Strategisch teamleider bij de unit Invordering van de directie Grote onderneming

Het ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.447 - €7.682
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Fiscaal
 • Reageren voor 6 april Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer DGBD20200312-1
 • Plaatsingsdatum 19 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

 • Je geeft leiding en richting aan een aantal invorderaars. Je focus ligt op de doorontwikkeling van het met ingang van 2019 ingezette landelijk werken, het begeleiden van de invordering in de veranderingen op IV-gebied en het gezamenlijk met de andere teamleiders Invordering verder professionaliseren van het MT.
 • Je vertaalt de visie en strategie van de directie GO naar de uitvoering en als zodanig ben je verantwoordelijk voor het waarborgen van het operationele invorderingsproces.
 • Je hebt de belangen van de stakeholders als de strategische doelstellingen van de Belastingdienst op je netvlies en zorgt voor afstemming tussen beide. Je hebt goed zicht op onze dienstverlening en de daarbij behorende kwaliteitsnormen. Je onderscheidt jezelf door vernieuwend, creatief en origineel te denken en te handelen.
 • De complexiteit van het klantpakket zit in de combinatie van bijzonder omvangrijk en/of fiscaal hoogstaande kwesties. Het betreffen de grootste posten van Nederland die veelal ook politiek-maatschappelijk gevoelig zijn. Het acteren op een breed speelveld waarbij inzicht wordt verlangd van externe factoren die samenhangen met de juridische klantbehandeling, vraagt van  jou een natuurlijke alertheid
 • Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de belangen en de ontwikkeling van de medewerkers. Vanwege de verantwoordelijkheid die de strategisch teamleiders hebben naar het hoger management en naar de andere teamleiders, ben je in staat overall organisatorische ontwikkelingen en klantbehandelingsvraagstukken op te pakken.

Functie-eisen

 • WO-diploma in een relevante richting; bijv. fiscaal recht, fiscale economie, civiel recht of accountancy
 • Leidinggevende ervaring, ook in een organisatie in verandering; bijvoorbeeld in meerdere organisaties en/of in verschillende organisatieonderdelen binnen de Belastingdienst.
 • Kennis van en minimaal 5 jaar ervaring met vakinhoudelijke fiscaliteit en handhavingsprocessen. Specifieke kennis van het invorderingsproces is een pre.

Wij zijn op zoek naar iemand met:

 • Aantoonbare leidinggevende kwaliteiten die passen bij een veranderende organisatie. De leidinggevende kwaliteiten van de Belastingdienst zijn: sturen op resultaat en betekenis, samenwerken, integriteit, initiatief en assertief, leren en experimenteren en reflectie.
 • Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en voor vraagstukken in een bestuurlijke context.
 • De bereidheid om zich minimaal drie jaar aan deze functie te verbinden.
 • Een resultaatgerichte instelling; iemand die een netwerker en verbinder is.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.447 Max. €7.682 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde verblijfsduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt. Voor deze functie is een commitment vereist voor in ieder geval minimaal drie jaar.

Bereidheid en flexibiliteit om het werk op meerdere locaties, waar nodig, uit te voeren.

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Informatie:

Voor meer informatie kun je de volgende contactpersonen benaderen:

Over de vacatures Meike Smolenaars, plv. directeur Grote Ondernemingen , unit landelijke invordering.

Telefoonnummer: 06-18602646

Over de sollicitatieprocedure

Lida van Doorn

MD-consultant Bureau ABD

a.j.m.doorn@minfin.nl

Digitaal solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw motivatiebrief en actueel CV per mail vóór 30 maart 2020 aan: vacatures-MD@minfin.nl, o.v.v. vacaturenummer

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie GO is verantwoordelijk voor de behandeling van de ongeveer 8.600 grootste ondernemingen, non-profitorganisaties en zeer vermogende personen. De directie GO kent een vijftal regio’s met binnen de regio soms meerdere kantoren. Deze regio’s worden aangestuurd door regiodirecteuren. Daarnaast kent de directie een drietal landelijk opererende units te weten Invordering, Internationaal en Landelijk Toezicht & economische handhaving.

De unit Invordering bestaat uit vier landelijk werkende teams, met elk een teamleider. Als aanvulling zoeken we een vijfde teamleider, op strategische niveau. Deze teamleiders en een procesregisseur, vormen samen het managementteam van de unit Invordering.

Invordering is een van de kerntaken van de Belastingdienst en vormt het sluitstuk van het heffingsproces. Invordering behelst ook een effectieve controle op een juiste heffing. De invorderingspraktijk bestrijkt grofweg twee werkstromen: administratief en toezicht. De   administratieve werkstroom bestaat uit de behandeling van invorderingsgerelateerde signalen en transactieprocessen en omvat bijvoorbeeld ook klantverzoeken. Toezicht omvat de zware of intensieve incasso, inclusief deurwaarderswerk en bezwaar- en beroep tegen voor de klant ongunstige invorderingsbesluiten. Voor de zogeheten dwanginvordering beschikken we over een  ruim palet aan mogelijkheden/bevoegdheden, oplopend van bellen/aanmanen tot zeer ingrijpende maatregelen als bijvoorbeeld beslag / executoriale verkoop en het aanvragen van het faillissement. Die worden in beginsel ingezet volgens het adagium “zacht waar het kan, hard waar het moet.”

Het ministerie van Financiën

Bij Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar in dienst van een financieel gezond Nederland. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgen het goede functioneren van het financiële stelsel. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij – met onze kernwaarden, samenwerken, integer, deskundig, duidelijk en durf in ons achterhoofd – bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven.

Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zo zorgvuldig mogelijk. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst, de DG Toeslagen, de DG Douane en de hoofddirecteur FEZ.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Meike Smolenaars, Plv. Directeur Grote Ondernemingen, unit landelijke invordering

06-18602646

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Lida van Doorn, MD-consultant Bureau ABD

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Strategisch teamleider van de locatie Noordoost bij directie Grote ondernemingen

Het ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Afdelingshoofd Regie en Kwaliteit bij de directie CAP, cluster Inning (dgBd)

Het ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Amsterdam/Apeldoorn/Enschede/Groningen
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 14 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend adviseur Toeslagen

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 9 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)