Teamleider Functioneel beheer

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 1 augustus
 • Vacaturenummer 9001
 • Plaatsingsdatum 16 maart 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Zo’n 47.000 mensen ondergaan een vrijheidsstraf in Nederland. De hoeveelheid gegevens die hierbij komt kijken vraagt om gedegen informatiesystemen. Systemen waarmee onze 15.000 medewerkers prettig kunnen werken. Als teamleider Functioneel Beheer ben je er mede verantwoordelijk voor dat de informatievoorziening van de Dienst Justitiële Inrichtingen kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is én blijft.

Jouw team is verantwoordelijk voor 85 applicaties die de dagelijkse processen van 50 penitentiaire inrichtingen, justitiële jeugdinrichtingen, tbs-klinieken en detentiecentra ondersteunen. Denk aan een planningssysteem voor de bussen die gedetineerden van de gevangenis naar de rechtbank vervoeren. Aan het roostersysteem van alle medewerkers. Of aan een elektronisch patiëntendossier van alle justitiabelen.

Team Functioneel Beheer bestaat uit zo’n twintig functioneel beheerders. Samen staan jullie voor de uitdaging om de komende jaren een kwaliteitsslag te maken. We gaan letterlijk vaker naar de eindgebruiker toe, werken voortaan met kortcyclische processen en gaan bovendien een integrale samenwerking aan met collega-teams. Met collega-teamleiders draag je bij aan het beleid, de ontwikkeling en vernieuwing van de afdeling. Voor de manager Functioneel Beheer en Dienstenmanagement ben je een sparringpartner. Dat ben je ook voor de dienstenmanagers, strategische adviseurs, informatiemanagers én leveranciers. Agile werken wordt de nieuwe norm en we leggen de focus op verandering en verbetering, in plaats van puur en alleen op het beheren van informatiesystemen. Van applicatiegericht denken naar op procesgebied werken dus.

Als teamleider vervul je een sleutelrol in deze ontwikkelopgave. Je coacht niet alleen de medewerkers, maar werkt ook mee aan het jaarplan, denkt mee over de ontwikkelingen waarvoor we als Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) staan en wat die voor de afdeling betekenen. Jij gaat er mede voor zorgen dat nieuwe DevOps-teams slagen en jouw team waarde toevoegt voor de eindgebruikers die met onze systemen werken. Zelf ga je daarom ook met functioneel beheerders op pad naar DJI-locaties in het land om met eigen ogen te zien onder welke omstandigheden systeemgebruikers hun werk doen.

Functie-eisen

Jij durft voorop te lopen en bent niet bang voor verandering. Sterker nog: je ziet verandering als vooruitgang en een welkome uitdaging. Als teamleider voel je goed aan welke stijl van leiderschap geschikt is. Waar je bij de ene persoon meer aanstuurt of begeleidt, ben je voor de ander meer een coach. Door vertrouwen te geven en uit te gaan van ieders eigen kracht, versterk jij je team. Je bent een meester in verbanden leggen, voelt goed aan welke politieke gevolgen bepaalde keuzes binnen DJI kunnen hebben en staat stevig in je schoenen. Je werkt secuur, accuraat, zelfstandig en kunt goed communiceren. Ook ben je sterk in analyseren en kun je goed plannen en organiseren.

 • Je hebt wo-niveau.
 • Je hebt relevante werkervaring als leidinggevende in de informatievoorziening.
 • Je hebt brede of gespecialiseerde kennis van het vakgebied functioneel beheer en het IV-domein.
 • Je kunt ontwikkelingen en problemen binnen en buiten het eigen werkgebied signaleren en analyseren.
 • Je kunt adviezen opstellen en producten en diensten procesmatig tot stand brengen.
 • Je kunt een veranderende organisatie, met voortdurend veranderende kaders ingegeven door politiek, wet- en regelgeving, procedureel en procesmatig coördineren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij graag je cv en motivatiebrief.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Informatievoorziening
De Directie Informatievoorziening (DI) is dé expert die zorgt voor informatievoorziening (IV) voor DJI collega’s, justitiabelen en ketenpartners. Om invulling te geven aan deze rol realiseert en beheert de directie IV-oplossingen die aansluiten bij de ambitie van DJI en zorgt de directie ervoor dat door middel van kaders en de sturing hierop de IV van DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. De directie fungeert als regieorganisatie op de IV van DJI en bevindt zich als zodanig tussen vraag (klant/business) en aanbod (leveranciers) in.

Functioneel Beheer en Dienstenmanagement
Het team Functioneel Beheer en Dienstenmanagement is een afdeling in ontwikkeling. We gaan over op werken in DevOps-teams en stellen de eindgebruiker nog meer centraal dan voorheen. Binnen de afdeling zijn drie teams Functioneel Beheer die bestaan uit zeventien tot twintig personen. Eén van die teams ga jij leiden.
Onze functioneel beheerders zoeken het contact met de gebruikers dan ook actief op om de samenwerking en de systemen te verbeteren. Als afdeling zijn we verantwoordelijk voor het beheer van de informatievoorziening van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Dat betekent dat wij dagelijks contact hebben met de (kern)gebruikers, expertgroepen, de regieorganisatie, ketenpartners en leveranciers als het gaat om de inzet van ICT-producten en –diensten. We bepalen de benodigde functionaliteit van applicaties en houden die in stand. Ook zijn we verantwoordelijk voor releases: we stellen oplossingen samen en plannen en testen deze zodat ze efficiënt en betrouwbaar kunnen worden doorgevoerd.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw C.D. Prins, manager Functioneel Beheer en Dienstenmanagement

06-12970601

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Functioneel beheerder

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 1 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Strategisch adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 1 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior business-intelligenceconsultant / specialist Business Objects

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd