Teamleider Typologie

Nationaal Coördinator Groningen

 • Stand­plaats Groningen
 • Contractduur 12 maanden welke bij gebleken geschiktheid wordt omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 3 oktober Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer NCG_210076_13
 • Plaatsingsdatum 6 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het veilig maken van de gebouwen in Groningen uit constructief oogpunt? Daarvoor rekenen de bewoners op jouw team. Er komt enorm veel kijken bij het aardbevingsbestendig en veilig maken van Groningen. Zeker waar het om het concreet versterken van woningen en andere gebouwen gaat. Kan het team Typologie daarbij rekenen op jouw leidinggevende kwaliteiten?

Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van een team van constructeurs en bouwkundig adviseurs, die zich bezig houden met de typologieaanpak. Je geeft leiding, coacht en motiveert medewerkers van het team Typologie en ondersteunt hen bij competentieontwikkeling. Daarnaast geef je als lid van het managementteam mede sturing aan de hele afdeling en draag je bij aan de visie, strategie en het beleid hiervan. Ook vertegenwoordig je binnen het managementteam het team Typologie, vertaal je het beleid van Nationaal Coördinator Groningen naar concrete doelstellingen voor het team en lever je op het vakgebied van het team voorstellen aan voor beleid en/of uitvoering op afdelings- of organisatieniveau.

Als teamleider vertaal je de visie en strategie van de afdeling naar concrete doelstellingen en beleid voor het eigen team. Ook draag je bij aan het vertalen en uitdragen van organisatiedoelstellingen en stuur je de realisatie aan van het behalen van de doelstellingen. Hiervoor stel je de tactische en operationele inrichting van het team op. Je signaleert ontwikkelingen, kansen en risico's met betrekking tot het team Typologie en vertaalt deze naar concrete acties. Verder draag je rolvast handelen uit en faciliteer je een uniforme werkwijze binnen het team.

Meer over de functiegroep Senior Wetenschappelijk Medewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Opname en Normering voert steekproefsgewijze checks uit voor de acceptatie op kwaliteit van de opnamen en beoordelingen aan de hand van een opgesteld protocol. Deze dienen, >95%, zowel inhoudelijk als juridisch stand te houden in bezwaar en beroep. Hiervoor verzorgen wij technische versterkingsadviezen.

Voor de afdeling Ontwikkeling verzorgen we een capaciteitsanalyse ten behoeve van de jaarlijks op te stellen plannen, op basis van het Meerjarenplan van Gemeenten. Dit doen we in samenwerking met team Inkoop en Control van de afdeling Bedrijfsvoering. Ook rapporteren we over de voortgang op het uitzetten van opnamen, beoordelingen (of equivalenten daarvan) en het aantal versterkingsbesluiten.

De afdeling bestaat uit drie teams: Acceptatie, Typologie en PMO. Samen zijn ze verantwoordelijk voor het uitzetten en accepteren van opnamen en beoordelingen.

Team Typologie
Team Typologie is verantwoordelijk voor de acceptatie en steekproefsgewijze review van technische documentatie van de typologisch opgenomen gebouwen met normering, aangeleverd door ingenieursbureaus.

Nationaal Coördinator Groningen

Veilig wonen, werken en naar school gaan in Groningen. Daarop ligt onze focus; het preventief versterken van huizen en gebouwen in het aardbevingsgebied. Dat vraagt om een stevige en proactieve samenwerking met vier gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen, de woningcorporaties en de Rijksoverheid. Ons hoofdkantoor ligt in het centrum van Groningen, dicht bij het centraal station. Ook hebben we zeven kantoren verspreid over de provincie en een kantoor in Den Haag.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ben van Duijvenvoorde, Afdelingshoofd Opname & normering

06-53398012

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nationaal Coördinator Groningen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Administratief medewerker vergunningen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Nationaal Coördinator Groningen
 • Stand­plaats Hoogezand
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 4 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Toezichthouder Versterkingsopgave Groningen

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teamleider Beveiliging

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Alphen aan den Rijn
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 7,schaal 8
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd