Teamleider Verpleging en Verzorging (Manager schaal 14)

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband (bij gebleken geschiktheid).
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.927 - €7.237
 • Niveau Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 6 december Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer IGJ 21-94
 • Plaatsingsdatum 19 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij een bijdrage leveren aan het toezicht op goede en veilige verpleging en verzorging en daarmee aan goede en veilige (jeugd)zorg. Kom werken bij de afdeling Verpleging en Verzorging.

Bij de afdeling Verpleging en Verzorging , team Risicogestuurd toezicht, zoeken we een nieuwe collega teamleider.

Iedereen moet kunnen vertrouwen op goede ouderenzorg
Als teamleider bij de afdeling Verpleging en Verzorging speel je hierin een belangrijke rol. Je stuurt het team Risicogestuurd Toezicht aan en draagt samen met jouw collega-teamleiders en afdelingshoofd de verantwoordelijkheid voor de gehele afdeling en het toezicht op de ouderenzorg.

Wat ga je doen?
De afdeling V&V houdt toezicht op de hele sector verpleging en verzorging. Dat betekent toezicht op zorg thuis, zorg in een (particulier) verpleeghuis of in een (kleinschalige) andere setting, met een persoonsgebonden budget of financiering door zorg in natura. Door toezicht te houden proberen we de zorg in Nederland (nog) beter te maken. Elke zorgaanbieder uit de sector wordt beoordeeld op een aantal thema’s: aandacht voor persoonsgerichte zorg, voldoende en deskundige zorgverleners en sturing door de organisatie op kwaliteit en veiligheid. Daarnaast houden we thematisch toezicht. Media aandacht en maatschappelijke vragen kunnen leiden tot een specifieke focus in het toezicht. De afdeling heeft 3 risicotoezichtteams en 2 teams incidententoezicht. De inspecteurs van het risicotoezicht leggen verschillende soorten bezoeken af in de thuiszorg, verpleeghuizen, kleine en grote organisaties en nieuwe zorgaanbieders. De teams incidententoezicht beoordelen alle soorten meldingen: zoals calamiteiten, meldingen geweld in de zorgrelaties en meldingen ontslag bij disfunctioneren.
De afgelopen jaren heeft de afdeling een ontwikkeling doorgemaakt en is daarmee flink gegroeid. Om onze medewerkers goed te kunnen blijven faciliteren in hun werk en ontwikkeling, met als doel goed en effectief toezichthouden, werken we binnen deze afdeling met teamleiders (circa 15-20 fte per team). Voor het aansturen van een van de teams risicotoezicht zijn wij op zoek naar een teamleider.

Als teamleider bij de afdeling Verpleging en Verzorging geef je vanuit jouw team invulling aan de missie van de afdeling: ervoor zorgen dat iedereen kan vertrouwen op goede en veilige ouderenzorg. Voor jouw team stel je de kaders, ben je resultaatverantwoordelijk voor de aansturing van jouw team en draag je de personele verantwoordelijkheid. Het is jouw taak het team optimaal te laten functioneren en de effectiviteit van het team te vergroten.
Je ondersteunt de medewerkers vanuit vertrouwen en met een dienend coachende leiderschapsstijl. Met jouw drive en enthousiasme weet je jouw medewerkers te stimuleren het beste uit zichzelf te halen, daarbij rekening houdend met individuele verschillen in niveaus en mate van zelfstandigheid. Je geeft hen de ruimte om hun kwaliteiten, deskundigheid en creativiteit zo goed mogelijk in te zetten, en bent daarnaast dagelijks met hen in gesprek over hun werk en ontwikkeling. Je hebt durf om vanuit samenbindend leiderschap de verantwoordelijkheid bij de professionals te leggen. Teamspirit en een veilige, gezonde werkcultuur zijn belangrijke drijfveren voor jou: samen staan en gaan we ervoor!

Het afdelingshoofd geeft jou vanuit een coachend leiderschapsstijl richting en geeft aandacht aan strategische/tactische verbinding binnen en buiten de IGJ. Samen met het afdelingshoofd en de andere teamleiders draag je de verantwoordelijkheid voor de sturing en het resultaat van de gehele afdeling. De samenwerking met de andere teamleiders is dan ook nauw. Jullie weten gezamenlijk de onderlinge verbinding tussen de teams te versterken en zijn bij elkaars team betrokken. De medewerkers uit de teams werken vanuit een gemeenschappelijke (inhoudelijke) basis nauw met elkaar samen. Het uitwisselen van kennis en deskundigheid, en de flexibele inzetbaarheid binnen de afdeling staat centraal.

Je bent een stevige gesprekspartner voor je collega-teamleiders en het afdelingshoofd. Vanuit jouw strategische visie/blik denk je kritisch mee over de effecten van de ontwikkelingen in de organisatie en het werkveld op zowel afdeling-, team- als organisatieniveau.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Domein Jeugd en Maatschappelijk Zorg
Het domein Jeugd en Maatschappelijke Zorg houdt toezicht op de jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en jeugdreclassering enerzijds. Anderzijds houdt het domein toezicht op de langdurige zorg voor kwetsbare doelgroepen zoals ouderen, gehandicapten, asielzoekers, justitiabelen en psychisch kwetsbare cliënten. Daarnaast kijken we met Netwerkzorg juist naar de samenhang van zorg rond deze kwetsbare cliënten en houden we toezicht op zorgpreventie en infectiepreventie.
Binnen ons toezicht zien we toe op de voorwaarden voor het verlenen van goede zorg en op de naleving van de wetgeving. Er wordt steeds meer belang gehecht aan samenwerking tussen professionals, cliënten en hun naasten. In het toezicht wordt uitgegaan van vertrouwen in de motivatie van zorgaanbieders om de best mogelijke zorg te verlenen. Dat zorgaanbieders en -besturen professioneel handelen en zich blijven inspannen voor verdere verbetering van de zorg.
Met het domein Jeugd en Maatschappelijke Zorg is de IGJ een eigentijdse effectieve en slagvaardige toezichthouder die inspeelt op de actuele ontwikkelingen.

Verpleging & Verzorging
De afdeling V&V houdt toezicht op de hele sector verpleging en verzorging. Dat betekent toezicht thuis, in een (particulier) verpleeghuis of in een (kleinschalige) andere setting, met een persoonsgebonden budget of financiering door zorg in natura. Door toezicht te houden proberen we de zorg in Nederland (nog) beter te maken. Elke zorgaanbieder uit de sector wordt beoordeeld op drie belangrijke thema’s: aandacht voor persoonsgerichte zorg, werken aan voldoende en deskundige zorgverleners en sturing door de organisatie op kwaliteit en veiligheid. Deze thema’s zijn gebaseerd op het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Kenmerkend voor ons toezicht is de oriëntatie op goed bestuur, dementie en onbegrepen gedrag, methodisch werken, de verbetering van de veiligheid bij zowel cliënt als zorgverlener in de zorg en de ontwikkeling van het lerend vermogen bij zorgaanbieders. Daarnaast houden we thematoezicht. Media aandacht en maatschappelijke vragen kunnen leiden tot een specifieke focus in het toezicht. De afdeling heeft 3 risicotoezichtteams en 3 teams incidententoezicht. De inspecteurs van het risicotoezicht leggen alle soorten bezoeken af in de thuiszorg, verpleeghuizen, kleine en grote organisaties. De teams incidententoezicht beoordelen alle soorten meldingen: calamiteiten, meldingen geweld in de zorgrelaties en meldingen ontslag bij disfunctioneren.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Kijk voor meer informatie op onze website: https://www.igj.nl/over-ons

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Hanneke Sikkema, afdelingshoofd Verpleging & Verzorging/wnd. Hoofdinspecteur

06-52607803

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Afdeling Personeel & Organisatie

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteur medische hulpmiddelen en/of in vitro diagnostica - 2x

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Jurist

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teamleider Bezwaar Inkomensheffing MKB Amsterdam

Belastingdienst
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd