• Stand­plaats Veenhuizen
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €2.024 - €2.899
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Opslag / vervoer / logistiek
 • Reageren voor 11 september
 • Vacaturenummer 564907
 • Plaatsingsdatum 5 augustus 2022
 • Dienst­verband Vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Teamleider bij het Defensie Munitiebedrijf!

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als Teamleider stuur je een deel van het proces fysieke distributie op munitiemagazijnencomplexen en geef je leiding aan Voormannen en Behandelaren en overlegt intensief met Munitiebeheerders.
Je bent, samen met collegae, belast met de realisatie van de taakstelling van het cluster Uitvoering, je bent daarnaast verantwoordelijk voor de uitvoering van administratieve taken en geeft leiding binnen de producteenheid.

Wat ga je doen?

1. Als Teamleider draag je mede zorg voor de uitvoering van het proces fysieke distributie door:

 • het zorgdragen voor de ontvangst, controle en verzending van munitie en explosieve stoffen inclusief het CAD-PAD assortiment;
 • het flexibel inspelen op knelpunten;
 • het zorgdragen voor effectieve, efficiënte verdeling en inzet van capaciteit, materieel en beschikbare infrastructuur;
 • het zorgdragen voor controletellingen;
 • het zorgdragen voor het gebruikersonderhoud aan bedrijfsmiddelen en machines;
 • het indienen van voorstellen met betrekking tot capaciteit inzicht met een doorlopende planningshorizon;
 • het rapporteren van discrepanties en het doen van voorstellen ter verbetering.

2. Is verantwoordelijk voor de uitvoering van administratieve taken door:

 • het tijdig aanvragen van de benodigde inventaris, verbruiksartikelen en transportmiddelen;
 • het aanvragen en zorgen voor voldoende vervoersmodaliteiten;
 • het zorgdragen voor het onderhoud van beschikbare middelen.

3. Stuurt de werkzaamheden van het personeel aan door:

 • het verdelen van de werkzaamheden van het personeel;
 • het coördineren van de werkzaamheden van het personeel;
 • het stellen van prioriteiten;
 • het controleren van de uitvoering.
 • het houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken.
 • etc.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

Je komt terecht binnen “uitvoering” van het team Fysieke Distributie in Veenhuizen. Het team Fysieke Distributie bestaat uit ongeveer 100 personen. Binnen het team vind je oa. munitiebeheerders, munitiebehandelaren, voormannen, teamleiders, munitietechnici, brandweermensen, etc. Je gaat overwegend werken binnen Veenhuizen maar je moet rekening houden met werkzaamheden gedurende korte of langere tijd op een andere locatie van Dmunb.

Fysieke Distributie valt op zijn beurt onder het Defensie Munitie Bedrijf (Dmunb). Dmunb bestaat uit ongeveer 300 personen met een staf in Utrecht en is verantwoordelijke voor de hele logistieke keten van munitie, van inkoop, inslag, opslag, onderhoud, uitslag en afstoot indien dit nodig is.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Defensie Materieel Organisatie

De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.
Wil je meer weten over DMO? Bekijk de video van DMO hier: https://www.defensie.nl/organisatie/dmo.

Defensie Materieel Organisatie

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 56.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Majoor S. Sietzema

06-30450540

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Justin van der Laan, Recruitment Adviseur

06-30783039

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Voorman

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Veenhuizen
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Reageren voor 11 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Munitie technicus

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Pesse 3 - Magcplx Ruinen
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 21 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Munitiebehandelaar

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Veenhuizen - Mmc Veenhuizen
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 4
 • Reageren voor 21 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)