Teamleider Beveiliging

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Alphen aan den Rijn
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.554 - €3.452
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 25 november Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer 2835
 • Plaatsingsdatum 9 november 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Het geven van leiding aan een of meer teams van de beveiliging. De teams zijn belast met de bewaring en beveiliging van personen geplaatst binnen de inrichting, alsmede de beveiliging van personeel, gebouwen en objecten.

Het doel is het voorkomen van onveilige situaties door het toezien op een juiste naleving van veiligheidsvoorschriften en beveiligingsmaatregelen en door het doen inspecteren van materiële veiligheidsvoorzieningen. Behalve op een adequate uitvoering van de beveiligingsfunctie dient het functioneren gericht te zijn op de kwalitatieve groei van de medewerkers. Vanuit de beveiligingsfunctie groeit een substantieel deel van de medewerkers door binnen DJI naar andere disciplines en niveaus, zowel in de sector GW als de andere sectoren binnen DJI. Deze kwalitatieve groei is een waarborg voor de optimale uitvoering van alle noodzakelijke primaire processen. De teamleider beveiliging is een essentiële schakel in dit proces doordat deze een belangrijke rol speelt bij de instroom en doorstroom van (junior) complexbeveiligers ten behoeve van de kwaliteit van het primaire proces.

Je hebt een coachende manier van leidinggeven, kan snel schakelen en maakt verbinding met andere collega’s. Je hebt goede communicatieve vaardigheden en bezit de flexibiliteit om met verschillende mensen en situaties om te gaan.

Als teamleider beveiliging ben je verantwoordelijk voor de realisatie van de doelen van het organisatieonderdeel.

 

Functie-eisen

Niveau en opleidingen:

 • MBO+ werk- en denkniveau, aan te tonen middels een MBO-4-diploma.
 • Relevante aanvullende (DJI-)scholing op het gebied van veiligheid.

De teamleider beveiliging beschikt over:

 • Vaktechnische kennis van de bewaking en beveiliging, met name binnen en om een inrichting;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving en procedures;
 • Inzicht in de inhoudelijke en procesmatige aspecten van de detentie;
 • Vaardigheid in het (bege-)leiden van (groepen) medewerkers;
 • Vaardigheid in het voeren van operationeel overleg;
 • Vaardigheid in het toepassen van zelfverdedigings- en calamiteiten technieken;
 • Vaardigheid in het voeren van POP-gesprekken;
 • Contactuele vaardigheden, ook in gespannen situaties;
 • Didactische en coachende vaardigheden.

Competenties

 • (Organisatie)sensitiviteit
 • Klantgerichtheid
 • Discipline
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Ontwikkelen medewerkers
 • Aansturen medewerker
 • Plannen en organiseren
 • Zelfontwikkeling

 

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 8
 • Maand­salaris Min €2.554 Max. €3.452 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.

Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je motivatiebrief en cv.

Meer over de functiegroep Operationeel Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De penitentiaire inrichting (PI) Alphen aan den Rijn bestaat uit twee locaties (Eikenlaan en Maatschapslaan) en biedt met de regimes gevangenis, Extra Zorgvoorziening, Huis van Bewaring en Arrestanten plaats aan ongeveer 850 gedetineerden. Naast deze zorg bieden we, waar mogelijk en gewenst, de gedetineerden die in onze inrichting verblijven de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. De organisatie streeft naar professionaliteit en taakvolwassenheid en schept voor alle medewerkers een prettig werkklimaat. Van alle medewerkers wordt verwacht dat ze open, integer, initiatiefrijk en flexibel zijn.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrisch centra en detentiecentra. Het is zowel veelzijdig als boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer M. Bruynesteyn, hoofd veiligheid

08807 11551

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807 54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Teamleider beveiliging

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 19 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Gz-psycholoog / behandelcoördinator

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Medior inrichtingswerker zorg en behandeling

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Nieuwegein
 • Uren per week 27-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden