Teamleider Inspectie Productveiligheid

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1 jaar met uitzicht op vast
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 29 september Nog 1 dag
 • Vacaturenummer NVWA_20230830_12
 • Plaatsingsdatum 8 september 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Het is vrijdagmiddag 16.00 uur, je telefoon gaat. Een inspecteur belt je op en zegt dat er een acute stillegging van bedrijfsprocessen bij een bedrijf dient plaats te vinden vanwege geconstateerde overtredingen die een risico vormen voor de veiligheid. Het product moet direct uit de handel worden gehaald.”
Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat het product dat zij kopen veilig is. Iedereen die producten produceert, verhandelt, verkoopt of gebruikt draagt de verantwoordelijkheid om alleen veilige producten op de markt te brengen of te gebruiken.

De afdeling Productveiligheid binnen de divisie Inspectie bestaat uit drie teams Techniek en is verantwoordelijk voor de operationele uitvoering van inspecties op het gebied Productveiligheid. Vanwege interne mobiliteit is er een vacature ontstaan van teamleider techniek 1. Bij dit team ligt het toezicht op allerhande consumentenproducten, zoals elektrische apparaten, gastoestellen, speelgoed en andere gebruiksartikelen.

Wat ga je doen?
Als teamleider stuur je een productveiligheidsteam van 15-20 medewerkers aan. Je bent samen met je team verantwoordelijk voor het uitvoeren van het jaarplan. Met het maatschappelijk resultaat voor ogen (namelijk: productveiligheid voor iedereen in Nederland!) zorg je voor een heldere opdracht en een realistische planning voor de inspecteurs. Je verdeelt taken, stuurt op de voortgang en je zorgt ervoor dat het werk kwalitatief goed wordt uitgevoerd. Je bent sparringpartner voor de inspecteurs en hebt oog voor hun persoonlijke ontwikkeling. Je neemt, vaak in afstemming met anderen, besluiten over het verloop van meer complexe handhavingstrajecten en speelt een belangrijke rol bij de operationele aansturing van incidenten op het gebied van productveiligheid.

Je bent lid van het managementteam (MT) van de afdeling Productveiligheid. Samen met het afdelingshoofd en twee collega-teamleiders stuur je op de operationele vertaling van de NVWA-brede organisatiedoelen naar onze afdeling en onze teams en ben je verantwoordelijk voor het afdelingsresultaat. Je levert een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing en uniformering van de gehele afdeling. Zo heb je een of meerdere portefeuilles, waarmee je afdelingsbrede ontwikkelingen initieert en implementeert, zoals bijvoorbeeld opleidingen, arbozaken of planning en control.

Je hebt veelvuldig intern contact met andere afdelingen, zoals de afdelingen Expertise, Juridische zaken en Strategie. Je stemt af hoe projecten lopen, wat de ervaringen in de praktijk zijn met de werkinstructies, welke knelpunten de inspecteurs in de praktijk tegenkomen en denkt mee in het verbeteren van de kwaliteit van inspecties.

Complexe vraagstukken laten zich lastig door één enkele organisatie oplossen en vragen om samenwerking, zodat met de handhavingsaanpak de impact en het effect dat we voor ogen hebben bereiken. Je denkt actief mee en werkt, als dat tot de gewenste aanpak leidt, nauw samen met externe organisaties zoals de politie, het OM andere inspectiediensten en de gemeente.

Jouw collega aan het woord:
“Aan de ene kant ben je bezig met de dagelijkse aansturing van je team en heb je contact met de inspecteurs door het hele land. Je hebt zelf niet de rol van inspecteur, maar stuurt aan, faciliteert, coacht en fungeert als klankbord. Jouw inspecteurs zijn de ogen en oren van de NVWA. Daarnaast ben je samen met het managementteam van de afdeling Productveiligheid en een aantal gelieerde afdelingen bezig om het proces van toezicht verder te verbeteren en in sommige gevallen zelfs te transformeren. Het toezicht op Productveiligheid vraagt om hoogwaardige technische/chemische kennis en middelen. Het laten instromen en opleiden van deskundige professionals, en het gebruik van innovatieve middelen staan dus hoog op de agenda van de afdeling. De laatste jaren heeft de afdeling hierin al een sterke groei laten zien, en de vooruitzichten zijn alleen maar goed”, aldus Leo Sliedregt, Teamleider bij Inspectie Productveiligheid Chemie.

Bekijk je deze vacature via een jobboard? Ga dan voor meer informatie over de sluitingsdatum en contactpersonen naar: https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures?werkgever=50083 of klik op de link van de werkgever.

Als Teamleider Productveiligheid voel je de noodzaak om met jouw werk actief maatschappelijk bij te dragen aan de veiligheid van consumentenproducten in Nederland. Jouw leidinggevende stijl kenmerkt zich door resultaatgericht werken met daarbij oog voor de menselijke maat.

Daarnaast ben jij in staat om :

 • Het beste uit mensen te halen. Je handelt vanuit de NVWA visie op leidinggeven: richting, rust en aandacht. Jij legt de regie bij medewerkers neer, blijft actief met hen in gesprek over hun eigen bijdrage en stimuleert ontwikkeling in hun dagelijkse werk om de organisatiedoelen van de NVWA te halen.
 • Je stijl van leidinggeven aan te passen aan de situatie en de medewerker, afhankelijk van wat er nodig is.
 • Snel vertrouwen aan anderen te geven en van anderen te winnen, je kunt je inleven in situaties van anderen en toont hiervoor begrip.
 • Te benoemen wat je ziet en confrontaties aan te gaan, indien nodig.
 • Ook onder druk - rustig te blijven en weloverwogen besluiten te nemen.
 • Het overzicht te houden op het werk en de verschillende werkprocessen
 • Kritisch te zijn in je oordeelsvorming. Je weet complexe zaken en risico’s te adresseren, verdiepende vragen te stellen en indien nodig advies in te winnen.

Je beschikt over:

 • WO werk- en denkniveau.
 • Een afgeronde HBO opleiding.
 • Minimaal drie jaar ervaring als leidinggevende van een middelgroot team.
 • Ervaring in de samenwerking met andere (overheids)organisaties, is een pré.

Competenties:

 • Organisatiesensitiviteit
 • Aansturen groep
 • Aansturen medewerkers
 • Reflecteren
 • Netwerken
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar met uitzicht op vast
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Waar kom je te werken?
De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang, jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.
Wat bieden wij jou?

 • Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie.
 • Ruime opleidings- en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
 • Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
 • Er heerst een prettige werksfeer binnen de verschillende locaties en het hoofdkantoor is gevestigd op loopafstand van het Centraal Station in Utrecht.

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de CAO Rijk- en NVP-sollicitatiecode.
 • Voor werken bij de NVWA is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
 • Betreft het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je (in beginsel), ter beoordeling van je geschiktheid, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.  
 • Betreft de vacature in eerste instantie een functie voor bepaalde tijd, dan wordt deze vacature niet opnieuw opengesteld als deze functie vast ingebed kan worden in de organisatie en de (in eerste instantie) tijdelijke vacature vervuld werd door een interne medewerker met een vast dienstverband.
 • Geef duidelijk in je curriculum vitae aan dat je aan de gevraagde opleidingseisen voldoet.
 • De selectiecommissie kan referenties inwinnen, maar zal dit altijd vooraf met jou afstemmen.  
 • Een online screening via bijvoorbeeld zoekmachines of sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), kan een vereiste zijn voor een aantal functies bij de NVWA (o.a. bij de IOD).

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Productveiligheid bestaat uit 3 teams, waarvan 1 team zich bezighoudt met het toezicht op Fysisch Mechanisch Electrische apparaten (oa alle in het huishouden te gebruiken apparaten “met een stekker of accu”). Het tweede team houdt zich bezig met het toezicht op de veiligheid van Attracties en Speeltoestellen. Het derde team houdt zich bezig met het toezicht op de chemische veiligheid van consumenten producten (schoonmaakmiddelen, tatoeage en piercings, cosmetica producten). Elk team bestaat uit 15 tot 20 inspecteurs. De inspecteurs gaan meestal
vanuit huis naar het bedrijf waar zij de inspectie uitvoeren. De Manager spreekt de inspecteurs uit zijn/haar team regelmatig via teams, telefonisch of fysiek. In ieder geval vindt er maandelijks een fysiek teamoverleg plaats, waar naast een inhoudelijke agenda, er tijd is om elkaar te ontmoeten en te spreken.

Trots, samenwerking, betrokkenheid, flexibiliteit en de bereidheid om elkaar te helpen kenmerken zowel het team waar je leiding aan geeft, als het afdelingsmanagementteam waar je deel vanuit maakt. Dit, en de kansen die je krijgt om je te ontwikkelen als je daarvoor open staat, maakt dat veel collega’s hier lange tijd blijven werken.

Ben jij naar aanleiding van deze vacature enthousiast geworden en wil je nog wat meer van de functie weten, voordat je een besluit neemt om te solliciteren? Neem dan contact op met Henk Luijmes op telefoonnummer 06-15035976.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, we nemen het als vanzelfsprekend.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers een hele toer is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toe ziet. Want veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat is de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving.

Wat doet de NVWA?
Het werkterrein van de NVWA is breed. Daarom kijken wij scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken en communicatie stimuleren we ondernemers zich aan de regels te houden. Zij moeten hun zaken goed op orde hebben, zodat gezondheid, veiligheid en kwaliteit voor mens, dier en natuur voortdurend verzekerd is.
Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als de handelspositie van Nederland.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een agentschap van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bestaat uit vier directies: Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

L. (Leo) Sliedregt, Teamleider Productveiligheid

088-2230337

Solliciteren?

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Teamleider Voedselveiligheid (Inspectie)

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 29 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Teammanager Inspectieteam Vis Duurzaamheid Noord

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Projectleider Alcohol en Tabak

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 29 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)