System Architect Informatiemanagement

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 27 mei Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20210415_13b
 • Plaatsingsdatum 26 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Heb jij ervaring met het ontwikkelen en onderhouden van applicatie- en voorzieningenarchitecturen? Heb jij een visie op systeeminrichting waarmee je gehoor kan geven aan de wensen van gebruikers? Wil je bovendien bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het informatiemanagement binnen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)? Dan is deze functie als Systeem Architect bij de NVWA echt iets voor jou!

Als System Architect kom je te werken binnen de directie Interne Organisatie, afdeling Informatie-management (IM), van de NVWA.

Je bent verantwoordelijk voor het doorvertalen van gebruikerswensen en non-functionals naar een systeeminrichting die past bij de NVWA. Samen met de verschillende architecten geef je vorm aan de voorzieningenarchitectuur. Dit doen jullie onder andere door samenhang aan te brengen in applicaties en componenten, conform (architectuur) kaders en kernconcepten. Jij zal je met name richten op het bewaken en doorontwikkelen van de nieuwe ontworpen systeeminrichtingen. Hierbij kun je gebruik maken van de proces-, product- en informatiemodellen, die door de business zijn ontwikkeld. Je kijkt naar de op de wijze waarop het primaire proces kan worden ondersteunt door (geautomatiseerde) standaard voorzieningen die passen in het NVWA landschap. Waar nodig schakel je de hulp van productmanagers en productowners in.

Jij stemt af met interne en externe stakeholders en en zorgt ervoor dat verschillende belangen en perspectieven in de voorzieningenarchitectuur meegenomen worden. Je signaleert en analyseert belangrijke maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en vertaalt deze door naar bedrijfsspecifieke proposities en een bijpassende architectural runway. Je brengt je architectuur expertise in bij het opstellen van business cases, project/PI-voorstellen en veranderprogramma’s. Daarnaast over je veel met collega architecten en vertegenwoordig je de NVWA naar buiten toe. Je neemt deel in architectuurplatforms (onder meer met de ICT leverancier DICTU) en adviseert het afdelingshoofd gevraagd en ongevraagd over de doelstelling, uitvoering, kosten en risico’s van IV/ICT-vraagstukken en –projecten.

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Wij organiseren op 10 mei 2021 van 10.00 uur tot 11.00 uur een Webinar, waarin we je graag meer vertellen over het werk als System Architect bij de directie Interne Organisatie. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Wil je erbij zijn? Meld je dan hier direct aan.

Functie-eisen

Jij bent in staat om onafhankelijk een oordeel te vormen. Je overlegt voorstellen en kunt je duidelijk uitdrukken. Je bent in staat om zelfstandig te werken, maar vindt het ook leuk om onderdeel van een team te zijn en samen continue te verbeteren. Je bent in staat om op overtuigende wijze met alle lagen van de organisatie te communiceren en je hebt gevoel voor politieke verhoudingen in een complexe bestuurlijke omgeving. Je vindt het leuk om klantgericht bezig te zijn en kunt goed luisteren. Je beweegt je makkelijk in alle lagen van de organisatie. Tot slot vind je het leuk om jezelf te blijven ontwikkelen.

Daarnaast zien we graag dat je beschikt over:

 • WO werk- en denkniveau.
 • Ervaring met het ontwikkelen, onderhouden en operationaliseren van applicatie- /voorzieningenarchitectuur.
 • Affiniteit met het inrichten van processen (conform het concept van Zaakgericht Werken).
 • Ervaring binnen de Rijksoverheid en/of semioverheid is een pré.
 • Kennis van de methoden en standaarden die het vak van architect met zich meebrengt en gaat hier pragmatisch mee om.

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Analytisch vermogen en creativiteit
 • Overtuigingskracht
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.281 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Waar kom je te werken?

De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang, jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.

Wat bieden wij jou?

 • Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie.
 • Ruime opleidings- en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
 • Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
 • Er heest een prettige werksfeer binnen de verschillende locaties en het hoofdkantoor is gevestigd op loopafstand van het Centraal Station in Utrecht.
 • Regelmatig leuke activiteiten met je collega’s, zoals onze (inmiddels legendarische) pub-quiz!

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de CAO Rijk- en NVP-sollicitatiecode.
 • Voor werken bij de NVWA is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
 • Betreft het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je (in beginsel), ter beoordeling van je geschiktheid, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.
 • Geef duidelijk in je curriculum vitae aan dat je aan de gevraagde opleidingseisen voldoet.
 • De selectiecommissie kan referenties inwinnen, maar zal dit altijd vooraf met jou afstemmen.  
 • Een online screening via bijvoorbeeld zoekmachines of sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), kan een vereiste zijn voor een aantal functies bij de NVWA  (o.a. bij de IOD).

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Informatiemanagement (IM) is een uitvoerende afdeling van de directie Interne Organisatie en is verantwoordelijk voor het structureren van informatie, processen en voorzieningen tot een samenhangend geheel. De afdeling is verantwoordelijk voor de ondersteuning van het gebruik daarvan, de borging van de beschikbaarheid voor de NVWA en het infrastructureel beheer. De afdeling werkt nauw samen met het CIO office. IM zet samen met de business in op de ontwikkelingen naar een kennisgedreven en risicogerichte organisatie én op duurzame bedrijfsvoering door deskundig en innovatief handelen. Daarbij geldt: de gebruiker centraal, een slagvaardige realisatie en goede communicatie hierover. IM werkt samen met gebruikers, collega-diensten en ICT leveranciers aan betrouwbare en gebruiksvriendelijke ICT en betere hulp bij problemen.

Het brede werkterrein van de afdeling IM omvat primair:

 • Het ontwikkelen van een toekomstvisie rondom een voor de NVWA passend applicatielandschap.
 • Het ondersteunen van de directie DIO bij de inrichting van haar informatiehuishouding rondom PIOFAH taken.
 • Het doorvertalen van door de business geformuleerde wensen en eisen in de vorm van een solution (architectuur).
 • Sourcings aspecten op gebied van (systeem)ontwikkeling binnen de veranderinitiatieven van de business. Vanuit de afdeling worden onder meer modelleurs en testers gefaciliteerd, ten behoeve van de inzet in continue verbeterprocessen.
 • Het beheren van werkplekken, applicaties en componenten.
 • Het ontwikkelen en/of voorzien van operationele, tactische & strategische informatie voor de verschillende divisies en directies.

De afdeling IM is één van de drie onderdelen van de IV voortbrengingsketen en werkt nauw samen met de CIO-Office en de productmanagementonderdelen van de verschillende divisies. De CIO office stelt in deze voortbrenging de kaders vast en toetst deze in de verschillende verbeterprocessen. De productmanagement onderdelen (in vorming) zijn gepositioneerd binnen de verschillende primaire directies zoals Handhaven, Keuren Strategie en Interne Organisatie. De business is zelf verantwoordelijk voor de opzet en werking van haar eigen primaire processen waarbij product management een primaire focus heeft op de (voorgenomen) veranderingen en daaruit voortvloeiende verbeterinitiatieven.

IM levert daarbij passende oplossingen, conform gestelde kaders, zoals o.a. het onlangs beschreven applicatie landschap. Daarnaast stuurt IM ook de ICT leverancier aan die o.a. verantwoordelijk is voor de de technische infrastructuur.

De afdeling IM bestaat uit 4 teams: Beheer&Onderhoud 1 en 2, Onderhoud & support en Business intelligence & projecten in totaal ca. 80 fte. Elk team heeft een eigen teamleider. Alle drie rapporteren direct aan het afdelingshoofd IM.

De afdeling IM zal in de komende jaren doorgroeien naar een meer gedecentraliseerde IV inrichting waarbij de focus ligt op de integrale ondersteuning van processen in ketens. NVWA beweegt zich steeds meer van projectmatig gedreven organisatie naar een organisatie die zich continue probeert te verbeteren aan de hand van productmanagement en agile werken.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het lijkt vanzelfsprekend dat ons eten en andere producten veilig zijn. Consumenten en gebruikers moeten hierop kunnen vertrouwen. Bedrijven werken daar iedere dag aan. De overheid ziet er op toe dat zij zich aan de geldende wetten en regels houden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Door het voeren van de dialoog met belanghebbenden, het toezien op (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s vergroten we de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren.

De NVWA ziet erop toe dat bedrijven hun zaken goed op orde hebben om gezondheid, veiligheid en kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij gaan we uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen treden we stevig op in het belang van de samenleving.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken, en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit 4 directies, Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

de heer H.J. (Henk Jan) Bus, Afdelingshoofd Informatiemanagement

06-27134047

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Strategisch adviseur Informatiemanagement

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Business Architect Strategie

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Enterprise Architect

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)