Teamleider Beveiliging DC Zeist

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Soesterberg
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.605 - €3.521
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 6 april Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer 3161
 • Plaatsingsdatum 18 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wie zegt dat veiligheid en hospitality niet samen kunnen? Als teamleider beveiliging bewijs jij het tegendeel bij detentiecentrum Zeist. Jouw team(s) stimuleer je om met oog voor veiligheid een gastvrij en klantvriendelijk ontvangst te bieden aan alle bezoekers.

Jij geeft leiding aan een of meer beveiligingsteams. Deze teams beveiligen het detentecentrum: het personeel, de gebouwen, objecten en natuurlijk de mensen die in het centrum geplaatst zijn. Dit zijn voornamelijk vreemdelingen die Nederland moeten verlaten en wachten op uitzetting. Jouw teams creëren een veilige leef- en werkomgeving. Dat doen ze door toe te zien op een juiste naleving van veiligheidsvoorschriften en beveiligingsmaatregelen en door materiële veiligheidsvoorzieningen te inspecteren.

Als teamleider stimuleer je op een adequate uitvoering van de beveiliging én de ontwikkeling van je medewerkers. Vanuit de beveiliging groeit een groot deel van de medewerkers door naar andere functies binnen het gevangeniswezen en de vreemdelingenbewaring. En dat is belangrijk om de kwaliteit van onze primaire processen te waarborgen. Als teamleider ben jij een essentiële schakel in dit proces. Jij speelt namelijk een grote rol bij de instroom van detentietoezichthouders en hun doorstroom naar de rol van portier.

We vinden het belangrijk dat er altijd een teamleider op de werkvloer aanwezig is. Daarom kun je ook op onregelmatige tijden worden ingezet. Als teamleider ben je integraal verantwoordelijk voor zowel de operatie als de HR-processen.

Functie-eisen

 • Je hebt een mbo 4-diploma en vaktechnische kennis van bewaking en beveiliging, met name binnen en om een inrichting.
 • Je hebt kennis van De Haagse Methodiek.
 • Je hebt kennis van wet- en regelgeving en procedures op het gebied van bewaking en beveiliging.
 • Je bent vaardig in het (bege)leiden van (groepen) medewerkers, het voeren van operationeel overleg en het voeren van POP- en personeelsgesprekken.
 • Je kunt zelfverdedigings- en calamiteitentechnieken toepassen.
 • Je legt makkelijk contact, ook in gespannen situaties.
 • Je hebt goede didactische vaardigheden.
 • Je kunt goed overweg met technische systemen.
 • Je bent omgevingsbewust, organisatiesensitief, professioneel integer, stressbestendig en klantgericht.
 • Je bent goed in groepsgericht leiderschap, plannen en organiseren, zelfontwikkeling en reflectie, managementidentificatie en het ontwikkelen van medewerkers.
 • Je bent innovatief ingesteld.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 8
 • Maand­salaris Min €2.605 Max. €3.521 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Je kunt naast het salaris volgens de cao Rijk rekenen op een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van het maandinkomen) en tijd (bovenwettelijke verlofuren). Je kunt dit naar eigen keuze op het gewenste moment uit laten betalen of opnemen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie. 
 • Solliciteren? Upload je cv en motivatie.

Meer over de functiegroep Operationeel Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

In detentiecentrum Zeist verblijven vreemdelingen die het land moeten verlaten en beschikbaar moeten zijn voor uitzetting. In Zeist is een speciale afdeling opgezet voor gezinnen. Daarnaast verblijven er minderjarige alleenstaanden en vrouwen. De meeste van hen verblijven hier op grond van een bestuursrechtelijke maatregel.

Het beleid voeren wij zo humaan en doeltreffend mogelijk uit. Ook bereiden we de ingeslotenen goed voor op hun vertrek uit Nederland. Zo krijgen ze tijdens hun verblijf – met inachtneming van de orde en veiligheid – maximale bewegingsvrijheid. Hierdoor hebben ze kans om materieel en emotioneel zaken te regelen voor hun vertrek.

Maar er gebeurt nog meer op het terrein van ons detentiecentrum. Zo zijn wij een van de locaties van het opleidingsinstituut en de Dienst Vervoer en Ondersteuning. Ook wordt ons terrein gebruikt voor selectiedagen en maken het Bureau Integriteit en de Dienst Terugkeer en Vertrek gebruik van kantoorruimtes. Hierdoor krijg je te maken met verschillende soorten bezoekers, wat vraagt om een hoge mate van klantvriendelijkheid en hospitality.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw A. Pompen, hoofd veiligheid

06-30456067

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker backoffice

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Soesterberg
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 1 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker Vreemdelingenzaken

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Soesterberg
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 1 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Planner

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Soesterberg
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 1 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd