Teamleider Dienstenmanagement

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Gouda
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Niveau Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 1 augustus
 • Vacaturenummer 29447
 • Plaatsingsdatum 3 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Geavanceerde IV-systemen en –apps zijn niet meer weg te denken in de wereld van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Alle processen in penitentiaire inrichtingen worden ondersteund door IV; sommige zelfs 24 uur per dag. Binnen onze justitiële inrichtingen werken dagelijks 15.000 medewerkers met tal van ICT- en IV-producten en -systemen. Verstoringen kunnen grote problemen veroorzaken.

Als Teamleider Dienstenmanagement:
•    Leg je verantwoording af aan het Hoofd FBD (Functioneel Beheer en Dienstenmanagement) en ben je onderdeel van het MT-FBD;
•    Heb je een uitdaging in het verder professionaliseren van het team dienstenmanagement en de regievoering op de ICT leveranciers(w.o. Shared Service Organisatie(s)) en DJI veld naar een hoger niveau te brengen;
•    Stuur je met jouw team dienstenmanagers de beheerorganisatie(s) (intern/ dan swel extern) aan op operationeel/tactisch/strategisch niveau aan wat betreft uitvoering van diensten binnen het portfolio; 
•    Ben je binnen DJI op tactisch en strategisch niveau het aanspreekpunt voor exploitatie en beheer van de geleverde ICT-diensten, waarin de ICT leverancier een nadrukkelijke rol speelt;
•    Coordineer je de periodieke contacten van jouw klantmanagers met de stakeholders in het werkveld van DJI;
•    zorg je voor kaders en beleid op het gebied van IT contract- en leveranciersmanagement en ICT-inkoop(voorwaarden); 
•    Draag je zorg voor een jaarlijkse aanbestedingskalender van beheerde diensten; 
•    Bereid je de strategische gesprekken met de belangrijkste leveranciers voor; 
•    Bewaak je de kosten door te werken met op maat gesneden normeringen voor het werkveld en de op basis daarvan gemaakte afspraken met de leveranciers;
•    Stel je dienstrapportages op en doe je verbeteringsvoorstellen over de facetten van de dienstverlening; 
•    Bewaak je vanuit een commerciële drive de langere termijn resultaten voor DI door bij de gebruikers continue de gebruikerstevredenheid te meten en de behoeftes op te halen;
•    Vertaal je de behoeftes uit het DJI-veld in concrete verbetervoorstellen met betrekking toe de dienstverlening;
•    Werk je vanuit de kernwaarden van DI (deskundig, betrouwbaar, respectvol en mensgericht);
•    Lever je een bijdrage aan het verder doorontwikkelen van de DI-organisatie (portfolio, vernieuwing vs instandhouding etc.).

Mensen verder helpen en de drive om de dingen goed te doen, dat zijn de zaken waar jij blij van wordt. Je bent zelfstartend, neemt initiatief en weet mensen te verbinden en waar nodig te overtuigen. Je bent proactief, analytisch en een scherpe relatiemanager. Onderhandelen met respect naar je leverancier zit standaard in je genen om voor de IV-organisatie de gewenste producten en diensten tegen de meest gunstige voorwaarden te contracteren. Dit doe je het liefst in een omgeving met een maatschappelijke meerwaarde.

Je bent samen met jouw team de spin in het web tussen de leveranciers de interne IV-organisatie DI en de DJI gebruikersorganisatie. Je werkt samen met collega's in multidisciplinaire teams. Je schakelt gevraagd en ongevraagd op Strategisch, Tactische en Operationeel niveau met de stakeholders en jouw kennis en kunde gebruik je om de dienstverlening verder te professionaliseren. Dit alles in een dynamische omgeving. Daarnaast heb je te maken met een omvangrijk en complex portfolio met strategisch belangrijke 'aanbodgedreven diensten' met groot afbreukrisico en een diverse klantomgeving met een sterke dynamiek en/of bijzondere complexiteit.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Informatievoorziening verzorgt als dé expert de informatievoorziening (IV) voor collega’s binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), justitiabelen en ketenpartners. We realiseren en beheren IV-oplossingen die aansluiten bij de ambitie van DJI. En door middel van kaders en de sturing hierop zorgen we dat de informatievoorziening van DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. We voeren de regie op IV-gebied over een budget van ruim 100 miljoen euro.

Afdeling Functioneel Beheer en Dienstenmanagement
Functioneel Beheer en Dienstenmanagement is een afdeling in ontwikkeling. We bewegen streeds mee richting Agile-werken en stellen de eindgebruiker nog meer centraal dan voorheen. Binnen de afdeling zijn drie teams Functioneel Beheer en één team Dienstenmanagement. Bij deze laatste ga jij aan de slag. 

Jouw team is klaar voor de volgende stap en bovendien erg hecht. Samen vormen jullie een team waar naar gekeken wordt. Als afdeling zijn we verantwoordelijk voor het beheer van de informatievoorziening van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Dat betekent dat wij dagelijks contact hebben met de (kern)gebruikers, expertgroepen, de regieorganisatie, ketenpartners en leveranciers als het gaat om de inzet van ICT-producten en –diensten. We bepalen de benodigde functionaliteit van applicaties en houden die in stand. Ook zijn we verantwoordelijk voor releases: we stellen oplossingen samen en plannen en testen deze zodat ze efficiënt en betrouwbaar kunnen worden doorgevoerd.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer H. Groen, teamleider Dienstenmanagement

06-53184001

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Leveranciersmanager

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Servicemanager Informatievoorziening

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Leveranciersmanager

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd