Strategisch communicatieadviseur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl.
 • Reageren voor 13 februari Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer VWS23-863(DCo)
 • Plaatsingsdatum 26 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

We werken samen aan goede, betaalbare, duurzame zorg en ondersteuning. Waarop je kunt vertrouwen, wat je situatie ook is. We stimuleren een gezonde leefstijl, voldoende beweging en goede voeding. En we bieden Nederland goede (top)sportvoorzieningen.

Dat vraagt veel van de communicatie. Gaat jouw hart sneller kloppen van uitdagend en betekenisvol werk in een ingewikkeld krachtenveld op één van de mooiste en meest dynamische ministeries van Den Haag?

De strategisch adviseurs communicatie denken vooruit. Ze analyseren hoe de communicatie zich verhoudt tot de beleidsopgaven van VWS, de politieke realiteit en de verwachtingen van belanghebbenden. Ze koppelen inhoud aan proces: zetten hun tanden in grote, vaak nog niet afgebakende vraagstukken, waarbij ze zelf de vraag verkennen en draagvlak creëren voor de voorgestelde aanpak, binnen en buiten het ministerie. Ze zijn verantwoordelijk voor een samenhangende communicatiestrategie op één van de grote werkvelden van VWS en van één van de bewindspersonen. Daarbij werken ze intensief samen met de beleidscollega’s. Ze coördineren en voeren inhoudelijk regie over het communicatieadvies en zien toe op de uitvoering. Soms hebben ze de leiding over een groot communicatietraject. Ze maken deel uit van een multidisciplinair communicatieteam dat een van de bewindspersonen adviseert. Daarin zetten ze samen met de coördinerend woordvoerder en een lid van het managementteam de lijnen uit. Ze bepalen samen met het hoofd van de afdeling de prioritering van de communicatie en de inzet van de adviescapaciteit. De communicatiestrategen kunnen zich als geen ander bewegen op een breed terrein en hebben de unieke mogelijkheid het denken en doen, de actualiteit en de lange termijn, te verbinden.

Wat ga je doen?
De strategisch adviseurs communicatie zijn breed inzetbaar en adviseren de ambtelijke en politieke top over alle communicatievraagstukken op een van de twee de volgende werkvelden:

 • Langdurige zorg aan mensen met beperkingen door een blijvende fysieke, verstandelijke of mentale aandoening, ondersteunen van mensen om mee te kunnen doen in de samenleving en jeugdhulp. Je bent onder meer verantwoordelijk voor de communicatiestrategie voor de omslag in de organisatie van de ondersteuning en zorg voor ouderen. Je maakt deel uit van het communicatieteam van de minister voor Langdurige Zorg en Sport.
 • Publieke gezondheidszorg, de bevordering van een gezonde leefstijl en een samenleving waarin iedereen kan sporten en bewegen. Je bent onder meer verantwoordelijk voor de communicatiestrategie voor een gezonde en actieve leefstijl. Je maakt deel uit van het communicatieteam van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 • Je hebt laten zien dat je complexe communicatieproblemen snel doorgrondt en vertaalt naar een samenhangende en doortimmerde strategie.
 • Je bent gewend een breed arsenaal aan adviesstijlen toe te passen.
 • Je anticipeert snel, bent bekend met beleids- en communicatieprocessen en in staat die processen mede vorm te geven.
 • Je weet mensen en teams aan je te binden en kunt collega’s aansturen op inhoud.
 • Je hebt zeker acht jaar ervaring als strategisch adviseur binnen een grote (overheids)organisatie en daarnaast liefst ervaring in andere communicatiedisciplines.

Herken jij jezelf hierin?

In jouw rol als strategisch communicatieadviseur ben je creatief, initiatiefrijk en denk je 'out of the box'. Daarnaast ben je goed in netwerken: je begrijpt en pakt de juiste rol in complexe netwerkverbanden. Dit doe je met overtuigingskracht: je bent een volwaardig sparringpartner die zich kan inleven in de ander. Samenwerken is daarin key: je stuurt vanuit een gedragen strategie in hoog tempo op een gezamenlijk resultaat. Dit gaat niet zonder goed plannen en organiseren: je zorgt dat de strategie van papier af komt en bent spin in het web bij de uitvoering. In deze complexe omgeving gebruik je ook jouw bestuurssensitiviteit: je kunt je uitstekend inleven in het politiek-bestuurlijke krachtenveld waarop bewindspersonen en belangenorganisaties opereren.

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.551 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Om een nog beter (of aanvullend) beeld van jouw ervaring, kennis en competenties te verkrijgen, kan het zijn dat we je openbare informatie op LinkedIn raadplegen.
 • Wij streven ernaar om de eerste interviews op vrijdag 17 februari te voeren. Houd je hier alvast rekening mee?
 • Werk je op dit moment al bij of voor het ministerie van VWS, dan vragen wij na het eerste interview referenties op bij je huidige manager en/of voorgaande werkgever(s).

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie communicatie is een professionele en multidisciplinaire communicatiedirectie die volop in beweging is. Met een frisse blik naar buiten, een sterk ontwikkelde maatschappelijke en politiek-bestuurlijke antenne en gericht op resultaat. De directie bestaat uit vier afdelingen; Publiek, Advies, Corporate en Media. Tijdelijk is hier een afdeling Corona aan toegevoegd. Vanuit de verschillende afdelingen zijn multidisciplinaire teams samengesteld die de drie bewindspersonen dagelijks ondersteunen. De directie valt onder de verantwoordelijkheid van de plaatsvervangend secretaris-generaal.

De afdeling advies, publiekscommunicatie en onderzoek geeft communicatieadvies aan de beleidsdirecties en de bewindspersonen. De afdeling zorgt voor de vertaling van beleid aan het brede publiek en belanghebbenden, onder andere met multimediale campagnes, en doet onderzoek naar publieke opinie en de impact en effectiviteit van de communicatie.

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, veerkrachtig en fit Nederland. Met en vóór iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven.

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

VWS telt ruim 5500 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer duizend mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Bart Rijs, hoofd afdeling advies, publiekscommunicatie en onderzoek

06-41959793

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Strategisch communicatieadviseur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur social media corporate

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsadviseur Wmo (cliëntondersteuning, burgerbrieven en hulplijnen)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd