Strategisch en veranderkundig adviseur

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.810 - €8.163
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 7 december Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20221107_15
 • Plaatsingsdatum 16 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vernieuwt haar toezichtsmethoden, en stemt deze af op de ontwikkeling van maatschappelijke risico’s voor mens, dier en natuur. De organisatie van het werk wordt daartoe versterkt, stap voor stap en structureel. Wij hebben gekozen voor een transitie gericht op inhoud en organisatie, waarbij geleerd wordt van het verleden. We hebben een transitieagenda die bestaat uit beheersbare stappen en niet uit een veelomvattend groot plan. Een agenda die de fundamentele problematiek aanpakt en de NVWA toekomstbestendig maakt. Waarbij we met elkaar leren en ontwikkelen en realisatie voor en door medewerkers een leidend principe is. De interactie en samenwerking met het bedrijfsleven, NGO's en de samenleving maakt onderdeel uit van onze Visie op ons toezicht. Om zodoende concreet maatschappelijk resultaat te bereiken. Daarbij gaat het niet alleen om naleving en handhaving, maar vooral ook om het realiseren van achterliggende maatschappelijke doelen. Zoals veilig voedsel, veilige producten, een zorgvuldige omgang met dieren en de bescherming van de natuur. Dat verlangt van ons een externe blik, intensief stakeholdermanagement, samenwerking, innovatie om hedendaagse vraagstukken op te lossen, bestuurlijke ruimte en waar nodig lef. Publiek ondernemerschap noemen we dat bij de NVWA.

Beschrijving van de rollen
Het directieteam van de NVWA is daarom op zoek naar een inspirerende Strategisch en veranderkundig adviseur die het directieteam en de groepsraad (waarin naast het directieteam, de divisie- en enkele afdelingshoofden participeren) ondersteunt bij het realiseren van de organisatietransitie en de strategische verbeterambities van de NVWA. We zoeken een bedrijfskundig en strategisch professional, een hands-on en resultaatgerichte initiator die de handen uit de mouwen steekt en de collega's uit de diverse onderdelen helpt de NVWA-ambities te realiseren.

De opdracht van deze adviseur omvat de volgende drie rollen:

Strategisch en veranderkundig adviseur:
Je primaire rol is die van strategisch en veranderkundig adviseur. Je hebt verstand van de dynamiek van overheidsvernieuwing en een eigen inbreng daarop. Je hebt een scherp oog voor kansen en risico's en bent in staat 'achter de horizon' te kijken en te anticiperen op de volgende veranderfase. Je doorgrondt de werking van de organisatie en de organisatiecultuur. Op basis van die kennis en ervaring adviseer je het management van de NVWA gevraagd en ongevraagd rondom strategische en veranderkundige thema's.

Je bent je bewust van bestuurlijke verhoudingen en hebt veel ervaring met organisaties waar meerdere kernprocessen samenkomen. Je advisering aan het directieteam en groepsraad is gericht op het realiseren van de strategische ambities van de NVWA en het ondersteunen van dit management om die doelen te behalen. Je hebt overzicht over de diverse programma's, projecten en initiatieven en je ondersteunt het management bij het bewaken dat hun scope bijdraagt aan de ambities. In je rol van adviseur overzie je de harde en zachte aspecten van de transitie en informeer je de directie en management hierover. Zodat de directie en management ondersteund worden om de verandering te sturen en bij te sturen. Je doet vanuit je veranderkundige kennis en ervaring aanbevelingen voor bijsturing, randvoorwaarden, samenhang, planning, scoping en capaciteit. Je draagt vanuit je rol bij aan de bestuurlijke verantwoording, aan specifieke samenwerkingsinitiatieven tussen directies en divisies, zoals de publiek belang-tafels, management conferenties, grootschalige events en andere interventies.

Veranderarchitect:
De NVWA hanteert een ontwikkelaanpak voor de verbetering en vernieuwing van de organisatie, geen ontwerpaanpak (blauwdruk). Dat neemt niet weg dat het belangrijk is dat het geheel aan ontwikkelprocessen onder een overkoepelende ambitie en aanpak geregisseerd wordt. Het lijnmanagement van de NVWA gaat hierin zelf voorop. Dus: hoe gaan we als organisatie verbeteren en vernieuwen? Die ambitie en aanpak komen samen in de transitieagenda en omvat tevens de ontwikkelprincipes en werkwijzen waarlangs die ambities gerealiseerd gaan worden.

In de rol van veranderarchitect maak je – onder regie van het directieteam - de vertaalslag vanuit de transitieagenda , en help je het management de overkoepelende ambitie en aanpak te ontwikkelen en te bewaken. Je werkt concern-breed en waar nodig op specifieke samenwerkingsinitiatieven. Je ondersteunt het management bij het borgen van een herkenbare en werkende veranderaanpak.

In deze rol ondersteun je het directieteam, in samenwerking met het hoofd Communicatie, bij het borgen van het centrale veranderverhaal. Vanuit deze rol ondersteun je het management als inspirator en vervul je een rol als regisseur van managementconferenties, webinars, podcasts, inspiratiesessies, etc. Je ondersteunt hen bij de communicatie naar de organisatie en helpt bij de externe omgeving vorm voor wat betreft de organisatietransitie. Je ontwikkelt 'gereedschap' dat het management hierbij ondersteunt. Je ondersteunt het management bij het bewaken van de wijze waarop het veranderverhaal tot uiting komt in de onboarding en opleiding van nieuwe collega's.

Je stimuleert de continue ontwikkeling van de transitie agenda en daarmee de samenhang in de uitwerking van de Visie op toezicht in plannen en communicatie. Je organiseert jaarlijks een proces waarlangs de transitie agenda wordt geëvalueerd en waarlangs de transitieagenda voor het volgend jaar gestalte krijgt.

Initiator en verbinder van concrete verbetering en vernieuwing:
Het lijnmanagement van de NVWA staat gezamenlijk aan de lat om samen met de medewerkers de verbeteringen en vernieuwing te realiseren. Je neemt die verantwoordelijkheid niet van de lijn over. Wel gaat er een stimulerende en op resultaat gerichte overtuiging en inspiratie van je uit. Op die manier inspireer je anderen in hun rol, ondersteun je hen en houd je hen scherp.

Je stimuleert concrete verbeterinitiatieven en kan daartoe soms tijdelijk zelf het initiatief nemen. Bijvoorbeeld door kansrijke ideeën die op verschillende plekken ontstaan aan elkaar te verbinden en er inspiratie en energie aan te wijden. Je kunt zaken aan het rollen te brengen en anderen positief uitdagen mee te doen. Steeds in verbinding met het lijnmanagement. Omdat je inspirerend en creatief bent en beschikt over natuurlijk leiderschap en organiserend vermogen weet je mensen te verbinden aan initiatieven. Je wekt zodoende energie bij collega's op en organiseert urgentie, ontwikkelcapaciteit en randvoorwaarden zodat initiatieven in de lijn een duurzame opvolging krijgen.

Je hebt een bedrijfskundige, veranderkundige of bestuurskundige achtergrond en hebt ruime ervaring met grootschalige verandertrajecten bij voorkeur binnen de (Rijks-)overheid. Met name met betrekking tot 'zachte' organisatieaspecten zoals cultuur, leiderschap en creativiteit en ervaring met de effecten van de meer harde aspecten als structuur, inrichting, ICT, processen en governance.

Je hebt de sociale vaardigheid om mensen te binden en inspireren. Doordat je een verhalenverteller bent, creatief en humorvol. Maar vooral omdat je oprecht geïnteresseerd bent in anderen en ruimte biedt voor hun verhaal.

Je geeft formeel geen leiding maar hebt een natuurlijk leiderschap waarmee je mensen inspireert, motiveert en processen op inhoud richting helpt geven. En je kunt goed luisteren en bent adaptief en hebt coachingsvaardigheden.

Je morele kompas is gekalibreerd op de samenleving en de maatschappelijk resultaten die de NVWA wil bereiken. Je overziet de patronen waarlangs de rijksoverheid zich ontwikkelt en hebt daar een visie op.

Competenties

 • Bestuur sensitiviteit
 • Onafhankelijkheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Creativiteit
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.810 Max. €8.163 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Waar kom je te werken?

De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang, jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.

Wat bieden wij jou?

 • Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie met begeleiding van ervaren collega’s.
 • Ruime opleidings- en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
 • Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
 • Er heerst een prettige werksfeer binnen de verschillende locaties en het hoofdkantoor is gevestigd op loopafstand van het Centraal Station in Utrecht.
 • Regelmatig leuke activiteiten met je collega’s, zoals de (inmiddels legendarische) pub-quiz!
 • Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.
 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de CAO Rijk- en NVP-sollicitatiecode.
 • Voor werken bij de NVWA is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
 • Betreft het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je (in beginsel), ter beoordeling van je geschiktheid, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.      
 • Geef duidelijk in je curriculum vitae aan dat je aan de gevraagde opleidingseisen voldoet.
 • De selectiecommissie kan referenties inwinnen, maar zal dit altijd vooraf met jou afstemmen.  
 • Een online screening via bijvoorbeeld zoekmachines of sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), kan een vereiste zijn voor een aantal functies bij de NVWA (o.a. bij de IOD).

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Strategisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De organisatie van de NVWA bestaat uit vier directies: Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie. Zij werken samen met de Programmadirecteur Herziening Stelsel Toezicht en Keuren. De directeuren vormen samen met en onder voorzitterschap van de Inspecteur-Generaal het directieteam van de NVWA. Wij werken met de kernwaarden: betrouwbaar, transparant, onafhankelijk en professioneel (B-Top). Onderwerpen die een brede NVWA-afweging vragen worden besproken in de Groepsraad, bestaande uit directeuren, divisiehoofden en enkele afdelingshoofden. Groepsraadleden zijn ieder verantwoordelijk voor kernprocessen in de handhavingsketen en werken daarin samen. De Groepsraadleden gaan ook voorop in de organisatieontwikkeling, zij vervullen een trekkersrol bij de acties uit de Werkagenda.

De functie is gepositioneerd in de directie Strategie en je valt hiërarchisch onder de directeur Strategie. Je vervult je rol concernbreed, ten dienste van het concern.

De NVWA is formeel ingericht als een procesorganisatie. Dat betekent onder meer dat de directie Strategie een initiërende rol vervult rondom strategische thema's, de aandachtsgebieden in het toezicht, de externe positionering, de politiek-bestuurlijke relaties, de jaarplancyclus etc. Deze strategische thema’s vergen een inhoudelijke verkenning en samenwerking om te komen tot gezamenlijke visievorming en collectief eigenaarschap. Dat verlangt een goed evenwicht in de driehoek inhoud, proces en relatie. Waarbij strategische visievorming en besluitvorming inhoudelijk geïnitieerd wordt door de directie Strategie, in een proces dat andere directies uitnodigt daaraan bij te dragen. De Strategisch en veranderkundig adviseur ondersteunt het directieteam en de directeur Strategie met de inrichting en organisatie van de hiervoor noodzakelijke samenwerkingen en ondersteunt het directieteam bij haar collectief eigenaarschap. Binnen de directie Strategie werk je nauw samen met lijnmanagement en andere strategisch adviseurs. Daarbij werk je intensief samen met de andere directeuren en directies.

De Directie Strategie voert concernbrede en operationele taken uit en zorgt dat ontwikkelingen in de samenleving, de politiek, de departementen en belangenorganisaties wordt verbonden aan de uitvoering van toezicht, aan het werk van onze collega’s van Handhaven, Keuren en Interne Organisatie. Bij Strategie werken ongeveer 300 medewerkers. De directie neemt initiatief bij de implementatie van de Visie op toezicht en zet zich in voor de randvoorwaarden die nodig zijn om goed toezicht te kunnen organiseren. De directie bestaat uit: het team Staf & ondersteuning, de divisie Juridische zaken, de afdelingen Politiek-bestuurlijke zaken, Beleid, planvorming en instrumentontwikkeling en Communicatie. Daarbij is het Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek met haar beide afdelingen met inachtneming van de wettelijke kaders organisatorisch ondergebracht bij de directie Strategie. Het managementteam van de directie bestaat daarmee uit 9 leden.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, we nemen het als vanzelfsprekend.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers een hele toer is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toe ziet. Want veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat is de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving.

Wat doet de NVWA?
Het werkterrein van de NVWA is breed. Daarom kijken wij scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken en communicatie stimuleren we ondernemers zich aan de regels te houden. Zij moeten hun zaken goed op orde hebben, zodat gezondheid, veiligheid en kwaliteit voor mens, dier en natuur voortdurend verzekerd is.
Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als de handelspositie van Nederland.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een agentschap van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bestaat uit vier directies: Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Pauline den Ambtman-Verbruggen

06-55463734

Robert Spencer, Plv. Directeur Strategie, Beleid Planvorming en Instrumentontwikkeling

06-46700000

Solliciteren?

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Juridisch medewerker

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Inspecteur Voedselveiligheid–traceerbaarheid in de vleesketen

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Juridisch medewerker Bestuurlijke Maatregelen VWS-werkterrein

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 16 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)