Teamleider IV&IHH Bedrijfsvoering RBL

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract na jaarcontract (bij voldoende functioneren)
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.758 - €7.094
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Opslag / vervoer / logistiek, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 20 april Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer RBL/RBO/24/05
 • Plaatsingsdatum 27 maart 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Wat ga je doen?
Als teamleider van het team Informatievoorziening & Informatiehuishouding vorm je de schakel tussen het afdelingshoofd/MT’s/DT en je teamleden. Je bent verantwoordelijk voor de resultaten van je team en de inzet en aansturing van de medewerkers in je team. Naast de taken als teamleider heb je ook een uitvoerende rol in de werkzaamheden van je team. Daar valt onder meer het beheer en de (door)ontwikkeling van het IV- en ICT-applicatielandschap en het opzetten en professionaliseren van de RBL-informatiehuishouding onder. De taken van een CIO-office vallen volgens het onlangs van kracht geworden organisatie- en formatierapport eveneens onder de verantwoordelijkheden van het team. Als teamleider zal je je erover moeten gaan buigen hoe dit er straks in de praktijk uit zal gaan zien. Dit vereist visie, pro-activiteit en daadkracht.

Verder draag je als teamleider bij aan de vertaling van de visie en strategie van RBL in operationele doelen en stuur je op de realisatie van die doelen. Tevens lever je een bijdrage aan het vertalen van Rijksbrede- en BZK-kaders en -regelgeving in Uitvoeringsbeleid voor de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor de prioritering, kwaliteit en tijdigheid van de te leveren producten van je team en maakt hierover resultaatafspraken met je teamleden. Je coördineert de inzet van je medewerkers, bent verantwoordelijk voor de eenheid van je team en overlegt met collega teamleiders over de inzet van medewerkers over de grenzen van je eigen team en de afdeling heen. Ook zorg je ervoor dat het werk van je teamleden met de juiste collega’s is afgestemd.
Je bent het eerste aanspreekpunt voor de medewerkers van je team en coacht ze in zowel hun taakuitvoering als hun persoonlijke ontwikkeling. Je voert de personeelsgesprekken met de medewerkers van je team en stemt dit af met je afdelingshoofd.

Samen met je collega teamleiders geef je onder aansturing van het afdelingshoofd leiding aan de afdeling, geef je uitvoering aan de jaarplannen en werk je samen aan RBL-brede opgaven.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Wat is jouw werkomgeving?
Organisatieonderdeel Bedrijfsvoering
Het organisatieonderdeel Bedrijfsvoering adviseert en ondersteunt het directie- en de managementteams van Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek (RBL) bij de ontwikkeling en uitvoering van hun taken en is verantwoordelijk voor de ondersteuning van het primaire proces. De aansluiting op en de samenwerking met het primaire proces is hierbij essentieel. Bedrijfsvoering is voor het primaire proces een zichtbare, herkenbare en verbindend organisatieonderdeel.

Het team IV & IHH
Het team IV en IHH houdt zich bezig met beheer, onderhoud en ontwikkeling van dedicated software van RBL, verbinding en samenwerking met externe ICT, business analyse, functioneel beheer, procesmanagement en informatievoorziening inclusief WOO en IHH. Het team bestaat momenteel uit een inhoudelijk coördinator, vijf functioneel beheerders, een business analist en vier externe professionals. Met het onlangs van kracht geworden Organisatie & Formatierapport komen daar nog een aantal functies bij waarvoor de nieuwe teamleider aan de lat zal staan om die te vervullen en verder invulling aan te geven. Dit betreft onder meer een IHH-specialist en een data-specialist. Volgens het O&F-rapport komen ook de taken van het CIO-bureau bij het team te liggen. De nieuwe teamleider zal hierover een visie moeten vormen. Waar de CIO en CISO rollen definitief binnen de organisatie komen te liggen is momenteel onderwerp van gesprek. Vanzelfsprekend zal de nieuwe teamleider zich ook in dit gesprek gaan mengen en oplossingen aandragen.
Het team wordt op dit moment tijdelijk aangestuurd door een interim-manager, die voor een warme overdracht zal zorgen.

Over de Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek (RBL)
RBL is een agentschap van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en levert een belangrijke bijdrage aan onze rechtsstaat. Enerzijds door de beveiliging van (rijks)locaties, rijksevenementen en bijzondere beveiligingsopdrachten en anderzijds door het vervoer van vertrouwelijke of gerubriceerde zendingen. RBL levert haar diensten aan alle organisaties binnen de (rijks)overheid.

Landelijk en 365 dagen per jaar
Dagelijks zetten ruim 1400 professionals zich in voor een veilige rijksoverheid en tijdig en betrouwbaar vervoer door heel Nederland. De vakgebieden Rijksbeveiliging (RBO) en Rijkslogistiek (IPKD) worden ondersteund door de gezamenlijke disciplines Bedrijfsvoering en Strategie en Bestuurlijke Zaken. RBL is een flexibele organisatie die meebeweegt met de ontwikkelingen in haar omgeving met goed opgeleide en betrokken medewerkers.

Samen voor een veilige rijksoverheid
De Rijksbeveiliging (RBO) adviseert over een goede inrichting van de beveiliging en draagt zorg voor de uitvoering. Werken aan een veilige rijksoverheid doen we samen met onze partners in de veiligheidsketen en met particuliere beveiligingsorganisaties (PBO’s).

Tijdig en betrouwbaar
De Rijkslogistiek (IPKD) is de logistieke partner binnen de rijksoverheid.

Het team IV & IHH

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

De democratie versterken, de grondrechten van mensen bewaken en het openbaar bestuur in goede banen leiden; daar zet het ministerie van BZK zich elke dag voor in. Hiermee bouwen wij aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Inge Kuijlaars

06-50097713

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

MT Secretaris RBO Operatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 19 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Rijksbeveiliger

RBL (Ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Reageren voor 7 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Rijksbeveiliger regio Den Haag

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 4,schaal 5
 • Reageren voor 15 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd