Strategisch Inkoopadviseur

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Inkoop / verkoop
 • Reageren voor 6 april Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer IBI F&I 2019-168
 • Plaatsingsdatum 7 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Slim, innovatief en duurzaam producten en diensten inkopen; daar ligt het accent bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), afdeling Inkoop en Subsidies.

Voor het team inkoopadvies zoeken wij een ervaren en betrokken Strategisch Inkoopadviseur.

Als Strategisch Inkoopadviseur adviseer je, in de rol van accounthouder, over inkoop en subsidies in de breedste zin van het woord binnen enkele verzorgingsgebieden van de directie Financiën en Inkoop (F&I). Hiervoor ben jij de eerste gesprekspartner voor de diensthoofden en directies binnen jouw verzorgingsgebied. Als  Strategisch Inkoopadviseur heb je veel contact met één of meerdere, agentschappen en/of kennisinstituten. Daarbij is het goed onderhouden van de relatie binnen alle geledingen van het verzorgingsgebied van groot belang. Je bewaakt de communicatie en de relatie met de directies en managementlagen van de agentschappen en/of kennisinstituten; Je stelt een inkoop- en subsidieplanning vast, op basis van input van het verzorgingsgebied en de daaraan gerelateerde begroting, deze wordt periodiek gedeeld en afgestemd binnen de afdeling. Je levert aan de verantwoordelijken binnen het verzorgingsgebied, relevante inkoop- en subsidie (management-) informatie op (zoals b.v. uitzonderingsrapportages). Je voert (spend-) analyses uit en bespreekt deze met de verantwoordelijken binnen het verzorgingsgebied. Je signaleert vroegtijdig inkoopontwikkelingen, trends, innovatie en kansen en speelt daarop in, zowel binnen het verzorgingsgebied als in de volle breedte van de F&I-keten.

Je werkt nauw samen met inkoopadviseurs en inkopers en wisselt structureel met dit team informatie, kennis en ervaring uit op basis van ‘best practices’. Je bent bekend met de beschikbare Rijksbrede raamcontracten die kunnen worden ingezet ten behoeve van het verzorgingsgebied. En hebt kennis van de wet en regelgeving op gebied van (Europese) aanbestedingswetgeving i.r.t. inkoopadvisering voor de verzorgingsgebieden. De functie behelst veel afwisseling in taken, in een omgeving vol dynamiek, waarbij van je verwacht wordt dat je op verschillende niveaus kunt acteren en schakelen. Een constructieve samenwerking binnen de keten bedrijfsvoering (o.a. F&I-control) en de IenW adviserende directies (o.a. Financiën Management en Control (FMC) en  Hoofddirecties Bestuurlijke & Juridische Zaken (HBJZ)) is hierbij essentieel. Dit doe je bij inkooptrajecten op basis van partnerschap samen met collega inkopers en inkoopadviseurs.

Functie-eisen

 • Je hebt een WO werk- en denkniveau (bij voorkeur een bedrijfskundige achtergrond).
 • Je hebt affiniteit met inkoop en aantoonbare ervaring op inkoop werkgebied, zoals b.v. met het ontwerpen en implementeren van (inkoop gerelateerde) processen.
 • Je hebt ervaring met het effectief aansturen van een omvangrijk netwerk.
 • Je gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, onderkent de politieke impact van bepaalde besluiten.
 • Je hebt ervaring met het stimuleren van verschillende partijen tot (intensieve) samenwerking.
 • Je hebt ervaring met het contractmanagement van raamovereenkomsten binnen een groot netwerk als de Rijksoverheid.
 • Je hebt kennis en ervaring met de wet en regelgeving op gebied van Europese Aanbestedingswetgeving.

Competenties:

 • Analytisch vermogen
 • Netwerkvaardigheid
 • Overtuigingskracht
 • Omgevingsbewustzijn
 • Organisatiesensitiviteit
 • Plannen en Organiseren
 • Je bent integer, neemt initiatief, handelt resultaatgericht en kunt goed netwerken.
 • Naast deze competenties ben je ondernemend, enthousiasmerend, resultaatgerichtheid en heb je overtuigingskracht.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Financiën en Inkoop (F&I) van de directie Integrale Bedrijfsvoering IenW (IBI) is verantwoordelijk voor de gehele of gedeeltelijke financiële bedrijfsvoering van het verzorgingsgebied Kerndepartement IenW, de Nederlandse Emissieautoriteit (NEA), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI), het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) en de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT).

Daarnaast wil de directie Financiën en Inkoop midden in de maatschappij staan. Dat kan het beste als onze werknemers een weerspiegeling zijn van de veelzijdigheid van de Nederlandse maatschappij. Het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving vinden we daarom belangrijk. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.

De afdeling Inkoop & Subsidies (I&S) maakt deel uit van de directie Financiën & Inkoop (F&I). Wij richten ons op subsidie en inkoopadvisering en –ondersteuning voor het gehele verzorgingsgebied. De afdeling Inkoop & Subsidies één van de c.a. twintig Inkoop Uitvoeringscentra (IUC) van het Rijk. Vanuit onze rol als adviseur en inkoopcontroller bevinden de werkzaamheden zich in de kern van het beleidsproces. De afdeling I&S bestaat uit; de teams inkoopadvies, operationele inkoop, categoriemanagement IenW en subsidies, de teamleiders voor deze teams en het afdelingshoofd I&S. Binnen onze afdeling vinden we het belangrijk dat je je ontwikkelt, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling heeft hierom onze aandacht.

De positie van deze vacature is onderdeel van het team inkoopadvies. De kerntaken van team inkoopadvies zijn:

 • het ondersteunen van de DG’s (directoraten-generaal), agentschappen en kennisinstituten, directeuren en afdelingshoofden met betrekking tot inkoop;
 • het rapporteren of informatie verschaffen over inkoopaangelegenheden en het doen van aanbevelingen;
 • het behandelen van alle inkoopaanvragen en het regisseren en ondersteunen van EU-   aanbesteding trajecten;
 • het toepassen van leveranciers-/contractmanagement;
 • het uitvoeren van onder meer (spend-) analyses en het leveren van inkoopinformatie aan DG’s, agentschappen en kennisinstituten, directeuren en afdelingshoofden;
 • het invulling geven aan categoriemanagement, Rijksbrede inkoop voor diverse spendcategorieën.

Er is een sterk teamgevoel en er wordt samen hard gewerkt en gelachen. De teams bestaan, net als de rest van de directie uit een mooie mix van mensen met diverse achtergronden in cultuur, gender en leeftijd. Binnen onze afdeling vinden we het belangrijk dat je je ontwikkelt, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling heeft hierom onze aandacht.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer ir. S. Landman

06-52740186

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw S.G. Chand

06-52596416

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Strategisch inkoopadviseur / accountmanager

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Inkoopadviseur

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Inkoopadviseur IV/ICT

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)