Teammanager

Ministerie van Justitie en Veiligheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.126 - €7.493
 • Niveau Universitair oude stijl, Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 3 februari Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer BD22/LIEC/220579
 • Plaatsingsdatum 20 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het LIEC zoekt een verbindende en ervaren teammanager.

De Nederlandse rechtsstaat staat onder druk. De problematiek van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit is voelbaar in de maatschappij. Ondermijning is een complex probleem, omdat het gelijktijdig gaat over de bovenwereld, de onderwereld en hun verwevenheid Vandaar dat er sprake is van maatschappelijke hoge urgentie om ondermijning structureel, systematisch en duurzaam aan te pakken en de samenleving hiertegen te beschermen en weerbaarder te maken. Een integrale samenwerking in de aanpak draagt bij aan de oplossing en is een van de sleutels tot het succesvol en duurzaam verstoren van de criminele industrie en het aanpakken en voorkomen van ondermijning.
Het LIEC biedt hierbij een platform aan alle netwerkpartners waar informatie, kennis en ervaring samenkomen, overzicht wordt geboden en de gezamenlijke aanpak op het gebied van regio-overstijgende fenomenen vorm krijgt. Het LIEC is zo in staat de behoefte van de partners in het netwerk te identificeren, de samenwerking te versterken en knelpunten en kansen te signaleren, teneinde deze samen met de partners weg te nemen of te benutten. Naast het bieden van een platform voor netwerkpartners heeft het LIEC ook de taak om het RIEC-LIEC-samenwerkingsverband te versterken en landelijk te vertegenwoordigen.

Opgaven LIEC
De medewerkers van het LIEC werken dagelijks aan de onderstaande opgaven.
1. Het stimuleren van gezamenlijke kennisontwikkeling.
Onze partners vinden het belangrijk om onderling kennis uit te wisselen. Het LIEC faciliteert deze vraag door onder meer succesvolle regionale aanpakken te bundelen en aan het landelijke netwerk ter beschikking te stellen en het organiseren van kennisbijeenkomsten voor professionals in de aanpak van ondermijning.
2. Het stimuleren van innovatieve aanpakken van criminele fenomenen.
Succesvol innoveren vraagt om een gestructureerde aanpak. Het LIEC zorgt in dat kader voor de coördinatie van de landelijke fenomeentafels, waarin publieke en private partners samenwerken aan nieuwe interventiestrategieën.
3. Het bevorderen van integrale samenwerking.
Samenwerking en verbinding tussen regionaal en landelijk niveau, beleid en uitvoering en publieke en private partners is randvoorwaardelijk voor een effectieve integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit. Het LIEC bevordert deze verbinding onder meer door het vertegenwoordigen van het RIEC-LIEC-samenwerkingsverband op landelijk niveau. Ook brengt het LIEC voor het samenwerkingsverband kansen en knelpunten bij integrale samenwerking in kaart en werkt met de relevante partijen aan oplossingen.
4. Een efficiënte en effectieve uitvoering van de shared services taken voor de RIEC’s.
Het LIEC levert aan de RIEC’s een aantal gespecialiseerde diensten op het gebied van informatievoorziening, communicatie, strategisch en juridisch advies.

Doorontwikkeling LIEC
De Stuurgroep LIEC heeft in 2020 het LIEC opdracht gegeven om zich te heroriënteren op haar taken en positie. Dit heeft geleid tot een toekomstperspectief waar het LIEC nadrukkelijk een platform is waar netwerkpartners elkaar met kennis, informatie en ervaring ontmoeten, waar een gezamenlijke aanpak vorm krijgt. Om dit te realiseren zal het LIEC de komende jaren sterk groeien in capaciteit. In 2021 is het LIEC gestart met een professionaliseringstraject om haar dienstverlening aan alle partners te verbeteren en het uitgewerkte toekomstperspectief te implementeren.

Als teammanager ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van 2 van de bovenstaande opgaven en staat hierbij in nauw contact met onze partners. Met een strategische blik werk je aan actuele en complexe onderwerpen waarbij je verbanden legt tussen diverse ontwikkelingen in de buiten- en binnenwereld. Je houdt het overzicht, signaleert vroegtijdig kansen en risico’s en denkt mee over de koers van het LIEC.
Je geeft vanuit de kernwaarden van het LIEC leiding aan de professionals in je team, geeft hen richting en biedt de bouwstenen om omgevingsbewust en waar mogelijk in co-creatie te werken aan de geplande output. Het LIEC wil dat haar medewerkers met vertrouwen en een grote mate van zelfsturing hun werkzaamheden verrichten. Jouw managementstijl ondersteunt dit. Het LIEC maakt op dit moment een ontwikkeling door als het gaat om uitvoering van de bovenstaande opgaven en een groei in capaciteit. Je geeft deze samen met het Hoofd LIEC en collega teammanager vorm, begeleidt en implementeert dit.

Wat zoeken wij in jou?

 • Je hebt aantoonbaar WO werk- en denkniveau.
 • Je beschikt over managementervaring, opgedaan in een team van professionals.
 • Je hebt oog voor het welzijn van de medewerker, inspireert en geeft vertrouwen, grijpt in waar nodig en stuurt op resultaten.
 • Je hebt ervaring om veranderingen vorm te geven, te begeleiden en deze te implementeren.
 • Je bent comfortabel met werken in het complexe werkveld waarbinnen het LIEC opereert, waarin een veelheid aan partijen verschillende belangen hebben, zowel binnen en buiten ons netwerk.
 • Je bent in staat om deze complexe omgeving te managen, te beïnvloeden en je aanpak hierop af te stemmen.
 • Je bent omgevingsbewust en hebt ervaring in het werken in een complexe politiek / bestuurlijk omgeving.
 • Je hebt bij voorkeur werkervaring binnen het domein van de ondermijning en veiligheid

Kerncompetenties:

 • politieke, bestuurlijke en organisatiesensitiviteit
 • netwerken
 • omgevingsbewustzijn
 • ontwikkelen medewerkers
 • aansturen team
 • reflecteren
 • verandervermogen
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €5.126 Max. €7.493 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Detachering vanuit de partnerorganisaties van het LIEC of de RIEC’s behoort nadrukkelijk tot de mogelijkheden. Onze partnerorganisaties zijn: Openbaar Ministerie, Nationale Politie, Belastingdienst, Belastingdienst/Toeslagen, Douane, FIOD, Nederlandse Arbeidsinspectie, Koninklijke Marechaussee, Immigratie- en Naturalisatiedienst, UWV en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Kandidaten zullen een recente Verklaring Omtrent Gedrag Politie (VOG P) moeten overleggen.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Al meer dan 10 jaar werken overheidsorganisaties binnen de 10 Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s) samen om ondermijnende criminaliteit zo effectief mogelijk aan te pakken. Alle gemeenten en provincies en onder meer Openbaar Ministerie, Politie, Belastingdienst, Douane, FIOD en de Nederlandse Arbeidsinspectie nemen deel aan dit landelijk dekkend samenwerkingsverband. De RIEC’s betrekken bij de integrale aanpak ook branches, ondernemers en inwoners.

De RIEC’s versterken het lokale bewustzijn, vergroten het inzicht in de activiteiten van de georganiseerde misdaad in hun regio en ondersteunen regionaal de integrale casusaanpak. Deze integrale samenwerking en informatiedeling is een van de sleutels tot het succesvol en duurzaam verstoren van de criminele industrie en het aanpakken en voorkomen van ondermijning

Het Landelijke Informatie- en Expertisecentrum (LIEC) is een dienstverlenende netwerkorganisatie, die alle RIEC-bureaus en de samenwerkende partners vakkundig ondersteunt bij het effectief integraal samenwerken in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Het LIEC verbindt in de aanpak regio met land, uitvoering met beleid en publieke en private partners, verzamelt en deelt kennis en expertise op gebied van de aanpak, ondersteunt de partners bij de landelijke aanpak van fenomenen en is de shared services organisatie van de RIEC’s op gebied van informatievoorziening, informatiebeveiliging, communicatie en juridisch en strategisch advies.

Binnen het LIEC werkt een team van circa 25 vakkundige, bevlogen en betrokken collega’s. We zijn een divers team met een informele werkcultuur. We hebben een breed scala aan expertises aan boord, zoals (strategisch) beleidsadvies, bedrijfsvoeringadvies, communicatie, juridisch advies, informatievoorziening, informatiebeveiliging en evenementenmanagement. Onze werkzaamheden pakken we steeds op met alle relevantie expertises, via een projectmatige aanpak. Om goed in te kunnen spelen op de vraag van onze partners, zijn we permanent gericht op leren en innoveren.

Het LIEC is gehuisvest in het kantoor van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag.

Landelijk Informatie- en Expertise Centrum

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Nadine Vaes, Hoofd LIEC

06-53402175

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Nadine Vaes, Hoofd LIEC

06-53402175

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectadviseur Dealbreakers bij het RIEC Den Haag

Gemeente Den Haag
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend beleidsmedewerker bij de directie Rechtsbestel

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 6 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

(Senior) Beleidsmedewerker wapens en munitie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement, DGRR/DRC/SH
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)