelijke ondersteuning voor de uitvoering van het Besluit mijnbouwschade Groningen. Het gaat om het beoordelen van vele duizenden verzoeken om schadevergoeding. De schadevergoeding kan worden toegekend in geld, maar ook in de vorm van een betaling van facturen van een aannemer. Ook sommige bijkomende kosten worden vergoed.

De besluitvorming over schadetoekenningen is belegd bij de externe Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. Deze bestaat uit de deelcommissie Mijnbouwschade en de deelcommissie Bezwaar. De deelcommissie Mijnbouwschade neemt de primaire besluiten, de deelcommissie Bezwaar handelt eventuele bezwaren af en waakt over de  bestuursrechtelijke rechtsbescherming. De inspectie en beoordeling van een besluit over de schades gebeurt ruimhartig en rechtvaardig; op een betrouwbare, duidelijke en zo eenvoudig mogelijke wijze.

Het managementteam van de projectdirectie bestaat uit een projectdirecteur en drie managers: Frontoffice, Schade-expertise en Afhandeling en Juridische Zaken, Advies en Ontwikkeling. Daarnaast zijn er tijdelijke afdelingen Communicatie en ICT. Het managementteam draagt zorg voor de uitvoering van de schadeafhandeling en stelt de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen in de gelegenheid om te besluiten over de schade-afhandeling. Binnen de projectdirectie wordt gewerkt in een keten. Kernwaarden zijn: persoonlijk, realistisch, daadkrachtig en samenwerken.

De afdeling Juridische Zaken, Advies en Ontwikkeling vervult de juridische, bestuurlijke en algemene adviesfunctie.

Het team Ontwikkeling en Advies is onderdeel van deze afdeling en houdt zich bezig met (de advisering over) de ontwikkeling van de projectdirectie en richt zich daarbij onder meer op de coördinatie en het beheer van verschillende projecten die op het programma staan.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever en maakt het werk leuker.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. Het doel is om kansen van ondernemers te vergroten en hun positie te versterken.

RVO.nl werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie en is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De organisatie bestaat sinds 2014 en is ontstaan uit een fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen.

Dienstverlening aan de ondernemer staat centraal bij RVO.nl. Door slimme organisatie en digitale communicatie zorgt de rijksdienst voor een soepele en optimale dienstverlening. RVO.nl werkt in binnen- en buitenland samen met overheden, kennisinstellingen, internationale organisaties en tal van andere partnerorganisaties.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Olivier de Bruijne, Team manager

06-1510 4072

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Teammanager Juridische Zaken

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 24 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Data-analist

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Stand­plaats Hoogezand
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Communicatieadviseur Internationaal Ondernemen

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 30-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden