Teamleider ICT-Ontwikkeling

Inspectie Leefomgeving en Transport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Nader te bepalen
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 16 augustus Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer ILT-2022-0781
 • Plaatsingsdatum 27 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

ICT is binnen veel organisaties onmisbaar. Zo ook binnen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Ons informatiegestuurd en risicogericht toezicht op de naleving van ruim 100 wetten in uiteenlopende branches, vraagt om optimale ICT-systemen. En dat is waar jij als teamleider ICT-Ontwikkeling, samen met je medewerkers, voor zorgt. Je werkt vanuit huis en op ons kantoor in Den Haag.

Wat ga je doen als teamleider ICT-Ontwikkeling?
Samen met je team realiseer je de doeltreffende, voorspelbare ontwikkeling van onze ICT-systemen. Om onze ambitie tot informatiegestuurd en risicogericht werken waar te maken werken we voortdurend aan de verbetering van onze informatieketen. Dit heeft geleid tot een nieuwe indeling in afdelingen en teams. De afdeling ICT is een van die nieuwe afdelingen; jouw team maakt deel uit van deze nieuwe afdeling.

Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van je team dat uit ongeveer 20 medewerkers bestaat. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor een flexibele schil van 5 tot 10 medewerkers, en zo’n 30 tot 50 externe ontwikkelaars bij onder meer commerciële bedrijven en andere overheidsorganisaties. Jij hebt en houdt overzicht over dit gehele speelveld en zorgt voor samenwerking in de hele keten. Hierbij kijk je, in overleg met de andere teamleiders, naar mogelijke optimalisatie en de juiste verdeling van de capaciteit en het budget. Optimale voortbrenging, dat is jouw doel. Zijn er ergens knelpunten? Dan los je die uiteraard op.

Onze ambitie is groot en het tempo ligt hoog. Daarbij komt dat je steeds de juiste belangenafweging moet maken. Denk aan snelheid versus duurzaamheid en kortetermijnoplossingen versus langetermijnoplossingen. Hierover ben je steeds in gesprek met de ontwikkelteams, de andere teamleiders en de opdrachtgevers, meestal afdelingshoofden binnen toezicht of vergunningverlening. Daar komt bij dat je de komende periode zo’n 6 fte werft ter vervanging van externe inhuur.

Wat wordt jouw focuspunt als teamleider ICT-Ontwikkeling?
Tevreden gebruikers die kunnen beschikken over betrouwbare systemen die voldoen aan alle wettelijke eisen; daar ga jij voor. Je optimaliseert het ontwikkelproces, ziet toe op het nakomen van afspraken en het volgen van de juiste procedures, en coacht de ontwikkelteams. Daarnaast realiseer je optimale eenheid in je eigen team, maximale samenwerking tussen de 7 teams binnen de informatieketen en met de overige organisatieonderdelen van de ILT.

Hoe ziet je inwerkprogramma eruit?
Je krijgt een uitgebreid (online) inwerktraject waarbij je kennismaakt met onze organisatie, jouw afdeling en je collega’s. Binnen het team krijg je een buddy toegewezen bij wie je terecht kunt met al je vragen.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Als afdeling ICT zetten wij ons, met ongeveer 100 betrokken collega’s in, om via innovatieve ICT-toepassingen toezicht en vergunningverlening effectiever te maken. Onze afdeling bestaat uit de teams: CIO-office, ICT-Beheer, ICT-Ontwikkeling en ICT- Programmering.

Team CIO-office
Dit team ondersteunt en adviseert de chief information officer (CIO) in de strategische, kaderstellende en -monitorende rol richting de organisatie. Wij ondersteunen verder bij de implementatie van nieuwe kaders en richtlijnen en werken in afstemming met o.a. de CIO Office van I&W en in lijn met het CIO-stelsel Rijk. Onderwerpen die verder bij ons belegd zijn, zijn bijvoorbeeld bedrijfs-, informatie- en enterprise-architectuur, informatiebeveiliging en privacywetgeving, en compliance op het gebied van informatiebeheer. Wij zorgen dat actuele ontwikkelingen, zoals nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving, tijdig worden gesignaleerd, geanalyseerd en waar nodig geïmplementeerd. Ons team bestaat uit circa 15 mensen.

Team ICT-Programmering
Het team ICT-Programmering is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een robuuste programmering van de informatieketen afdelingen. Samen met het gelijke team van de afdeling Informatie vormen wij het eerste aanspreekpunt voor alle afdelingen, teams en programma’s voor nieuwe ‘i’ vragen en strategische ontwikkelingen. Onze businessconsultants, product-owners en portfoliomanagers richten zich op het verbinden van de strategische ontwikkelingen aan de actuele en de zich ontwikkelende behoeften van de klantafdelingen. Samen komen we tot een optimale integrale programmering voor de informatieketen. Ons team bestaat uit 4 mensen.

Team ICT-Beheer
Als team zijn wij verantwoordelijk voor het beheer van de bestaande ICT-functionaliteiten. Onze functioneel beheerders, ketenmanagers, testmanagers en contract- en servicemanagers richten zich op wijzigingenbeheer, gebruikersbeheer, het borgen van beheer- en gebruikerseisen en het probleemloos in gebruik nemen en houden van nieuwe- en gewijzigde functionaliteiten. Ons team bestaat uit 24 mensen en een flexschil van circa 8 mensen. We zorgen ook voor de operationele sturing op leveranciers op o.a. applicatiebeheer en borgen de kwaliteit van de integrale dienstverlening.

Team ICT-Ontwikkeling
Het ontwikkelen van nieuwe ICT-functionaliteiten; dat is de kerntaak van ons team. Nieuwe innovatieve mogelijkheden en betrouwbare dienstverlening. We zorgen voor het (door)ontwikkelen van applicaties, ketens, platformen en services conform de kaders en richtlijnen van de doelarchitectuur. Wij werken waar mogelijk op een agile wijze in klantgerichte, multidisciplinaire ontwikkelteams. Het team bestaat uit circa 20 business- en informatieanalisten, solution architecten, release train managers en projectleiders. Daarnaast heeft het team een flexschil van 6 tot 10 mensen. Via leveranciers voorzien we de ontwikkelteams van de benodigde capaciteit.

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met 1.300 medewerkers zet de ILT zich dagelijks in voor een duurzame en veilige leefomgeving, veilig transport en het vertrouwen in publieke instellingen zoals woningcorporaties.

De ILT ziet erop toe dat zeer uiteenlopende doelgroepen een breed scala van wetten en regels naleven. Het aandachtsgebied van de ILT omvat ongeveer 160 onderwerpen waaronder geluidsoverlast in de luchtvaart, vaartijden in de binnenvaart, taxivergunningen, woningcorporaties, vervoer van gevaarlijke stoffen, afval, genetisch gemodificeerde organismen en energielabels van woningen.

We bewegen mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en zetten onze middelen in daar waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Een goed gebruik van data en andere informatie is sturend voor al onze werkzaamheden: van toezicht en vergunning- en dienstverlening tot opsporing en communicatie.

Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn onze sleutelwoorden. Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en het verschil te maken. Welke eigenschappen wij zoeken in nieuwe medewerkers? De vaardigheid om te kunnen werken met diverse informatiebronnen, out-of-the-box kunnen denken bij toezichtsvraagstukken, de creativiteit hebben om vernieuwende methodes te bedenken en in te zetten, met lef onbekende paden durven bewandelen en overzicht kunnen houden.

Je bent welkom zoals je bent
De Inspectie Leefomgeving en Transport hecht grote waarde aan diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van een team. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jou.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Frank Burggraaff, afdelingshoofd ICT

06-11586442

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jorrit Bakker, Adviseur Werving en Selectie

06-20562571

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Inspectie Leefomgeving en Transport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Teamleider CIO-Office

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 16 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur privacy

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Den Haag, zie bijzonderheden
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teamleider analyse

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Den Haag of Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd