Teamcoordinator Waterschappen en Bestuur

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 14 december Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer IW DGWB 22-458
 • Plaatsingsdatum 23 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Nederland is een waterland. De opgaven op het terrein van water zijn omvangrijk en worden in de toekomst alleen maar groter en complexer. Als teamcoördinator waterschappen en bestuur, bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag, zet jij je passie voor waterbeleidsvraagstukken maximaal in.

De nadruk ligt op waterschappen en bestuur. De afdeling pakt deze vraagstukken en samenhangende uitdagingen als klimaatverandering, bodemdaling en ruimtedruk vanuit een gebiedsgerichte aanpak op. In de grote wateren zijn onze wateropgaven groot: tegengaan van watertekorten bij droogte, verbeteren van de waterkwaliteit, borgen van waterveiligheid en klimaatbestendigheid. In samenhang met opgaven als natuurontwikkeling, duurzame energieopwekking en verstedelijking en met de vele economische functies van onze grote wateren, zoals scheepvaart, visserij en zandwinning. Dit vraagt om een integrale aanpak. De tijd dat we land en water naar onze hand zetten, zoals onder voorouders deden, is voorbij. We voegen ons meer naar bodem en water. Wat goed is voor hen, is goed voor ons. Water en bodem als sturend principe voor de ruimtelijke ontwikkelingen van Nederland.

De afdeling Grote Wateren en Bestuur kent een aantal teams waaronder het team Waterschappen en Bestuur, Team Wadden, Team IJsselmeergebied en Zuidwestelijke Delta. Iedere team heeft een teamcoördinator. Samen met het Hoofd van de afdeling/tevens MT lid geeft je sturing aan één van de teams. Naast de inhoudelijke focus en trekkerschap van enkel dossiers geef je sturing aan het team en zorg je voor kwaliteitsborging van alle stukken die geproduceerd worden. Je coacht en weet het team op een hoger plan te tillen. Samen werken we aan een proactief en transparant Nederland. Waar nodig help je de teamgenoten om informatie op een professionele manier vorm te geven.

Focus teamcoördinator waterschappen en bestuur
In de afdeling zijn een aantal DG brede onderwerpen belegd, zoals de coördinatie van het Deltaprogramma en de voorbereiding van het Bestuurlijk Overleg Water en de coördinatie van de waterdebatten met de Tweede Kamer.
Op dit moment wordt met een wetswijziging voor de waterschapsbelastingen de eerste en noodzakelijke stap gezet om gesteld te staan voor de toekomst Daarnaast zijn er nog andere opgaven om de bekostiging van het waterbeheer verder te brengen. Dit gaat dan bijvoorbeeld om mogelijkheden om goed gedrag te kunnen belonen, betere toepassing van het beginsel vervuiler betaalt, betere toepassing van het beginsel de kostenveroorzaker betaalt.

Verder zijn er in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties diverse trajecten waarlangs gewerkt wordt aan een toekomstbestendig decentraal bestuur. Daarbij valt te denken aan Actieprogramma versterken bestuur en verankering van burgerparticipatie.

Wat ga je doen
Als teamcoördinator waterschappen en bestuur ben je onder meer verantwoordelijk voor de samenhang van het team (ca. 7 personen), heb je overzicht van de werkzaamheden en draag je bij aan een adequate verdeling van het werk. Ook zorg je voor strategische en tactische discussie op jouw terrein, ben je klankbord voor een aantal medewerkers en heb je een signalerende rol naar de manager en vervangt deze waar nodig. Je bent eerste aanspreekpunt voor de werkzaamheden in het taakveld waterschappen en bestuur en de praktische organisatie daarvan. Met het team en anderen binnen de directie ontwikkel je de strategie voor dit taakveld, geeft richting aan de uitvoering en verbindt dit met andere onderwerpen in het DG. Daarnaast verzorg je de voorbereiding van besluitvorming, adviseer je de minister, draag je bij aan Kamerbrieven en stuur je aan op de kwaliteit van stukken.
De medewerkers in de afdeling werken aan verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van visie op rol en positie waterschappen bij maatschappelijke opgaven rond klimaatverandering en energietransitie. En doorvertaling naar de inrichting van het bestuur van de waterschappen en financiële instrumenten. Advisering over de geborgde zetels in het bestuur van de waterschappen aan de hand van de politieke richting van het kabinet en de initiatiefwet
zoals die nu in de Eerste Kamer wordt behandeld. Maar ook met BZK invulling geven aan het openbaar bestuur. Het uitgangspunt is zoveel mogelijk eenduidigheid voor de drie medeoverheden (provincies, gemeenten, waterschappen). Daarnaast het versterken van de samenhang tussen de DG Water en Bodem-brede onderwerpen ruimte, Deltaprogramma, overlegstructuur water. De coördinatie Deltaprogramma en Stuurgroep Water dichter bij de andere DG brede taken beleggen.

Hoe werken wij
Je maakt onderdeel uit van een club enthousiaste en gedreven collega’s. Leren van elkaar en overdracht van kennis en expertise is wat wij doen. Iedere week organiseer je een startup met jouw directe collega’s en iedere maand is er een afdelingsoverleg en organiseren we samen heisessies. Werken in duo’s is gebruikelijk, zodat iedereen een achtervang heeft en kan sparren. Samen staan we sterk voor de grote opgave!
Als nieuwe collega kun je bij ons rekenen op een goed (online) inwerktraject waarbij je kennismaakt met onze organisatie en je collega’s.

Onze DG is groeiende in verband met de enorme wateropgave. Als teamcoördinator werk je mee om deze nieuwe organisatie verder vorm te geven.

 • je bent een zeer ervaren beleidsmedewerker. Je weet hoe de politiek werkt en kan daarin goed schakelen;
 • je bent in staat een strategie te ontwikkelen binnen een de politieke omgeving en met veel stakeholders en kan dit goed verbinden met andere onderwerpen;
 • je kunt sturen zonder macht en bent zo een verbindende factor voor het team en de afdeling;
 • je bent in staat om richting te geven aan de werkzaamheden van het team en hebt oog voor de individuele behoeften van teamleden om hun werk invulling te kunnen geven.

Naast deze eisen herken jij jezelf in de volgende eigenschappen

 • je bent verbindend richting de diversiteit aan stakeholders en bent in staat de samenwerking tussen de dossierhouders te versterken;
 • je hebt ervaring in het waterdomein of daar sterke affiniteit mee;
 • je voelt je thuis in de diverse settings van nationale overleggen en weet daarin effectief te opereren;
 • van nature beschik je over relativeringsvermogen en een gezonde dosis humor;
 • je hebt plezier om samen met DGWB collega’s de organisatie verder vorm te geven en deinst niet terug van veranderingen.
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.551 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces. Een (online) voorselectietest, een assessment, het maken van een casus en (online) screening via onder meer databanken kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces;
 • inschaling gebeurt op basis van opleiding en ervaring;
 • de eerste ronde sollicitatiegesprekken kunnen plaatsvinden via een online tool. We stemmen dit te zijner tijd af;
 • deze functie valt binnen het Functiegebouw Rijk in de functiefamilie Advisering en de functiegroep Coördinerend Beleidsmedewerker;
 • nog niet geplaatste medewerkers en medewerkers met een tijdelijke functie voor wie deze vacature passend is, hebben voorrang op medewerkers die al een toekomstvaste functie hebben;
 • bel voor meer informatie over de sollicitatieprocedure met Rob Stiekema, adviseur werving en selectie, via 06-25095127;
 • heb je inhoudelijke vragen over deze functie? Neem dan contact op met Anouk Verschuur, Afdelingshoofd Netwerkontwikkeling en Visie, via 06-52037815.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je werkt binnen de directie Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en Bestuur van het directoraat-generaal Water en Bodem. Als directie staan we aan de lat voor het ontwikkelen en in stand houden van een veilig en toekomstbestendig watersysteem. Hierbij richten we ons op het ontwikkelen van waterveiligheidsbeleid en het houden van de regie op uitvoeringsprogramma’s, zoals het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het Deltaprogramma. Daarnaast dragen we bij aan de verbeterde doeltreffendheid van het bestuur, instrumentatie als waterveiligheidsnormen en de besluitvorming van het waterbeheer. Verder werken we gebiedsgericht aan de grote wateren en aan de klimaatadaptatie in Nederland. Ook steken we energie in kennis en innovatie, onder meer via onderzoeksprogramma’s. Een belangrijke taak is ook de rapportage en communicatie over het waterbeleid.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een goede doorstroming in een schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Vlot, veilig en leefbaar: dat is Infrastructuur en Waterstaat.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Anouk Verschuur, Afdelingshoofd Netwerkontwikkeling en Visie

06-52037815

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Rob Stiekema, adviseur Werving & Selectie

06-25095127

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsondersteuner Grote Wateren en Bestuur

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 15 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker Waterschappen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 14 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend Beleidsmedewerker Klimaatadaptatie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 2 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)