Teamleider/Coördinerend Orthopedagoog

Stichting Sociaal Team Houten

 • Stand­plaats Houten
 • Contractduur vanaf eind juli/begin augustus tot en met december 2020
 • Uren per week 24
 • Maand­salaris €3.142 - €4.712
 • Niveau HBO bachelor, WO bachelor, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 22 juni
 • Vacaturenummer 1
 • Plaatsingsdatum 20 mei 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wij zijn op zoek naar zwangerschapsvervanging voor het uitvoeren van de werkzaamheden van:

Teamleider/Coördinerend Orthopedagoog
CJG, POH-GGZ Jeugd en SOJ-GGZ

Voor 24 uur per week - vanaf eind juli/begin augustus tot en met december 2020.

De Teamleider/Coördinerend Orthopedagoog  is de leidinggevende van de  CJG-professionals, de POH-GGZ Jeugd en SOJ-GGZ in Houten. 
Hij/zij  is (resultaat)verantwoordelijk voor de toebedeelde medewerkers en de inhoudelijke thema’s en projecten en is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en personeelsontwikkeling die daarmee gemoeid is. Daarnaast draagt hij/zij bij aan tactisch en strategisch beleid

Organisatorische positie
De Teamleider/Coördinerend Orthopedagoog legt verantwoording af aan de directeur van het Sociaal Team en is lid van het Management Team van het Sociaal Team.


Werkzaamheden

1. Medewerkers aansturen
Voert functionerings- en beoordelingsgesprekken, draagt zorg voor het personeelsdossier en begeleidt ziekteverzuim. Begeleidt en coacht medewerkers, evalueert uitgevoerde acties en geeft feedback.Draagt zorg dat medewerkers vanuit kracht (talenten) kunnen werken en faciliteert hen daar waar nodig.Vervult een voorbeeldfunctie binnen het team en de rol van klankbord voor de medewerkers zowel op inhoud als over hoe ze hun werk doen.Is inhoudelijk eindverantwoordelijk voor de werkzaamheden van uitvoerend medewerkers van het CJG, de POH-GGZ Jeugd en de SOJ (specialistisch ondersteuner jeugd).

2. Werkzaamheden coördineren/uitvoeren
Stuurt op het realiseren van doelen en resultaten en waarborgt dat het team efficiënt opereert.Bewaakt het budget van het team.Draagt zorg voor een goede samenstelling, capaciteit en organisatie van het team zodanig dat er gewerkt wordt volgens de geldende principes.Draagt zorg voor een goede en actuele registratie en rapportage van alle handelingen/beslismomenten zodat dit gedeeld kan worden met de gemeente Houten.Bewaakt de kwaliteit en van de werkwijze van medewerkers o.a. door middel van casusbesprekingen.Organiseert en zit teamvergaderingen voor.Zorgt voor afbakening van taken, cliënten en hulpvragen en bepaalt wanneer of aanvragen voor CJG zijn en hoe cliënten eventueel worden overgedragen of laagdrempelig worden verwezen.Geeft orthopedagogisch advies.Is Gemeentelijk coördinator van de Verwijsindex en primair aanspreekpunt voor alle professionals in Houten.De coördinator legt verantwoording af aan de Gemeente Houten en levert jaarlijks een rapportage van de verwijsindex aan.

3. Positionering CJG en POH-GGZ Jeugd
Houdt zicht op de behoeften en het bestaande aanbod aan lichte opvoedondersteuning en preventieve ondersteuning en zet dit aanbod op de kaart in Houten.Is verantwoordelijk voor positionering en verbinding van het CJG en de POH-GGZ Jeugd met de inwoners, huisartsen en alle ketenpartners (waaronder de stichting Sociaal Team). Zorgt ervoor dat CJG zichtbaar wordt bij de inwoners, o.a. door het organiseren van activiteiten.Zorgt voor de doorontwikkeling van het CJG tot een laagdrempelig en toegankelijk ervaren entiteit.Draagt in contact met ketenpartners en Sociaal Team bij aan de focus op vroegsignalering, inzet van preventie en de eerste verkenning van de mogelijkheden van lichte (opvoed)hulp.

4. Deskundigheid bevorderen
Houdt maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigingen in wet- regelgeving bij.Draagt actief bij aan de professionalisering van het team en de medewerkers.Ontwikkelt zowel eigen professionaliteit als de professionaliteit van de medewerkers van het team door middel van deelname aan training en opleiding, en het lezen van vakliteratuur beroepsuitoefening en professie in het algemeen.Initieert en voert activiteiten uit op het gebied van teamontwikkeling.

Functie-eisen

Profiel

HBO+/WO werk- en denkniveau.Aantoonbare relevante kennis en ervaring in het jeugddomein.Minimaal 2 tot 5 jaar relevante werkervaring.Tenminste algemene kennis over de sociale kaart met betrekking tot preventie, signaleren en opvoedondersteuning en bij voorkeur van alle vormen van jeugdhulp.

 

Je beschikt over de volgende competenties:

Van nature een netwerker, in staat om te verbinden.Uitstekende analytische en schriftelijke vaardigheden.Visie op het werkveld en de transformatie daarbinnen.Overtuigingskracht, flexibiliteit en een enthousiasmerende persoonlijkheid.Reflecterend vermogen gecombineerd met leervermogen.Enthousiast om bij te dragen aan de transformatie binnen het sociaal domein in Houten.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­omschrijving

  Ons aanbod

  Je krijgt een aanstelling voor 5 maanden bij de stichting voor 24 uur. Het salaris is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring en bedraagt maximaal € 4.712,- (schaal 10, CAO Sociaal Werk) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Daarnaast krijg je een Individueel Keuzebudget (IKB).

  Voor ZZP’ers is er eventueel ruimte voor een andere vorm van contract, ook bestaat er de mogelijkheid voor detachering vanuit je huidige werkgever.

   

 • Maand­salaris Min €3.142 Max. €4.712 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur vanaf eind juli/begin augustus tot en met december 2020
 • Maximaal aantal uren per week 24

Bijzonderheden

Ons aanbod
Je krijgt een aanstelling voor 5 maanden bij de stichting voor 24 uur. Het salaris is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring en bedraagt maximaal € 4.712,- (schaal 10, CAO Sociaal Werk) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Daarnaast krijg je een Individueel Keuzebudget (IKB).

Voor ZZP’ers is er eventueel ruimte voor een andere vorm van contract, ook bestaat er de mogelijkheid voor detachering vanuit je huidige werkgever.

Wil je meer informatie?
Voor meer informatie over de werkzaamheden kun je terecht bij de huidige coördinerend orthopedagoog: Jannemieke van Kan: Jannemieke.vanKan@cjghouten.nl of 06-11391891.

Belangstelling
Wij ontvangen graag je motivatie met een recent CV, uiterlijk 21 juni. Deze kan gestuurd worden aan: secretariaat@sociaalteamhouten.nl.

 Planning
De sollicitatiegesprekken worden gepland op donderdag 25 juni.  

 

Stichting Sociaal Team Houten

Onder de Stichting Sociaal Team Houten vallen het Sociaal Team Houten, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de POH-GGZ Jeugd en de Specialistisch ondersteuner Jeugd (SOJ-GGZ).

Het Sociaal Team Houten is hét aanspreekpunt voor zorg, ondersteuning en activering. Vanuit een integrale aanpak kijkt het Sociaal Team wat een inwoner zelf kan en waar hulp bij nodig is.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een te onderscheiden organisatorische eenheid in de stichting Sociaal Team. Als onderdeel van de stichting heeft het CJG haar eigen taken en verantwoordelijkheden. Met het onderbrengen van de CJG-taken in de stichting Sociaal Team heeft de stichting  een breed sociaal loket voor informatie en advies voor Houtenaren van alle leeftijden ontwikkeld. In Houten zetten we in op een veilige, gezonde en gelukkige jeugd, die verantwoordelijk en zelfredzaam opgroeit naar vermogen. In de verbinding tussen de 0e en 1ste lijn vormt het CJG een cruciaal onderdeel van de transformatieopdracht. Het CJG draagt zorg voor snelle en adequate ondersteuning bij lichte opvoedvragen, waarmee voorkomen wordt dat een beroep op zwaardere zorg gedaan moet worden. Daarnaast is het CJG de partij die de belangrijkste samenwerkingspartners (Jeugdgezondheidszorg, Sociaal Team, Kinderopvang, Welzijn) aan elkaar verbindt.

POG-GGZ Jeugd
De Praktijkondersteuners GGZ Jeugd zijn vanaf 1 april 2020 onderdeel van de Stichting Sociaal Team Houten. De functie van POH-GGZ Jeugd is in april 2020 als aparte opdracht ondergebracht bij de Stichting Sociaal Team Houten. De POH-GGZ Jeugd is een praktijkondersteuner met GGZ achtergrond die ingezet wordt voor screeningsdiagnostiek, kortdurende behandeling, begeleiding en advisering van de jeugd (0-18) jaar met psychosociale, psychische of psychiatrische problemen en hun ouder(s). De POH-GGZ Jeugd ondersteunt de huisarts in de rol van poortwachter bij het verlenen van GGZ-zorg. Het gaat vooral om vraagverheldering en (kortdurende) begeleiding van patiënten van 0 tot 18 jaar. Het doel is om de eerstelijns GGZ-zorg vanuit de huisartsenpraktijk te versterken en te verbinden met welzijn (informele zorg), het Sociaal Team, de jeugdgezondheidszorg, de lokale basis-GGZ en waar nodig, specialistische hulp.

SOJ-GGZ
De functie van specialistisch ondersteuner jeugd (SOJ-GGZ) wordt na de zomer ondergebracht bij de Stichting Sociaal Team Houten. De SOJ-GGZ zal zich bezig houden met de vraagverheldering en handelingsgerichte diagnostiek van complexe jeugd- en gezinsproblematiek. Veelal zal hierin ook sprake zijn van GGZ-problematiek. Omdat dit een nieuwe functie betreft in Houten, wordt gevraagd om actief mee te denken in invulling en doorontwikkeling van de functie en de positie in het werkveld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Stichting Sociaal Team Houten nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Specialistisch ondersteuner Jeugd (SOJ-GGZ)

Stichting Sociaal Team Houten
 • Stand­plaats Houten
 • Uren per week 24-36
 • Reageren voor 20 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker Civiele Techniek

Gemeente Houten
 • Stand­plaats Houten
 • Uren per week 36
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teamleider Toeslagen

Belastingdienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 15 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd