• Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €3.003 - €4.762
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 5 februari Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 536760
 • Plaatsingsdatum 11 januari 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Systeemmanager Cat 3!

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als Systeemmanager Cat 3 handel je zowel op zakelijk als sociaal gebied integer.

Wat ga je doen?

De Systeemmanager Cat 3 legt verantwoording af ten aanzien van de kwaliteit van inhoudelijke voorbereiding, advies(deel)producten en adviezen. Specifieke beleidslijnen, relevante wet- en regelgeving, processen en procedures vormen de basis voor de uitvoering van de werkzaamheden. De Systeemmanager Cat 3 beslist over de uitvoering en implementatie van bedrijfsvoeringproducten, -diensten en -processen en inhoud van te leveren advies(deel)producten.

1.Ondersteuning en advies, door:

 • Het leveren van inhoudelijke voorbereiding aan het bedrijfsvoeringproces;
 • Het leveren van inhoudelijke advies, alternatieven, oplossingsrichtingen en advies(deel)producten op basis van inhoudelijke analyses voor implementatie en uitvoering van producten, diensten en processen;
 • Het verlenen van advies en assistentie over de (technische) mogelijkheden en ontwikkelingen met betrekking tot het materieelpakket en gerelateerde nieuwe behoeften en vervanging;
 • Het leveren van inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming;
 • Het uitvoeren van procesmatige en procedurele implementatie van producten en diensten;
 • Het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan ontwikkeling van bedrijfsvoeringproducten, diensten en processen;
 • Het zorg dragen voor het ontwikkelen van materieellogistieke en materieelspecifieke expertise.

2. Voorbereiding, ontwikkeling en implementatie van producten, diensten, door:

 • De totstandkoming van het Programma van Eisen met betrekking tot systeem specificaties;
 • Het overnemen van de verantwoordelijkheid als systeemmanager voor nieuw ingestroomd systeem/materieel van een projectmanager (categorie 1, 2 of 3) op basis van een overdrachtsprotocol.

3. Evaluatie en monitoring, door:

 • Het voorbereiden en projectmatig doen uitvoeren van systeemmodificaties en het goedkeuren van wijzigingen in het systeem;
 • Het periodiek evalueren/vaststellen in het systeemoverleg of de gevraagde beschikbaarheid nog steeds wordt geleverd én tegen de laagste kosten;
 • Het monitoren en anticiperen op ontwikkelingen in wet- en regelgeving (en dit vertalen naar consequenties voor het systeem);
 • Het leveren van bijdragen aan evaluatie van ontwikkelings- en veranderingsprocessen;
 • Het monitoren van bedrijfsvoeringprocessen (implementatie en uitvoering);
 • Het zorg dragen voor het opstellen en aanpassen van de meerjaren exploitatieraming;
 • De uitvoering van offerte-evaluatie voor wat betreft de technisch-inhoudelijke aspecten.

4. Projecten uitvoeren, door:

 • Het uitvoeren van (deel)projecten op specifiek aandachtsgebied (voorbereiding, begeleiding en uitvoering);
 • Het deelnemen aan (inter)departementale projecten op vakgebied;
 • Het overleggen met betrekking tot de toewijzing van de benodigde interne personele capaciteit uit de afdeling/sectie op basis van het door Hoofd Sectie Systeemmanagement goedgekeurde (initiële) systeemplan;
 • Jaarlijks een projectplan op te stellen waarin wordt aangegeven welke wijzigingen al of niet gebundeld in een release gerealiseerd worden;
 • Binnen de aangereikte speelruimte regie te voeren op de inzet van schaarse capaciteit in geval van 2e lijns overstijgende incidenten.

Contacten

 • De contacten kenmerken zich door intern en extern over het aandachtsgebied en over de voorbereiding en advies voor implementatie en uitvoering om inhoudelijk af te stemmen en te adviseren;
 • Met vertegenwoordigers van interne opdrachtgever JIVC (VAM), waaronder programmamanagers en architecten en externe opdrachtgever (behoeftesteller);
 • Met vertegenwoordigers van de Operationele Commandos in hun rol als behoeftesteller en gebruiker;
 • Met vertegenwoordigers van de Operationele Commandos van de systeemlogistieke bedrijven accountmanagers, assortimentsmanagers, ILS medewerkers en medewerkers techniek, etc. tijdens de projectfase in hun rol van instandhouder i.v.m. (de inrichting van) de instandhouding;
 • Met projectmanagers, adviseurs en architecten van de afdeling Bedrijfsvoering, overige systeemmanagers en met de andere afdelingen en DMO/MATLOG;
 • Met verwervers/contractmanagers, (project)controllers, planners en bedrijfsvoeringsmedewerkers tijdens de verwerving en levering van nazorgse projectactiviteiten en/of updates t.b.v. de instandhouding;
 • Met vertegenwoordigers van de (inter)nationale industrie tijdens het nakomen van contracten als tijdens het voorzien in proces bij informatie- en offerteaanvragen, contractonderhandelingen en het opstellen van contracten;
 • Met vertegenwoordigers van (inter)nationale (overheid)instanties om de samenwerking te zoeken en daardoor aansluiting te vinden bij relevante ontwikkelingen.

Wat vragen we?

Kennis/Opleidingseisen:
HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur afgeronde opleiding op het gebied van Informatiekunde of Informatiemanagement of een vergelijkbare combinatie van opleiding en ervaring, zo nodig toetsbaar in een assessment;

Militairen: vergelijkbaar opleidingstraject vakgebied/dienstvak Elec/CIS/E/Z/TD/VBDD;

Aanvullend vakgebonden: SAP-opleidingen op het gebied van (wapen)systeemmanagement.

Ervaringseisen:

 • Werkervaring in een soortgelijke functie.

Competenties:

 • Kostenbewust;
 • Communiceren;
 • Analyseren;
 • Organisatiegericht;
 • Stressbestendig;
 • Klantgericht;
 • Besluitvaardig.

Kennis, inzicht en vaardigheden:

 • Algemeen theoretische kennis van het aandachtsgebied en inzicht in relevante ontwikkelingen en processen;
 • Specifieke kennis op het vakgebied van de sectie, operationele IV en het materieellogistiek proces;
 • Kennis van financiële, personele, juridische, commerciële en organisatorische aspecten van systemen;
 • Inzicht in organisatorische en inhoudelijke samenhangen;
 • Inzicht in de structuur, werkwijze en het optreden van de Operationele Commandos en HDBV;
 • Inzicht in- en ervaring met software ontwikkelprocessen en systeemintegratie;
 • Vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen;
 • Vaardigheid in het opstellen van adviesrapporten, notities en dergelijke en inhoudelijk tot stand brengen van advies(deel)producten;
 • Vaardigheid in het leiding geven aan systeemteams;
 • Vaardigheid in het ondersteunen van projectopdrachten, bij voorkeur volgens een bekende projectenmethodiek (bijvoorbeeld PRINCE II en IPMA);
 • Goede communicatieve en commerciële vaardigheden en het vermogen om anderen te overtuigen en te motiveren.
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Salaris­omschrijving

  Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek van 38 uur. Je inschaling wordt gebaseerd op je werkervaring en opleidingsachtergrond.

 • Maand­salaris Min €3.003 Max. €4.762 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Maximaal aantal uren per week 38

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een tegemoetkoming voor woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

 • De selectiegesprekken zullen vooralsnog plaatsvinden in de eerste weken van februari 2023; het zou kunnen dat gesprekken met externe kandidaten later of niet gepland worden aangezien de interne selectieronde eerst gehouden gaat worden.
 • Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.
 • Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je afkomstig zijn uit een land uit de Europese Economische Ruimte. Mocht dit niet het geval zijn dan beschik je over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA).

Defensie DMO is van iedereen en voor iedereen, we zijn ervan overtuigd dat we met een diverse en inclusieve organisatie onze taak, verbinding maken tussen willen en kunnen, het beste kunnen uitvoeren wanneer ons personeel een afspiegeling is van de maatschappij. Wij nodigen je daarom graag uit om te solliciteren op deze functie!

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de afdelingen Maritieme IT, Luchtgebonden & Joint IT en Generieke IT en Infrastructuur (GIT & Infra), organisatorisch ondergebracht binnen het Joint IV Commando (JIVC) van de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Maritieme IT en Luchtgebonden & Joint IT
De afdelingen Maritieme IT en Luchtgebonden & Joint IT zijn dé defensieleveranciers van complete systemen, applicaties, trainers en simulatoren voor de krijgsmacht in het betreffende domein. De afdelingen dragen op basis van kennis van operationele gebruikers- en instandhoudingsprocessen bij aan de vertaling van eisen en wensen naar concrete specificaties, hetzij t.b.v. een eigen software-ontwikkeltraject dan wel t.b.v. een extern aan te besteden ontwikkelopdracht. De afdelingen voeren daarnaast het systeemmanagement over alle in stand te houden systemen, trainers en simulatoren. De afdelingen leveren tevens (ook on site) support op de door de afdeling geleverde systemen en levert technische assistentie bij de implementatie en vervanging van deze systemen.

Generieke IT en Infrastructuur
De afdeling Generieke IT en Infrastructuur (GIT&Infra) is verantwoordelijk voor het leveren van advies, diensten, systemen en applicaties voor de generieke informatietechnologie, in het bijzonder voor de business capability Infrastructuur en generieke IT. De afdeling is verantwoordelijk voor de realisatie en instandhouding van de defensiebrede IT-infrastructuur. De primaire doelstelling van afdeling GIT&Infra is zorg te dragen voor Business IT Alignement in het generieke IT-domein en de lifecycle van alle IT-infrastructuur voor de generieke IV/ICT-producten uit te voeren. Dit geldt voor zowel standaard als maatwerk IV/ICT-producten en aan klanten conform de afgesproken criteria tijd, geld en kwaliteit. De afdeling GIT&Infra geeft hiermee invulling aan een samenhangende generieke IT en borgt hiermee een generieke informatiehuishouding die aansluit op de bedrijfsvoering van Defensie, welke de gebruiker in staat stelt om optimaal gebruik te maken van de verschillende IV-faciliteiten.

Defensie Materieel Organisatie

De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.

Wil je meer weten over DMO? Bekijk de video van DMO hier: https://www.defensie.nl/organisatie/dmo.

Defensie Materieel Organisatie

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 56.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer R. van Es, Teamleider

06-53987833

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Euredice Bouthisma, Recruitment Adviseur

06-51782772

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

1e Beheerder ICT

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 12 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

1e Network Engineer (1e Beheerder ICT) – IP

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 26 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Beheerder ICT

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 26 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd