strategisch teamleider van de directie Grote Ondernemingen (Eindhoven)

Het ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Eindhoven
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.340 - €7.532
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 26 september Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer DGBd-2019/GO Zuid 2
 • Plaatsingsdatum 11 september 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

De directie Grote ondernemingen (GO) is verantwoordelijk voor de behandeling van de ongeveer 8.600 grootste ondernemingen en non-profitorganisaties. De directie GO kent een vijftal regio’s met binnen de regio soms meerdere kantoren. Deze regio’s worden aangestuurd door regiodirecteuren. Daarnaast kent de directie een drietal landelijk opererende units te weten Invordering, Internationaal en Specials.

De regio Zuid bestaat uit drie locaties: Breda, Eindhoven en Maastricht. Elke locatie heeft één of meerdere units (elke unit bestaat uit ongeveer 100 medewerkers en 4 teamleiders), die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van grote ondernemingen en non-profit organisaties.

Voor de locatie Eindhoven zoeken we twee strategische teamleiders. De teamleiders geven leiding en richting aan een groep professionals, zijnde (assistent) klantcoördinatoren, heffers en controlemedewerkers en zijn verantwoordelijk voor een klantpakket waarin multinationals, grote familiebedrijven, grote dochterondernemingen van internationale ondernemingen en non-profit organisaties.

De complexiteit van het klantpakket zit in de combinatie van bijzonder omvangrijk en/of fiscaal hoogstaande kwesties. Het betreffen de grootste posten van Nederland die veelal ook politiek-maatschappelijk gevoelig zijn. Het acteren op een breed speelveld waarbij inzicht wordt verlangd van externe factoren die samenhangen met de fiscale klantbehandeling, vraagt van de strategische teamleider een natuurlijke alertheid.

Van de strategisch teamleiders wordt verwacht dat zij, samen met de klantcoördinator, fiscale sturing geven aan de klantbehandeling van deze posten en in gesprek kunnen gaan op het niveau van de Raad van Bestuur en hun adviseurs.

Naast de fiscale sturing zijn de strategisch teamleiders verantwoordelijk voor de belangen en de ontwikkeling van de medewerkers. Vanwege de verantwoordelijkheid die de strategisch teamleiders hebben naar het hoger management en naar de andere teamleiders, zijn zij in staat overall organisatorische ontwikkelingen en klantbehandelingsvraagstukken op te kunnen pakken.

Functie-eisen

Je hebt een WO-diploma in een relevante richting (bijv. fiscaal recht, fiscale economie, accountancy); leidinggevende ervaring binnen of buiten het segment Grote ondernemingen (bij voorkeur op meerdere plaatsen en met meerdere processen) of anderszins relevante leidinggevende ervaring.

Voor de functie is kennis van en minimaal 5 jaar ervaring met vakinhoudelijke fiscaliteit en handhavingsprocessen een vereiste.

Verder vragen wij een redelijke beheersing van Engels in woord en geschrift, alsmede kennis van internationale fiscale problematiek.

Wij zijn op zoek naar iemand die:

 • beschikt over goede management- en leiderschapsvaardigheden die passen bij een veranderende organisatie;
 • resultaatgericht is;
 • zich makkelijk beweegt in netwerken en gebruik maakt van de kennis en kunde van zijn/haar relevante omgeving;
 • transparant is over de keuzes die hij/zij maakt;
 • zich verantwoordelijk gedraagt voor datgene waar hij/zij voor staat;
 • zorg draagt dat deze vertaling ook landt bij de medewerkers op de werkvloer;
 • zich openstelt voor medewerkers zodat zij zich gesteund voelen bij het realiseren van de doelstellingen;
 • voorbeeldgedrag vertoont en dat ook vraagt van anderen;
 • het voortouw neemt en anderen daarin mee kan nemen;
 • aanspreekt en zelf aanspreekbaar is;
 • gevoel heeft voor politieke verhoudingen en bestuurlijke context van vraagstukken;
 • die mobiel en flexibel is en bereid is het werk op meerdere plekken waar nodig uit te voeren.

Rijksbrede visie op publiek leiderschap

In de Rijksbrede visie op publiek leiderschap zijn er kernkwaliteiten waarover iedere publieke leider dient te beschikken. Deze kernkwaliteiten zijn:

 • Samenwerken “De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

  Integriteit “De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

  Reflectie “De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.340 Max. €7.532 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

Informatie:

Voor meer informatie kun je de volgende contactpersonen benaderen:

Over de vacatures Wendy Kremers, Regiodirecteur GO Zuid, tel. 06-18605086

Marieke van den Brand, Regiodirecteur GO Zuid, tel. 06-46280578 Over de sollicitatieprocedure Marise Hazenberg, MD adviseur, tel. 06-48135880

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het DG Belastingdienst is sterk in ontwikkeling, op weg naar een toekomstbestendige organisatie, met op dit moment ruim 28.000 medewerkers. Belastingen, Toeslagen, Douane en FIOD vormen de basis (www.DGBD.nl). Modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, informatiegericht toezicht en data-analyse staan centraal. De invloed van politieke, publicitaire en maatschappelijke dynamiek is ook voor het DG Belastingdienst flink toegenomen.

Het ministerie van Financiën

Bij het ministerie van Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar als middel om publieke belangen te borgen en beleidskeuzes te kunnen afwegen. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven, borgen het goed functioneren van het financiële stelsel en streven naar een economisch en financieel gezond Nederland en Europa. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven. Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht. De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting en de DG Belastingdienst.  

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Wendy Kremers, Regiodirecteur GO Zuid

06-18605086

Marieke van den Brand, Regiodirecteur GO Zuid

06-46280578

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marise Hazenberg, MD adviseur

06-48135880

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Hoofd locatie Breda bij de directie MKB van het DG Belastingdienst

Het ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 26 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Landelijk vaktechnisch coördinator Controle

Het ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den-Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 22 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Manager grote ondernemingen Zuid & Noord-West

Belastingdienst
 • Stand­plaats Eindhoven, Maastricht, Amsterdam
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling