Strategische businesscontroller ICT

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / directie Financieel-Economische Zaken (FEZ)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.710
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Auditing / accountancy, Financieel / economisch, ICT
 • Reageren voor 10 maart Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer LFEZ20200108_11/12
 • Plaatsingsdatum 24 februari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het klimaatvraagstuk, meer biodiversiteit en een werkbare verbinding tussen natuur en landbouw. Het zijn enkele van de vele uitdagingen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Als businesscontroller ICT vervul jij hierin een sleutelrol op strategisch en bestuurlijk niveau. Hoe? Door te adviseren over de besteding van omvangrijke ICT-budgetten. De kwaliteiten van een businesscontroller neem je mee, de ICT-kennis brengen je ervaren collega’s je bij. Ontwikkel jezelf in deze afwisselende baan in Den Haag!

Hoe maak je veranderinitiatieven succesvol? Achter die vraag schuilt een hele wereld. Een wereld die jij als strategisch businesscontroller verkent. Denk aan het duiden van rollen, het aanpassen van werkprocessen, een betere samenwerking binnen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) én Economische Zaken en Klimaat (EZK), maar ook aan besturing en financiën. Daarom voer je je functie uit in de driehoek van de directie Financieel-Economische Zaken (FEZ), de CIO-office en de directie Bestuurlijke en Politieke Zaken. Namens FEZ ben je het aanspreekpunt voor de CIO-office en de chief information officers van de diensten en agentschappen van LNV. Je werkt nauw met hen samen bij het beoordelen van businesscases voor nieuwe ICT-investeringen. Hierbij let je onder meer op de financieel-economische, organisatorische en politiek-bestuurlijke risico’s.

Jouw adviezen voorkomen dat we uit onze ICT-budgetten lopen. En dat is soms ingewikkelder dan het lijkt. Neem bijvoorbeeld een claim die bij FEZ wordt ingediend voor de vervanging van verouderde software. Op het eerste oog is het voorstel een prima te verantwoorden investering met hoge urgentie. Wanneer je kritischer kijkt, signaleer je mogelijke risico’s voor de toekomst. Ook zie je dat de indiener van de claim zich al enigszins verbonden heeft aan een specifieke partij en dat een afwijzing zijn eigen (continuïteits)risico’s met zich meebrengt. Dit kan jou als onafhankelijke adviseur in een lastige positie brengen. Jij gaat voor het bestuurlijk beste advies waar het ministerie van LNV nog jaren plezier van heeft.

Wanneer je in deze functie start, zorgen we dat je goed wordt opgeleid. Ervaren collega’s en jouw persoonlijke buddy leren je alles over ICT wat je moet weten. Denk aan ICT-projectmethodieken en –projectrisico’s, cybersecurity, privacy en IV. En aan wat het bureau ICT Toetsing precies doet en wat jouw verantwoordelijkheden zijn in het CIO-stelsel. Is het nodig dat je nog een aanvullende training of opleiding volgt? Dan regelen we dat. Zo kun jij uitgroeien tot dé strategische ICT-controller van LNV.

Functie-eisen

Onafhankelijkheid is voor jou belangrijk. Net als samenwerken én netwerken. Dit helpt je om de juiste informatie boven tafel te krijgen en zicht te houden op besluitvormingsprocessen. Jouw creatieve en flexibele instelling brengen jou ver. Net als jouw overtuigingskracht. Je kunt goed plannen en organiseren en neemt initiatief. Of je nu een gesprek hebt met de chief information officer of collega’s van de directies Financieel-Economische Zaken of Bestuurlijke en Politieke Zaken: jij toont visie en doet je zegje. Je kunt je adviezen goed beargumenteren en weet de essentie feilloos samen te vatten en over te brengen. Met onzekerheid en stressvolle situaties kun jij goed omgaan. Ook begrijp je dat een praktisch uitvoerbaar plan soms beter is dan het beste plan. Je houdt van pionieren, wilt werken voor een groeiende organisatie in opbouw en draagt graag bij aan het uitzetten van de strategische koers van de afdeling.

Verder heb je:

 • Een relevante achtergrond op wo-niveau, bijvoorbeeld op financieel-economisch of bedrijfseconomisch gebied.
 • Affiniteit met ICT en de drive om je de komende jaren te ontwikkelen tot ICT-controller.
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit, opgedaan bij een grote overheidsorganisatie of een grote (commerciële) organisatie.
 • Een analytisch denkvermogen.

Competenties:

 • Organisatiesensitiviteit
 • Plannen en organiseren
 • Overtuigingskracht
 • Flexibiliteit
 • Samenwerken
 • Netwerkvaardigheid
 • Innovatief handelen

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Het gaat om een functie voor 32 tot 36 uur per week. Daarnaast vinden we het belangrijk dat je kunt werken op de manier die voor jou prettig is. Dat betekent onder andere dat je je werktijden - in overleg - flexibel kunt indelen.
 • Mogelijk vragen we referenties op.
 • Wij investeren in jouw opleiding op het gebied van ICT en gaan er dus van uit dat je de intentie hebt om deze functie meerdere jaren uit te voeren.
 • Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij Ghislaine van der Haar, afdelingshoofd Beleidscontrol en plaatsvervangend directeur Financieel-Economische Zaken, via 06 – 29 40 46 29 of g.j.a.vanderhaar@minlnv.nl.
 • In verband met de coronacrisis verlopen de sollicitatieprocedure en de inwerkperiode anders dan normaal. Mogelijk vinden de kennismakingsgesprekken plaats via videobellen. Ook werk je de eerste tijd voorlopig vanuit huis. Je hoort hier bij je uitnodiging meer over.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je dit moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Beleidscontrol van de directie Financieel-Economische Zaken toetst of de plannen van het ministerie van LNV binnen het budget blijven. Om wat voor plannen het gaat? Denk aan het stikstofbeleid, het mestbeleid, de verduurzaming van de intensieve veehouderij of de kwaliteit van natuur en water. Onderwerpen die impact hebben op burgers, boeren, flora en fauna.

Voor de twee directoraten-generaal Agro en Natuur, Visserij en Landelijk gebied en de directies daaronder zijn wij adviseur en sparringpartner. Specifiek geeft de afdeling ook invulling aan de eigenaarsadvisering voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, opdrachtgeversadvisering voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en ook advisering voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU. En aan zelfstandige bestuursorganen en de control op EU-beleid, ICT en apparaatskosten. We kijken niet alleen óf iets kan, maar denken ook mee over risico’s en alternatieve oplossingen.

Onze afdeling Beleidscontrol bestaat uit zeventien mensen. Onderling is de sfeer goed en gezellig. Naast hard werken hoort een geintje op zijn tijd er zeker bij en staan we samen regelmatig stil bij onze successen. Wat werken bij de afdeling Beleidscontrol zo interessant maakt? Jij bouwt mee aan een solide organisatie. Daarnaast krijg je te maken met onderwerpen die heel dicht bij de burger staan, veel media-aandacht krijgen, vrijwel altijd ICT-componenten bevatten en een internationale dimensie hebben vanwege Europese subsidies en regelingen.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / directie Financieel-Economische Zaken (FEZ)

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

directie Financieel-Economische Zaken (FEZ)

De directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) is de concerncontroller van het ministerie en is een directie die opereert in een dynamisch werkveld. We zijn in korte tijd gegroeid van vijftien naar dertig medewerkers. Bij ons heb je volop kansen om mee te bouwen aan de ontwikkeling van de directie en de instrumenten.

Bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt de dienstverlening op de terreinen ICT, personeel en financiële administratie gedeeld met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De directie FEZ bestaat uit twee afdelingen: Begrotingszaken en Beleidscontrol.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ghislaine van der Haar, afdelingshoofd Beleidscontrol en plaatsvervangend hoofd FEZ

06 – 2940 4629

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Toezicht Natuur

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Ondersteuner medezeggenschap

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directie Bedrijfsvoering
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 11 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

IV-portfoliomanager

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 23 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)