Strategisch Teamleider unit LT&EH bij de directie Grote Ondernemingen

Het ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.810 - €8.163
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 1 februari Nog 1 dag
 • Vacaturenummer BABD 11-23
 • Plaatsingsdatum 13 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De opgave voor de strategisch Teamleider

Voor de unit Landelijk Toezicht & Economische Handhaving (LT&EH) zoeken we een strategisch Teamleider.

Hoewel de unit onderdeel is van de directie Grote Ondernemingen (GO), bestaat het team uit zowel medewerkers van GO als medewerkers van de directie Midden- en Kleinbedrijf. Het team legt de focus op de fiscale behandeling van complexe en omvangrijke transacties en/of gebeurtenissen, waarbij naast fiscaal belang vaak een maatschappelijk aspect een rol kan spelen. Denk bijvoorbeeld aan de integriteit van het openbaar bestuur of van de financiële wereld. De strategisch teamleider zorgt ervoor dat in de prioritering van onderzoeken de juiste keuzes worden gemaakt.

Het betreft een multidisciplinair, segment-overstijgend team van ruim dertig medewerkers, bestaande uit fiscalisten, (forensisch) accountants en ontvangers die in behandelteams aan casussen werken. Het team gaat zelf actief op zoek naar relevante casussen, maar krijgt deze ook aangereikt van collega’s of van ketenpartners zoals de FIOD of de Autoriteit Financiële Markten. De strategisch teamleider geeft de medewerkers de nodige ruimte en richting opdat het team optimaal kan functioneren.

De strategisch Teamleider staat pal voor zijn/haar medewerkers en houdt hen uit de wind bij hevige weerstand van de belastingplichtige(n) en de (fiscale) adviseurs en advocaten. Met grote regelmaat zijn de (financiële) belangen bij onderzoeken aanzienlijk. Soms krijgen de onderzoeken een strafrechtelijk vervolg. Je moet stevig in je schoenen staan en het juiste tegenwicht kunnen bieden aan die weerstand; en belangrijker nog: daarbij zorgdragen voor een veilige werkomgeving voor de medewerkers.
Naast de fiscale sturing is de strategisch Teamleider verantwoordelijk voor de belangen en de ontwikkeling van de medewerkers. De strategisch Teamleider rapporteert aan het Hoofd Unit Landelijk Toezicht en Economische Handhaving.

We zijn op zoek naar een stevige, verbindende manager die:

 • Beschikt over management- en leiderschapsvaardigheden die passen bij een dynamische organisatie
 • Zich makkelijk beweegt in netwerken en gebruik maakt van de kennis en kunde van zijn/haar relevante omgeving
 • Transparant is over de keuzes die hij/zij maakt en zich verantwoordelijk gedraagt voor datgene waar hij/zij voor staat
 • Zich openstelt voor medewerkers zodat zij zich gesteund voelen bij het realiseren van de doelstellingen
 • Gevoel heeft voor politieke verhoudingen en bestuurlijke context van vraagstukken.

Wat neem je mee?

 • Een academisch werk- en denkniveau. Dat kan onder andere blijken uit een masterdiploma in een relevante richting; bij voorkeur fiscaal recht of fiscale economie.
 • Kennis van en minimaal 5 jaar ervaring met vakinhoudelijke fiscaliteit en handhavingsprocessen
 • Kennis van handhavingsproblematiek
 • Ervaring met het opereren in een omgeving met veel weerstand en tegengestelde belangen
 • Leidinggevende ervaring (bij voorkeur op meerdere plaatsen en met meerdere processen)
 • Een relevant netwerk

Wat bieden we?

 • De kans om te werken aan uitdagingen die de basis vormen voor onze democratie en vele Nederlanders direct raken.
 • De kans om leiding te geven aan bevlogen en professionele medewerkers en om op strategisch niveau van publieke meerwaarde te zijn op verschillende IV-dossiers.
 • Salarisschaal 15 (max. € 8.163,- bruto per maand bij volledig dienstverband).
 • Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget over je salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk;
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.810 Max. €8.163 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Een selectieassessment maakt deel uit van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd. De standplaats is Utrecht.

Solliciteren
Je reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur je Curriculum Vitae en motivatiebrief als pdf onder vermelding van vacaturenummer BABD 11-23 naar:
E-mailadres: ABD-solliciteren@minbzk.nl

Talent als basis, diversiteit als kracht
We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele voorkeur. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.

Publiek leiderschap
Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Grote Ondernemingen (GO) is verantwoordelijk voor de behandeling van de ongeveer 8.500 grootste ondernemingen en non-profitorganisaties.

De directie GO kent een vijftal regio’s met binnen de regio soms meerdere kantoren. Deze regio’s worden aangestuurd door regiodirecteuren. Daarnaast kent de directie een drietal landelijk opererende units, te weten Invordering, Internationaal en Landelijk Toezicht & Economische Handhaving en daarnaast als stafeenheden een Bureau Directieondersteuning (BDO) en een afdeling Informatiemanagement, Databeheersing en Security.

Binnen de Belastingdienst is Ketensturing ingericht rondom de diversiteit aan processen, administraties en digitale voorzieningen.

De unit Landelijk Toezicht & Economische Handhaving

De Unit staat voor intensief fiscaal toezicht. Daarnaast is het ook één van de zes toezichthouders ter voorkoming van witwassen en handhaven we op enkele economische delicten. De unit heeft als kenmerk dat zij over de directiegrenzen van GO, MKB en Particulieren werkt.
De Unit bestaat naast teams die zich bezig houden met fiscaliteit met een maatschappelijke component, constructiebestrijding en verhuld vermogen uit de Bureaus Toezicht WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) en de Bureaus Economische Handhaving.

Het ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën

Het ministerie van Financiën: samen werken aan een financieel gezond Nederland.
Het werk van het Ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs.

Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming. Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder.

We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.
Lees meer over het ministerie van Financiën.

De belastingdienst
Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap.

Lees meer over de Belastingdienst.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Maurice Clement, Hoofd Unit LT&EH

06 18 60 60 75

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Frank Schagen, MD-consultant Bureau ABD

06 38 82 51 71

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Directeur Belastingdienst Caribisch Nederland

Het ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Bonaire
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

MT-lid Directie Energiemarkt – Energie, consument en individuele warmte

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Plv. directeur Interne Organisatie NVWA

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 7 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)