Teamleider Binnenwerk Cluster P-Dossier en Archief

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.957 - €4.707
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Personeel en organisatie, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 9 februari Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer DGV&B/O&PR/BW/23/01
 • Plaatsingsdatum 23 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Werkzaamheden en takenpakket
Binnenwerk creëert in opdracht van alle ministeries duurzame banen voor collega’s met een arbeidsbeperking die blijvend extra ondersteuning nodig hebben. Binnenwerk groeit en ontwikkelt de komende tijd en i.v.m. uitbreiding in Den Haag zoeken we een enthousiaste en betrokken teamleider.

Werkzaamheden en takenpakket
De teamleider stuurt een team arbeidsparticipanten aan. Participanten zijn medewerkers met een arbeidsbeperking die geregistreerd staan in het doelgroepenregister. Het gaat echter niet zozeer om de beperking als wel om wat elke individuele medewerker wèl kan.

Het Cluster P-Dossier en Archief bestaat uit 6 teams met in elk team circa 15 banen van 25,5 uur. De banen van 25,5 uur zijn een gemiddelde: vanwege beperkingen in de belastbaarheid kan het zijn dat er meer of minder medewerkers in één team zitten. De afstand tot de arbeidsmarkt kan groot zijn, en daarom zijn er jobcoaches aanwezig om participanten te begeleiden als dat nodig is. De werkzaamheden worden in sommige gevallen uitgevoerd onder inhoudelijke begeleiding van P-Direkt of de opdrachtgevende ministeries.
De werkzaamheden vinden plaats binnen diverse werksoorten met een administratief karakter.

Hoofdtaken
De teamleider Participanten

 • Geeft leiding aan de medewerkers op locatie in Den Haag en voert de P-cyclus uit met oog voor de individuele medewerker;
 • Is het eerste aanspreekpunt voor de medewerker en in het verlengde daarvan voor de organisatie op locatie;
 • Voert gestructureerd werkoverleg met de medewerkers;
 • Plant en organiseert de werkzaamheden;
 • Is verantwoordelijk voor het bewaken en optimaliseren van de kwaliteit en kwantiteit van de te leveren productie;
 • Enthousiasmeert en stimuleert de medewerker tot (verdere) ontwikkeling;
 • Voert verbeteringen door die voortvloeien uit de eigen pilot of best practices in andere pilots en draagt bij aan uitbreiding van nieuwe werksoorten;
 • Vervult een adviesrol op het eigen deskundigheidsgebied: adviseert en ondersteunt
 • opdrachtgevers/klanten en collega’s.
 • Een afgeronde hbo-opleiding en aantoonbare leidinggevende werkervaring (min. 5 jaar);
 • Aantoonbare ervaring als teamleider van medewerkers die instructie nodig hebben;
 • Kennis, ervaring en affiniteit met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (incl. de verschillende arbeidsbeperkingen fysiek, mentaal en psychisch);
 • Kennis van en affiniteit met het vakgebied administratie;
 • Recent afgeronde jobcoach opleiding of bereid zijn deze te volgen;
 • Pré is een specifieke kennis van relevante wet- en regelgeving en instrumenten;
 • Het vermogen om te opereren binnen het spanningsveld tussen bedrijfsmatige en sociale doelen en belangen.
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.957 Max. €4.707 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

In deze functie is het niet mogelijk om hybride te werken. De medewerkers hebben dagelijkse aansturing nodig van hun teamleider op locatie.

Eerste gespreksronde dinsdag 14 februari
Tweede gespreksronde dinsdag 24 februari

Meer over de functiegroep Operationeel Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Over Binnenwerk
Het Rijk hecht aan een inclusieve organisatie. Daarom is in 2016 Binnenwerk opgericht. Daar werken mensen die onder de Participatiewet en Banenafspraak vallen en dus een doelgroepindicatie hebben. Zij hebben een psychische of fysieke beperking en kunnen dankzij de begeleiding van

Binnenwerk aan de slag in een reguliere baan.
Binnenwerk heeft sinds het begin al ruim 600 mensen aan een baan geholpen. Deze mensen werken in teams van 10 à 15 personen bij opdrachtgevers binnen het Rijk. Denk aan toetsenbordreinigers, etage-assistenten, autowassers en archiefmedewerkers, maar ook aan medewerkers bij Staatsbosbeheer. Iedereen met een doelgroepindicatie kan bij Binnenwerk aan de slag. Binnenwerk kijkt naar wat iemand kan, niet naar wat niet kan.

Gemandateerd werkgeverschap
Werkgevers bij het Rijk hebben belangrijke maatschappelijke taken. Daarin is niet altijd ruimte voor aangepast werk of het rustig opbouwen van werkzaamheden. Binnenwerk biedt die ruimte wel. Zinvol werk maar zonder werkdruk. Altijd in teams met een vaste leidinggevende en een vaste jobcoach. Bovendien verzorgt Binnenwerk niet alleen de werving en leiding, maar ook alle administratie.

Elk Rijksonderdeel kan opdrachtgever zijn. Onze partners zijn onder andere FMHaaglanden, Staatsbosbeheer, P-Direkt, Justid en RSO.

DGVBR-pDGVBR-O&PR-BW-Cluster+P-Direkt

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Fatiha Sayem, Clustermanager

06-21849056

Anne Smalt, Teamleider

06-29650623

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team Backoffice Werving & Selectie

070-4266161

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Teamleider (pandgebonden) bij Binnenwerk in Den Haag

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 13 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Manager/Hoofd Stafbureau Directie CIO Rijk

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 30 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teammanager Advocaten en Adviseurs Arbeidsrecht

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 30 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)