Teamleider Inspectieteam Dier

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Opslag / vervoer / logistiek, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 23 mei Nog 1 dag
 • Vacaturenummer NVWA_20220426_12
 • Plaatsingsdatum 7 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van dieren? Ben je een ervaren leidinggevende die prioriteiten kan stellen? Durf jij ook onder druk een weloverwogen beslissing te nemen voor je medewerkers? Heb je daarnaast ervaring met ontwikkel- en verbetertrajecten? Dan is deze functie als Teamleider Inspectieteam Dier bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) echt iets voor jou!

Als Teamleider Inspectieteam Dier kom je te werken bij de directie Handhaven, binnen de divisie Inspectie. De afdeling Dier bestaat uit 9 teams en ongeveer 150 medewerkers. De afdeling is volop in ontwikkeling. Vakinhoud komt centraal te staan, we gaan meer vanuit kennis opereren en dit brengt volop ontwikkelingen en organisatorische veranderingen met zicht mee.

Wat ga je doen?
Jij geeft leiding aan één van de 9 inspectieteams, namelijk het team Dierenwelzijn 1. Een team dat in het Noorden van het land zijn werk uitvoert.

Als Teamleider Inspectieteam Dierenwelzijn ben je verantwoordelijk voor de te behalen (team)resultaten die geformuleerd zijn in het jaarplan. Geen dag is hetzelfde. Vanuit kantoor zorg je ervoor dat de inspecteurs in het veld hun werk kunnen doen. Wanneer inspecteurs knelpunten tegenkomen tijdens het doen van inspecties, bellen ze jou om advies. Jij staat hen te woord als sparringpartner en komt met inhoudelijke adviezen en oplossingen. Je bent in staat om de politieke vraagstukken snel te doorgronden en draagt oplossingen aan, waarbij je de gevolgen voor de betrokken partijen goed hebt afgewogen. Jij weet op hoofdlijnen wat er speelt binnen jouw team, je stuurt aan op resultaat en voert het gesprek over de uitvoering van inspecties. Je coacht medewerkers en stelt hun ontwikkeling altijd centraal.

Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage aan het verder ontwikkelen van het toezicht en de afdeling. Je stuurt aan op efficiënte en effectieve uitvoering van inspecties, waarbij structureel risicogestuurd, plan- en projectmatig gewerkt wordt. Zowel het werkveld als de afdeling zijn volop in beweging. Het is jouw taak om continue te blijven zien waar we staan, waar we naartoe willen en welke ontwikkelingen in de buitenwereld van invloed zijn op ons werk. Jij houdt het overzicht, brengt orde en deelt jouw visie met je team, de andere teamleiders en het afdelingshoofd.

Je werkt nauw samen met jouw collega-teamleiders binnen de afdeling Dier en collega’s elders binnen de NVWA. Je deelt ontwikkelingen binnen de toezichtdomeinen, toezichtprocessen en bespreekt de ontwikkeling van medewerkers. Ook heb je regelmatig contact met de afdelingen Expertise en Strategie. Je stemt af hoe projecten lopen, wat de ervaringen in de praktijk zijn met de werkinstructies, welke knelpunten de inspecteurs in de praktijk tegenkomen en denkt mee in het verbeteren van de kwaliteit van inspecties. Tot slot onderhoud je contact met diverse externe partijen in bijvoorbeeld de afhandeling van juridische zaken of wanneer het samenwerkingen met toezichtpartners betreft.

In jouw handelen vertaal je de kernwaarden van de NVWA: transparant, betrouwbaar, onafhankelijk en professioneel.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Dier van de divisie Inspectie is binnen de NVWA verantwoordelijk voor het controleren van de naleving van diverse dier-gerelateerde wetten en regels. De inspecteurs controleren de naleving door middel van het doen van inspecties bij bedrijven in veel verschillende branches en sectoren die te maken hebben met de betreffende wet- en regelgeving. De verschillende teams binnen de afdeling Dier zijn verdeeld naar de volgende aandachtsgebieden:

 • Diergeneesmiddelen.
 • Dierenwelzijn.
 • Levende Dieren en Diergezondheid.
 • Vervoer Dierenwelzijn/Diergezondheid.

In geval van grote projecten, risico op dierziektes of een verschuiving van het werk, kan het voorkomen dat jouw team op een van de andere aandachtsgebieden wordt ingezet.

In totaal zijn er 9 teams binnen de afdeling Dier.

 • Dierenwelzijnsteam 1 tot en met 3 houden zich bezig met het algemene toezicht op en de handhaving van de regels met betrekking tot dierenwelzijn en diergezondheid.
 • Dierenwelzijnsteams 4 en 5 houden zich voornamelijk bezig met de zogenaamde veto-bedrijven (bedrijven die vanwege ernstige overtredingen op het gebied van dierenwelzijn onder verscherpt toezicht staan).
 • Dierenwelzijnsteam 6 houdt zich bezig met de (illegale) handel in huisdieren.
 • Diergeneesmiddelen team 1 en 2 houden zich bezig met o.a. diergeneesmiddelen, dierlijke producten en biociden.
 • Vervoersteam Dierenwelzijn houdt zich bezig met inspecties op het welzijn en diergezondheid tijdens het transport van dieren.

Een team bestaat uit ongeveer 18 medewerkers. De teams hebben gezamenlijk de opdracht het toezicht binnen deze domeinen volgens het jaarplan uit te voeren. Hierbij wordt gekeken naar het afdelingsbelang.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het lijkt vanzelfsprekend dat ons eten en andere producten veilig zijn. Consumenten en gebruikers moeten hierop kunnen vertrouwen. Bedrijven werken daar iedere dag aan. De overheid ziet er op toe dat zij zich aan de geldende wetten en regels houden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Door het voeren van de dialoog met belanghebbenden, het toezien op (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s vergroten we de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren.

De NVWA ziet erop toe dat bedrijven hun zaken goed op orde hebben om gezondheid, veiligheid en kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij gaan we uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen treden we stevig op in het belang van de samenleving.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken, en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit 4 directies, Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

J.J. MEM (Jaap) Cats, Afdelingshoofd Dier

06-11024895

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior inspecteur Dierproeven

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats =Woonplaats
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Inspecteur EU-subsidies

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht / woonplaats
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 16 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteur/adviseur Expertise Dierenwelzijn

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)