Strategisch managementadviseur bedrijfsvoering

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.797 - €7.046
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 6 april Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer 4722
 • Plaatsingsdatum 25 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De directeuren van de divisie Forensische Zorg en Justitiële Inrichtingen helpen bij het maken van strategische keuzes, het uitdenken van scenario’s en met richtinggevende adviezen komen. Dat zijn jouw belangrijkste taken als strategisch managementadviseur (SMA). Vanuit Den Haag zorg jij zo dat de diensten van de stafdirecties binnen Dienst Justitiële Inrichtingen optimaal zijn geregeld.

Als strategisch managementadviseur ben je gedelegeerd opdrachtgever. Vanuit die rol geef je inhoudelijk sturing aan de ondersteuning van de centrale diensten en stafdirecties. Namens de divisiedirecteuren formuleer je de vraagstelling aan de stafdirecties. Zo kom je tot een integraal advies voor de divisiedirecteuren, de hoofddirectie en het beraad (bestuursvergadering DJI). Jouw adviezen kunnen gaan over alle mogelijke onderwerpen binnen de directie, het werkveld en de keten met een nadruk op bedrijfsvoering. Ook creëer je draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van geïntegreerde adviezen. Verder vervang je wanneer nodig de beleidsadviseringstaken van je collega SMA.

Het operationele proces van de divisie maakt deel uit van ketens, waarvan de divisiedirecteur opdrachtgever is. De stafdirecties, beleidsdirecties, ketenpartners en de klanten vormen de omgeving van dit operationele proces. Denk aan het directoraat-generaal Straffen en Beschermen en directoraat-generaal Vreemdelingenzaken, landelijke diensten en stafdirecties. Net als de directie Voorlichting van het departement en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, de Nederlandse Zorgautoriteit, drie Reclasseringsorganisaties, het Expertisecentrum Forensische Psychologie, Jeugdzorg, inspecties, gemeenten en externen. En zoals zo’n 190 zorgaanbieders, universiteiten en hogescholen. Jij onderhoudt dit netwerk en gebruikt dit om tot visies, strategieën, oplossingsrichtingen en scenario’s te komen.

Jouw taken

 • Je coördineert de totstandkoming en integratie van complexe multidisciplinaire adviesproducten. Ook stuur je dit proces inhoudelijk aan.
 • Je ontwikkelt complexe, zeer specialistische adviesproducten op het terrein van budgettering, financiering, capaciteitsmanagement en informatievoorziening.
 • Je draagt bij aan (en hebt invloed op) de ontwikkeling van strategisch beleid en/of doelstellingen.
 • Je adviseert strategisch op meerdere complexe multidisciplinaire primaire adviesterreinen, die sterk verweven zijn met het strategische beleid. Denk aan veiligheid en personele vraagstukken.
 • Je begeleidt, coacht en stuurt (senior) adviseurs en beleidsmedewerkers op verschillende adviesterreinen inhoudelijk en operationeel aan.
 • Je draagt (advies)producten uit en verdedigt deze, zowel intern als extern.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau.
 • Je hebt ervaring én bent succesvol in alle fases van het adviesproces en in alle adviesrollen.
 • Je hebt ruime relevante ervaring met politieke, bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen.
 • Je bent succesvol in het leiden of coördineren van (deel)projecten.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met beveiligingsvraagstukken en –eisen binnen Dienst Justitiële Inrichtingen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.797 Max. €7.046 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij graag je cv en motivatiebrief.
 • Een assessment maakt onderdeel uit van het sollicitatieproces.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen koopt alle forensische zorg in, in een strafrechtelijk kader. Onder meer voor justitiabelen die in het kader van het volwassen strafrecht zijn veroordeeld. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor de inkoop van klinische zorg van jeugdigen met een strafrechtelijke titel in het jeugdrecht. En kopen we somatische zorg in voor alle gevangenen binnen de justitiële inrichtingen van DJI. We bewegen ons op het snijvlak van twee werelden: het strafrecht én de zorg.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw A. Koevoets, Plv. Divisiedirecteur

06-10381834

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Managementondersteuner

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 30 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior trainer integriteit en samenwerking

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-34
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinator Behandelevaluatie

Ministerie Van Justitie en Veiligheid, dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Balkbrug
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 1 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd