• Dordrecht  -  route
  • MBO - 4
  • 32 - 36 uur
  • €3.246 - €4.340 (bruto)
  • Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
  • Solliciteer voor 22 augustus 2024
  • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 52572, Plaatsingsdatum: 11 juli 2024

De personen die in een inrichting zijn geplaatst beschermen en bewaken. Maar ook zorgen dat het personeel altijd veilig kan werken en dat onze gebouwen en objecten goed beschermd zijn. Daar staan de beveiligingsteams van het Penitentiëre Inrichting Dordrecht voor. Als teamleider ga je een of meerdere van deze teams aansturen: een mooie uitdaging in een dynamische werkomgeving.

Je geeft leiding aan een of meer teams van de beveiliging. Het doel? Onveilige situaties voorkomen door toe te zien op een juiste naleving van veiligheidsvoorschriften en beveiligingsmaatregelen en door het inspecteren van materiële veiligheidsvoorzieningen. Ook ben je gericht op de kwalitatieve groei van medewerkers.

Vanuit de beveiligingsfunctie groeit een substantieel deel van de medewerkers door binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen naar andere disciplines en niveaus, zowel binnen Vreemdelingenbewaring als in de sector Gevangeniswezen. Deze kwalitatieve groei is belangrijk voor de optimale uitvoering van alle noodzakelijke primaire processen. Als teamleider ben je een essentiële schakel in dit proces. Dit komt omdat je een belangrijke rol speelt bij de in- en doorstroom van detentie inrichtingsbeveiligers voor de kwaliteit van het primaire proces. Je wordt in de operationele sfeer van de organisatie ook ingezet als leidinggevende van dienst. Dit betekent dat je ingezet kunt worden op onregelmatige diensten. Verder ben je onderdeel van het middenkader van de organisatie en ben je integraal verantwoordelijk voor de operatie en HR-processen.

Meer over de functiegroep Operationeel Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

De heer R. Vriens, hoofd veiligheid 06-50070165

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Astrid Ridder, corporate recruiter DJI 06-27447697

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.